HAYRİ BABA K.S VEFATI

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin defin yeri olarak Trabzon Akçaabat kararlaştırılmıştır. 85 yaşında iken 17.9.1979 Pazartesi günü saat 11.30’a gelirken ani bir sayha eder. Başında Yasin-i Şerif okunurken, üçüncü eşi Şaziye Hanımdan olan oğlu Seyyid Mustafa Hayri de kulağına Kelime-i Şehadeti telkin ediyordu. Bu arada ikinci sayha olur. Kur’an okuyan müridi anlatıyor: 

– Kulağımı ağzına dayadım. Titrek bir sesle “-Allahümmağfirli verhamni ve elhıkni bir refikıl-a’la” diyordu. Bunu iki defa tekrar etti. Üçüncü seferinde duayı tamamlayamadı ve son nefesini verdi. 

Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretlerinin vefatından sonra bütün hazırlıklar tamamlanarak Salı günü öğle namazından sonra yola çıkılır ve Çarşamba günü öğle namazını müteakiben toprağa verilir. Trabzon Akçaabat’ta toprağa verilmezden önce şöyle ilginç hadiseler meydana gelir: 

Defin yerine gidilirken semada kuşlar, saflar halinde tabutun üzerinde uçmaya başlarlar. Kuş türünde sayılamayacak kadar adet vardır. Aynı zamanda o beldeyi nisbet kokusu basmıştır. Bunu orada bulunanların cümlesi duyuyordu. Böylece defin yapılır. Hacı Mustafa Hayri Baba kaddesallahu sırruh Hazretleri, daha önceden mezarının mutlaka tol halinde yapılmasını sıkı sıkı tembih etmişti. Bu sebepten dolayı üç gün sonra, Cuma günü mezar açılarak istediği şekilde yapılır. Tekrar kapatılır. 

O esnada orada bulunanların cümlesine kefen üzerinden el öptürülür. Hepsi de elinin sıcak ve yumuşak olduğunu beyan ederler. 

Cenab-ı Zü’l-Celal Ve’l-Kemal Hazretleri, şefaatından mahrum bırakmaya. Amin. Kendisine bol bol rahmet eyleye. Amin. 

Bi-hürmeti seyyidi’l-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbil-alemin. 

Not Geniş Bilgi İçin “SON ASRIN ARİFLERİNDEN HACI MUSTAFA HAYRİ BABA MALATYEVİ” kitabına bakınız.