“Kahhar” Esması

KAHHÂR

Cenab-ı Hak Celle Celaluhü hazretleri En’am suresi 18’inci ayetinde şöyle buyuruyor: “O, kulları üzerinde kahredici olandır.O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır.”

Ra’d Suresi 16’ncı ayetinde ise şöyle devam ediyor:”…De ki: ‘Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, tektir, kahredici olandır.’ “

Mülkün, üstünlüğün, güç ve kuvvetin tamamı tek ve kahhâr olan Allah Celle Celaluhü hazretlerine aittir. O’nun dışındaki her şey, mağlup ve yeniktir. Zalim ve zorbaların belini kıran, isyankâr ve haddi aşanların boyunlarını büken, dünyadaki emellerine kavuşmalarına mani olan Allah Celle Celaluhü hazretleridir. Varlıların dilek ve istekleri dâhil O’nun dilemesi altındadır.

Yüce Allah Celle Celaluhü hazretleri İnsan Suresi 30’uncu ayetin şöyle buyuruyor: “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir”

Müslüman, gücü yettiğince Allah düşmanlarını mağlup etmeye ve onlara üstünlük sağlamaya çalışmalıdır.

Allah Celle Celaluhü hazretlerinden yüz çevirip başkasına dayanan mutlaka mağlup olacak, şeytanın elinde birer oyuncak olacaklardır.

Allah Celle Celaluhü hazretleri insanlardan nasıl sıkıntıyı giderme gücüne ve onların kalplerine ferahlık vermeye kadirse, onları büyük bir azapla kahretmeye de kadirdir. Kuran’da Allah Celle Celaluhü hazretlerinin Kendi Katından gönderdiği azaplarla helak olmuş kavimlerden örnekler verilir. Bu insanlar hak dinden yüz çevirdikleri ve Allah Celle Celaluhü hazretlerine baş kaldırdıkları için sabah vakti, hiç şuurunda değillerken, üzerlerinde dolaşan büyük bir felaketle yok edilmişlerdir. Allah Celle Celaluhü hazretleri inkâr eden toplulukların üzerine evlerini yerinden söken kasırgalar göndermiş, üzerlerine balçıktan taşlar yağdırmıştır. Uyardığı insanların üzerine onların içinde oturdukları şehirleri yerle bir eden sağanaklar isabet ettirmiştir. Toprağın altını üstüne getiren depremleri üstlerine göndermiş, tek bir çığlıkla hepsini yerin dibine geçirmiştir. Açıkça görüldüğü gibi Allah Celle Celaluhü hazretlerinin bir insanı kahretmesi hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Fakat bütün bu sayılanlar Allah Celle Celaluhü hazretlerinin dünya hayatında insanlara tattırdığı acılardır. Ve onları yaptıklarından dolayı dünyada yaşarken kahretmesidir. Ama asıl olan, insanın cehennemde görülmemiş bir azapla kahredilmesidir. Allah Celle Celaluhü hazretlerinin sonsuz rahmetine karşılık O’nun kadrini takdir edemeyen ve nankörlük eden insanlar ahirette cehennem azabıyla karşılaşacaklardır. Dünyada işledikleri suçların tam karşılığı ahirette kendilerine verilecektir.

Allah Celle Celaluhü hazretleri onları cehennemin en dar yerine attığında, inkârcılara daha önce hiç karşılaşmadıkları bir acı tattırır; cehennem ateşiyle yanan derilerini yenileriyle değiştirir ve onların üzerine ateşten duvarlar örer. Öyle ki insanın dünyada çektiği acılar cehennemde karşılaştıklarının yanında çok hafif kalır. Nitekim Kuran’da cehenneme giren insanların Allah’ın kendilerini öldürmesi ve azaptan kurtarması için yalvardıkları haber verilir. 1

İhlasla “Yâ Kahhar” diye bir müslüman bu isme devam etse, düşmanlarına karşı galip gelir, şeytani ve nefsani duygulardan emin olur.2

Bu Esmâ-ül Hüsna Nefs-i Safiyye (Kamile) dairesinde olan salikin okuduğu asıl virdidir.Kadiri tarikatının Halisiyye ve Hayriyye Kollarında bu ism-i şerif 100-300-500 adetlerinde okutulur. Bu ism-i şerifin furuu ise “Azim” ism-i şeridir.3

Kaynaklar: 1- Allah’ın İsimleri, 2005 Harun Yahya

2- Yüce Allah’ın Güzel İsimleri Esmâ-ül Hüsna, Rauf Pehlivan, İstanbul Dağıtım A.Ş. 2002

3- Miftah’ül İrşad 1993

4- www.biriz.biz ve www.allahinisimleri.net adreslerinden de yararlanılmıştır.

Kaynaklar: 1- Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004 

2- Elmalı Tefsiri, Bakara Suresi, 255

3- Miftah’ül İrşad 1993

4- www.biriz.biz ve www.allahinisimleri.net adreslerinden de yararlanılmıştır.