Günlük Tespihat

EÛZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHİYM

İLÂHİ ENTE MAKSUDİ VE RIZÂİKE VE LİKÂİKE MATLUBİ

1 Fatiha 3 İhlâs okuyup hâsıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. MUHAMMED MUSTAFA sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsûl Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es Seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA kaddesallahu sırruhhazretlerinin ve silsileyi meşayih efendilerimizin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin.

Ölüm halini tefekkür edip o da şöyle ki:

Hastalandım, hasta yatağına düştüm. Yakınlarım geldi. Başımda ağlıyorlar.Azrail aleyhisselam geldi ruhumu alıyor.Son nefeste Allah’u Taala’nın izni, peygamberimin şefaati ve pirimin, şeyhimin himmetleriyle iman ile ruhumu teslim ettim. Akrabalarım beni soydular, teneşir de yıkadılar, kefenlediler, musallaya götürdüler. Orada cenaze namazımı kılıp kabrime koydular. Münkir ve Nekir sual melekleri geldi. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin hangisi? Kitabın ne? Kıblen neresi? Sorularını sordular. Ben de dünyada inandığım ve itaat ettiğim için suallerine cevap verdim. Rabbim Allah celle celaluh, Peygamberim ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Dinim İslam, Kitabım Kur’anı azimüşşan, Kıblem kâbe, Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluh diye cevap verdim. Sual melekleri kendi alemlerine çekildi. Ben amellerimle kaldım. Çürüdüm, toprak oldum, yok oldum. Kıyamet günü geldi. Herkes mahşer yerine toplandı. Sevabı çok olanlar cennete, günahı çok olanlar da Allah’ın adaletiyle cehenneme gittiler. “ diye düşünürsün.

Daha sonra teveccüh yani rabıta yaparsın.O da şöyle Destur meded ya Allah celle celaluh, Destur meded ya peygamberim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, Destur meded ya İmam-ı Ali, Destur meded ya İmam-ı Hüseyin, Destur meded ya şeyh Hasanı Basri, Destur meded ya Pirim Gavsul Azam Abdulkadir Geylani Destur meded ya Şeyhim Hacı Mustafa Hayri Baba Destur meded ya silsileyi meşayih efendilerim. dersin ondan sonra Şeyhim Hayri Baba şu anda benimle burada hazır dizi dizimde kalbi kalbimde onun kalbi bir feyiz çesmesi benim kalbim boş bir kova. Allah celle celaluh ve Peygamberimizden sallallahu aleyhi vesellem şeyhimin kalbine kadar gelen feyz benim kalbime akıyor diye hangi resmini görmüşsek o şekil de hayal edip bu düşünceyle dört beş dakika duruyoruz. Ondan sonra aşağıdaki tesbihleri şeyhimde benimle okuyor itikadıyla okursun

33 veya 100 defa Estağfurullah Elhamdülillah (sonunda bir defa El-Azim El-Kerim ellezi Lâ İlâhe İllahû) dersin.

33 veya 100 defa Allâhümme Salli Alâ Muhammedin Ve Alâ Âli Muhammed (sonunda bir defa Ve sahbihi ve sellim ) dersin.

33 veya 100 defa Lâ ilâhe illallah ( sonunda bir defa Muhammeden resülûllah) dersin.

33 veya 100 defa ALLAH ( sonunda bir defa celle celâluh ) dersin.

33 veya 100 defa Besmele ile birlikte İhlâs suresi okunacak.

Bismillâhirrahmânirrhiym

Kul hüvallâhü ehad allâhüssamed lem yelid velem yûled ve lem yekün lehu küfüven ehad..

Ayrıca 1 Fatiha 3 İhlâs okuyup bu ayrıca okunan Fatiha ve İhlâslardan hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vesellem efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve cemi peygamberlerin ve çiharyari güzin efendilerimizin ve cemi evladı rasulün ve cemi ezvac-ı rasulün ve cemi ashabı rasulün ve İmamı Ali ve İmamı Hüseyin radıyallahu anhüm ve Şeyh Hasan-ı Basrî ve Pirimiz Gavsul Âzam Eş şeyh Es seyyid Abdûlkâdir Geylâni kaddesallahu sırruh ve Şeyhimiz Eş şeyh Es seyyid HACI MUSTAFA HAYRİ BABA kaddesallahu sırruh hazretlerinin ve silsileyi meşayıh efendilerimizin ve annemin ve babamın akrabayı taâllukatlarımın ve cemi mü’min mü’minatın ve cemi Müslim müslimatın ve kaâffe-i ehli imanın ve melâikeyi mukarrebiynin ervahı şeriflerine hediye ettim dersin.