“Aliyy” Esması

ALİYY

Allah Celle Celaluhü hazretlerinin yüceliğinin üstünde hiçbir yücelik yoktur. Bütün dereceler ve mertebeler O’ndan aşağıdır. Allah Celle Celaluhü hazretleri, her üstün ve yüksek makamın daha üstündedir. Zira varlıklar ya etkileyen veya etkilenendir. Etkileyen etkilenenden üstündür. Allah Celle Celaluhü hazretleri, her varlığı etkileyendir. Bütün varlıklara O’nun bir eseri ve etkilenenidir. Bu yüzden O, bütün varlıklardan daha üstün ve yücedir. 1

Allah Celle Celaluhü hazretleri kendi zatında yücedir. Bu yüzden her şeyden daha yücedir. O’nun bu yüceliği cihet ve mekân bakımından değildir. Zira O, cihet ve mekândan münezzehtir.

Allah Celle Celaluhü hazretlerinin varlıklar üzerindeki üstünlüğüne, yüceliğine, büyüklüğüne inanıp bunu müşahede eden kimse, bu sıfatın gereği olarak O’na ibadet eder. Kalbinde sonsuzluk nuru ışıldar.

Allah Celle Celaluhü hazretleri Kuran’da kendisini bizlere tanıtmıştır: Tüm âlemleri yaratan, kainatın tek hakimi olan Allah Celle Celaluhü hazretleri uludur. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların yegâne sahibi O’dur. O’ndan başka ilah yoktur, Allah Celle Celaluhü hazretleri insanların şirk koştuklarından çok yücedir. Tüm mülk O’na aittir; O, her şeye güç yetirendir. O, yüce makamların da sahibidir. O, ne bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk; Allah Celle Celaluhü hazretleri âlemlerden müstağnidir. Kuşkusuz ‘en güzel isimler’ Allah Celle Celaluhü hazretlerine ait olduğu için O’nu eksiksiz olarak tarif etmek bir insan için mümkün değildir. O’nu ancak kendisinin bize bildirdiği ile tanıyabilir, yüceliğini ancak Kuran ayetleriyle takdir edebiliriz. 2

Allah Celle Celaluhü hazretleri sonsuz güzellik ve sonsuz yücelik sahibidir. İnsan Allah Celle Celaluhü hazretlerini ancak Kendisi’nin bildirdiği kadarıyla tanıyabilir, Yüceliğini ancak Kuran ayetleriyle takdir edebilir. Allah Celle Celaluhü hazretleri, bir ayetinde Kendi yüceliğini Bakara Suresi 255’inci ayetinde şöyle tarif etmiştir: “Allah… O’ndan başka ilah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi o’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür”

Bu Esmâ-ül Hüsna Nefs-i Merdiyye dairesinde olan salikin okuduğu Füruu Esmasıdır. Kadiri tarikatının Halisiyye ve Hayriyye Kollarında bu ism-i şerif 100 adet okutulur. Fazla veya Aşağı okunmaz. Bu ism-i şerifin Asıl Virdi ise “KAYYUM” Esmasıdır.3

1.Esmâ-ül Hüsna, Karınca Yayınları, Nisan 2004

2.Allah’ın İsimleri, Harun Yahya, Vural Yayınları, 2000

3- Miftah’ül İrşad 1993

www.biriz.biz ve www.allahınisimleri.net adreslerinden de yararlanılmıştır.