Kategori: Genel

EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD ABDURREZZAK-UL HAMEVİ KADDESALLAHU SIRRUH

Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Ancak adında anlaşılacağı gibi Suriye’nin Hama şehri evliyalarındandır. Silsile-i Kadiriye-i Halisiyye ve Hayriye de 25. sırada Mürşid-i Kamil olarak yer almaktadır. 14. yüzyıl sonlarında yaşadığı tahmin edilmektedir. Allah Celle Celaluhü hazretleri Himmet ve Şefaatlerinden ayırmasın Amin.!

ES-SEYH ES-SEYYİD EYYÜBÎ URFAVÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Aliyy’ül Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Mürşitlerimizden Dede Osman Avni Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin babasıdır. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 30 sıra mürşididir. Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

ES-SEYH ES-SEYYİD ALİYY’ÜL BAĞDADÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı babası Şeyh Süleyman’ül Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 29 sıra mürşididir.

Aliyyül Bağdadî (Kadiri)Kaddesallahu Sırruh hazretleri, silsilede adı geçen diğer cedleri gibi, Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır. 1289 da vefat etmiştir. Kabir taşında “Hazreti Resulûllah Sallallahu aleyhi vesellem efendimize daima bağlı kalmış, ahiret gününün korkusu ile Cenabı Hakkı fasılasız düşünmekle geçen ömrünü daima büyük ceddi Gavs’ul Azâm’ın eserlerini payidar kılmaya harcamıştır. Süleyman ül Kadirinin oğlu Aliyyül Bağdadî (Kadiri) burada metfundur ” yazılıdır. Aliyyül Bağdadî (Kadiri) Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin neseb-i âlileri şu şekilde belirtilmektedir.

Eşşeyh Esseyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin oğlu,

Seyyid Abdülaziz Kaddesallahu Sırruh neslinden,

Seyyid Zeynüddin-i Kebir Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Veliyüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Nuruddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Hüsamüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Muhammed Derviş Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Zeynüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Mustafa Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Süleyman Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Aliyyül Bağdadî (Kadiri) Kaddesallahu Sırruh1..”

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD SÜLEYMAN’ÜL BAĞDADÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı babası Şeyh Mustafa el-Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 28 sıra mürşididir. Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul eşraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD MUSTAFA EL-BAĞDADÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Zeyneddin Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 27 sıra mürşididir. Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD ZEYNEDDİN KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Muhammed Derviş Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 26 sıra mürşididir. Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD MUHAMMED DERVİŞ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Ebu Bekri’l Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 25 sıra mürşididir. Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD EBÛ BEKRİ’L-BAĞDADÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Yahya Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 24 sıra mürşididir. Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

ES-SEYH ES-SEYYİD YAHYA KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİ HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Hüsameddin Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 23 sıra mürşididir. . Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul eşraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

ES-SEYH ES-SEYYİD HÜSAMEDDÎN KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİ HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı babası Şeyh Nûreddin Kaddesallahu Sırruh hazretleri almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 22 sıra mürşididir. . Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü