Silsile-i Şerif

SİLSİLE-İ KADİRİYYE-İ HAYRİYYE

Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretlerine Silsile-i Şerif İki yoldan gelmektedir. Her İki yolun Mensubu olan Mürşid-i Kâmil Efendilerimizin hayatları hakkında ulaşabildiğimiz kadar malumat vermeye çalıştık. Gayret bizden Tevfik ve Hidayet Allah Celle Celaluhü Hazretlerindendir.

Birinci Yol

 • Hz. Muhammed (S.A.V)
 • İmam-ı Ali (K.V)
 • İmam-Hüseyin (R.A)
 • İmam-ı Zeynel Abidin (R.A.)
 • İmam-ı Muhammed Bakır (R.A)
 • İmam-ı Cafer’üs-Sadık (R.A.)
 • İmam-ı Musa Kazım (R.A.)
 • İmam-ı Aliyy’ür-rıza (r.A.)
 • Şeyh Ma’ruf-u Kerhi (R.A.)
 • Şeyh Seriyy’üs-Sakati (R.A.)
 • Şeyh Cüneyd-i Bağdadî (R.A.)
 • Şeyh Ebu Bekir Şibli (R.A.)
 • Şeyh Abdülaziz Et-Temimi(R.A.)
 • Şeyh Yusuf-u Tarsusi (R.A.)
 • Şeyh Aliyy’ül Hakkarî (R.A.)
 • Şeyh Said Mahzumiyy’ül Bağdadî (R.A.)
 • Abdûlkadir Geylânî (K.S.)
 • Seyyid Abdürreazzak (K.S.)
 • Seyyid Osman’ül Geylânî (K.S.)
 • Şeyh Yahya El-Basri (K.S.)
 • Şeyh Nureddin-i Şami (K.S.)
 • Şeyh Abdurrahman’il Haseni (K.S.)
 • Şeyh Burhaneddi-i Zencerî (K.S.)
 • Seyyid Muhammed Ma’sum’ul Medenî (K.S.)
 • Seyyid Abdürreazzak’ul Hamevî (K.S.)
 • Seyyid Hüseyin’il Ezmiranî (K.S.)
 • Şeyh Ahmed-i Hindi’l Lahorî (K.S.)
 • Seyyid Mahmud-u Zengenî (K.S.)
 • Seyyid Ahmed-i Et-Talabanî (K.S.)
 • Seyyid Abdurrahman-ı Halis Talabanî (K.S.)
 • Seyyid Dede Osman Avni Baba Urfavî (K.S.)
 • Seyyid Hacı Ömer Baba Köğenki (K.S.)
 • Seyyid Hacı Muhammed Baba Kürkî (K.S.)
 • Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s.)

İkinci Yol

 • Hz.Muhammed (S.A.V.)
 • İmam-ı Ali (K.V)
 • Şeyh Hasan-ı Basrî (R.A)
 • Şeyh Habib’ül Acemî (R.A.)
 • Şeyh Davud-u Taî (R.A)
 • Şeyh Ma’ruf-u Kerhi (R.A.)
 • Şeyh Seriyy’üs-Sakati (R.A.)
 • Şeyh Cüneyd-i Bağdadî (R.A.)
 • Şeyh Ebu Bekir Şibli (R.A.)
 • Şeyh Abdülaziz Et-Temimi(R.A.)
 • Şeyh Yusuf-u Tarsusi (R.A.)
 • Şeyh Aliyy’ül Hakkarî (R.A.)
 • Şeyh Said Mahzumiyy’ül
 • Bağdadî (R.A.)
 • Abdûlkadir Geylânî (K.S.)
 • Seyyid Ebu Bekrin Abdülaziz (K.S.)
 • Seyyid Muhammed Hettak (K.S.)
 • Seyyid Şemseddin (K.S.)
 • Seyyid Zeyneddin (K.S.)
 • Seyyid Şerafeddin (K.S.)
 • Seyyid Veliyüddin (K.S.)
 • Seyyid Nureddin (K.S.)
 • Seyyid Hüsameddîn (K.S.)
 • Seyyid Yahya (K.S.)
 • Seyyid Ebu Bekir Bağdadî (K.S.)
 • Seyyid Muhammed Derviş (K.S.)
 • Seyyid Zeyneddin (K.S.)
 • Seyyid Mustafa El-Bağdadî (K.S.)
 • Seyyid Süleyman’ül Bağdadî (K.S.)
 • Seyyid Aliyy’ül Bağdadî (k.s.)
 • Seyyid Eyyûb Urfavî (k.s.)
 • Seyyid Dede Osman Avni Baba Urfavî (K.S.)
 • Seyyid Hacı Ömer Baba Köğenki (K.S.)
 • Seyyid Hacı Muhammed Baba Kürkî (K.S.)
 • Hacı Mustafa Hayri Baba (k.s.)