“Vehhab” Esması

VEHHÂB

Vehhab : Karşılıksız veren, sonu gelmeyen bağışların sahibi

Cenab-ı Hak Celle Celaluhü hazretleri Sad Suresi 9’uncu ayetinde şöyle buyuruyor: “Yoksa, güçlü ve üstün olan, karşılıksız bağışlayan Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır?”

Kullarına hiçbir karşılık gözetmeksizin tekrar tekrar ve çok çok bağışlarda bulunan.

Bu isim Allah Celle Celaluhü hazretleri hakkında, kapsamlı ve geniş bağışa; hiçbir karşılık beklemeksizin ve hiçbir amaç gütmeksiizin zorlanmadan daima vermek anlamına gelir. Oysa O’nun dışında bağışta bulunan herkesin dünyevi veya ührevi, er veya geç bir amacı ve çıkarı vardır. Bu yüzden mutlak hibe, yalnız Allah Celle Celaluhü hazretleri için geçerli olup, bu sıfatın O’ndan başkası için kullanılması doğru değildir. Zira hibeler dünyada ve ahirette hiçbir kesintiye uğramadan ve tükenmeden daima Allah Celle Celaluhühazretlerinin kullarına doğru akar. Allah Celle Celaluhühazretlerinden gelen hibeler, bu şekilde sonsuza dek artarak devam eder. Vehhâb ismi Allah Celle Celaluhü hazretlerinin bütün fazlını, ihsanını, keremini, geniş mülkünü ve adaletini kapsar. 1

Her müslüman Yüce Allah Celle Celaluhü hazretlerinin gerçek hibe ve bağış sahibi olduğunu bilmeli, O’nun mutlak Vehhâb olduğuna inanmalıdır. Bu üstün niteliği kazanmaya çalışmalı, insanlara ve diğer varlılara dünyevi veya uhrevi bir karşılık beklemeksizin hibe ve bağışlarda bulunmalıdır.

Müslümanın kendisine vacib olmayan, yalnız Allah Celle Celaluhü hazretlerinin rızasını kazanmak için yaptığı hayırlar ve iyilikler hibe sayılır.

Allah Celle Celaluhü hazretlerinin sana hibe ettiklerinden sen de başkalarına hibe et..Allah Celle Celaluhü hazretlerinin geçici olarak sana emanet ettiği şeylerde sakın cimrilik etme. Zira O, sen verdikçe sana daha fazla vereceğini vaat etmiştir. Cimrilik edip vermeyenin malını da yıkıma uğratacağını bildirmiştir.

Eğer Allah Celle Celaluhü hazretleri sana, kişileri yüksek derecelere çıkaran önemli bilgiler ve ilimler vermişse sen de hiçbir karşılık beklemeksizin bu bilgi ve ilimleri, ihtiyaç duyanlara öğretmelisin. Ancak gizli sırlar ve bilgileri ehli olmayanlara vermemeye dikkat etmelisin.

Büyük zatlar, bir kimse dua ettiği zaman 7 kere “Yâ Vehhâb” dese o kimsenin duasını Allah Celle Celaluhü hazretleri kabul eder, demişlerdir. Bir şey isteyen, düşman elinde bağlı kalan, rızkında darlık olan, ticaretinde ve kazancında çokluk ve kârlıllık olmayan veya seyrü sülûkünde her hangi bir fethi olmayan kimse üç gece veya yedi gece boyunca gece yarısı abdest alıp ve iki rekat namaz kılıp başını açarak ellerini havaya kaldırarak Yâ Vehhâb” dedikten sonra ihtiyacını Cenab-ı Hakk Celle Celaluhü hazretlerine arzetse Allah Celle Celaluhü hazretleri onun ihtiyacını karşılar, sıkıntısını giderir. 2

Bu Esmâ-ül Hüsna Nefs-i Emmare dairesinde olan salikin okuduğu Füruu Esmasıdır. Kadiri tarikatının Halisiyye ve Hayriyye Kollarında bu ism-i şerif 100 adet okutulur. Fazla veya Aşağı okunmaz. Bu ism-i şerifin Asıl Virdi ise “Lâ İlâhe İllallah” Kelime-i Tevhidi’dir.3

Kaynaklar:

1- Esma-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

2-Miftahü’l Kulûb, (Fethiye Evradı Bölümü) M. N.i Ş. Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001

3- Miftah’ül İrşad 1993

4- www.biriz.biz ve www.allahınisimleri.net adreslerinden de yararlanılmıştır.