HADİS-İ ŞERİFLERDE TASAVVUF

İmamı Ali Kerremullahi veche hazretlerinden rivayet edilen Hadisi şerifte; Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem efendimize: “Sünnetlerin nelerdir?” diye soruldu. Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdu ki: “Şeriat muhakkak yapınız ve yapmayınız dediğim şeylerdir. Tarikat, kendi yaptığım gece gündüz zevk alıp çalıştığım ve çok acayip, garaiplere erdiğim şeylerdir. Hakikat, aşk, muhabbet, âşıklık, maşukluk halleridir. Bunda Allah Celle Celaluhü Hazretleri ile kul arasında nice haller olur ki, bu da benim halimdir. Marifet, sırrımdır. Zikrullah gece gündüz eşim, yoldaşımdır. Oruç, hüccetimdir. Namaz, iki gözümün ışığıdır.”8

Ebu Zer-i Gifari Radıyallahu anh Hazretlerinden rivayet edilen Hadisi Şerifte; Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz şöyle buyuruyor: “Her kim Müslümanlara tarikatlarından dolayı eza ederse, dil, el veya başka türlü eza cefa edenlere lanet olsun. Onlara lanet vacip olur. Allah Celle Celaluhü Hazretleri’nin, meleklerin, bütün insanların laneti onlara olsun.” diye buyurmuştur. Bunların yoluna mani olup eza ve cefa edenlere lanet ediyor. Ayet-i Kerime’lerde Allah Celle Celaluhü Hazretleri’nin “kör” dediği bunlardır. Enbiyaların yani Peygamberlerin, Evliyaullahın can feda ettiği Hakk’a yakınlık yolunu (Tarikatı) bilmeyenler kör değil de nedir? Bunca Ayet-i Kerime’leri ve Hadis-i Şerifleri ancak kör olanlar göremezler. Ben âlimim der, Hakk’a vuslatı arzu etmez. İbni Ömer Radıyallahu anh Hazretlerinden rivayet edilen Hadisi Şerifte Sultan-ı Enbiya Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz bunların hakkında ne söylüyor: “Ümmetimin münafıklarının çoğu okumuş olanlardır dediği bunlardır. Zikrullaha kızarlar, tarikatı hiçe sayarlar.10 Ayet-i Kerime ile sabit olan Evliyayı inkâr ederler. Bunların şerrinden Allah Celle Celaluhü Hazretleri’ne sığınırız.