EVLİLİKLERİ

Halasının kızı Ümmühan hanım ile evlenir ve iki çocuğu olur fakat eşi sarılık geçirerek hem kendi, hem de yeni doğan bebek vefat eder.Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri’nın ilk oğlu olan Bahaeddin de Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin vefatından beş sene önce vefat etmiş olup İzmit Tütün Çiftliği’nde metfundur. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, ilk eşi Ümmühan Hanımın vefatından sonra Bedriye Hanım ile evlenir ve yedi çocuğu olur. Sırasıyla isimleri şöyledir: Abdulkadir, Hacı Ömer, Ali Haydar, Hacı Muhammed, Hatice, Fatma, Emine. Hatice Hanım halifeleri arasında mevcuttur. Cenab-ı Hakk hem kendini, hem de ihvanını, ehibbâsına feyziyab eylesin. Amin. 

İkinci eşi Bedriye hanımın vefatıyla Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri Üçüncü olarak Şaziye Hanım ile evlenmiş ve üç çocuğu dünyaya gelmiştir. Sırasıyla Zahide, Ali Rıza ve Mustafa Hayri olup ömrünün sonuna kadar beraber ve huzur içinde yaşamışlardır.