EVLİYAYA SAYGI

Gerek Allah’ın veli kulların, gerek ulemanın ve gerekse Muttaki, sofi, Salih ve fazilet sahibi kimselerin ellerini öpmek ve onları gördükçe de hemen ayağa kalkmak suretiyle selamlamak hürmet ve saygı göstermek İslam edeplerindendir. Bunların sünnetten olduğu hadis kitaplarında zikredilmiştir.

İbni Abidin Rahmetullahi aleyh “Vehbaniye” adlı eserinde, buna “caiz ve belki de mendupdur” demiştir. Gelen bir kimse için ayağa kalkarak “buyurunuz” demek lüzumuna da işaret buyurmuş, hatta diğer bir kitabında ise, “camide oturan bir kimsenin bile, gelen bir âlime hürmetle ve hatta Kur’an okuyan bir hafıza, gelen bir ziyaretçiye hürmetle ayağa kalkması mekruh olmaz” denilmiştir.22

İnsanın evliya ve Salih kimseleri ziyaretten uzak kalmaması gerekir. Allah Celle Celaluhü Hazretleri yağmur damlaları ile yeri diriltip canlandırdığı gibi, böyle zatlar hürmetine de ölü kalpleri diriltir. Katı gönüller onların vasıtası ile yumuşar, zor işler kolaylaşır. Zira onlar, Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin kapısında, O’nun rızası üzerinde bulunan kimselerdir. Onlara gelen geri çevrilmez. Onlarla (evliya ile) beraber olan, onlarla tanışan ve onların sevgisini kazanan kimse asla zarara uğramaz. Çünkü onlar, Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin kullarına açılmış olan rahmet kapıları gibidirler. Böyle Salih ve evliya bulununca onların bereketinden istifade etmeyi ganimet bilmelidir. Onları görmek nimeti ile şereflenen kimselerde anlayış ve zihin açıklığı hâsıl olur. Bu vesile ile evliyanın dergâhına varıp zatına intisab edip sık sık ziyaretine gidip nasibini almalıdır. Çünkü evliya eli elden ele Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerine gider. Ve evliyanın sözleri Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin ve O’nun Resulü Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz’in mübarek sözleridir. Talib olanlar bunlardan mahrum kalmamalıdırlar.

1- Hadikatün Nedika Cild1. ; Ker.Evl. Cild1. S.28–29

2- Elmalılı Şerhi S.23

3- Şerhi akâid S.75. ve Şerhi aynul ilim. C.2. S.373

4- Elhâkim, ve Zâdulmesir fiilmittefsir. C.4. S.44.

5- Elbezzar

6- Sahih-i Buhari

7- Camiüssağir Şerhi Feyzül K. C.2. S.528

8- Müzekkin Nüfus S.379

9- Müzekkin Nüfus S.380,381

10 İslam Ansiklopedisi Cild7. S.245

11- Cürcani

12- Buhari; Müslim

13- Müzekkin Nüfus S.300

14- Mirkatül Mefatih Cild1. S.73

15- Kenarlı Berika Cild1. S.148

16- Kenarlı Berika Cild1. S.147

17- Fıkhül Ekber Şerhi S.148 (küçük boy kitap)

18- Ahmed bin Hanbel (RA), Taberani

19- Sahih-i Buhari

20- İlahi Nizam Cild2. S.422

21- Tasavvuf Ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar S.15–16

22- Şerhul Buhari İbni Hacer El-Askalani Cild2 S.48