MÜRŞİD-İ KAMİL NE DEMEKTİR?

Bir Mürşid-i Kâmilin yanında manevi terbiyeden geçerek yetişmiş âlimlerdir. Ledünni ilimleri ile ilimlerine batıni ilimleri de ilave etmişlerdir. Manevi sevk ve idare sahibidirler. Tövbe eden kimseye yaptırmak istediği şeyi, kerameti, ilahi feyizleri, himmet ve nazarları ile yaptırabilirler

Manevi tasarruflarına misal içki kumar, zina, yalancılık ve namazını kılmamak gibi hallerin Mürşit tarafından büyük himmet, nazar ve muhabbetleri ile düzelmesi mümkün olur.

Mürşitler yoluna altın zincir, altın halka da denir. Gizli (Hafi) zikir ve Sesli (cehri) Zikir olarak ikiye ayrılır. Her iki yol da doğrudur. Her iki yolun zikir ehli o yolun mürididir.

Zikri benimseyenler kıyamet gününün çok şiddetli azabından Cenabı Hak Celle ve Âla Hazretlerinin Lütfi keremi ile kurtulacaklardır. Çünkü o gün Zikir mensuplarını Allah Celle Celaluhü Hazretleri hiç bir gölgenin olmadığı günde Arşının gölgesinde barındıracaktır. Çünkü onlar Allah Celle Celaluhü hazretlerinin rızasını kazanmak için sevişmişlerdir.

Allah Celle Celaluhü hazretleri Mücadele Suresi 22’nci ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: “Öyle ki, Allah onlardan razı, onlar da (bol ikramlardan dolayı) Allah’tan razı. İşte bunlar Allah taraftarıdır, (Dininin yardımcılarıdır). Dikkat edin ki, Allah taraftan olanlar, gerçekten onlar zafer bulanlardır. (Dünya ve ahiret saadetine erenlerdir).”

Allah Celle Celaluhü Hazretlerine giden yol, kişinin başka bir şehre giden yolculuğu gibidir. Bu yolda iniş ve yokuşlar vardır, işte Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin yoluna salik olan da böyledir. Yolu yokuş ve ızdıraplıdır. Bu yolu hakkıyla bilenler, Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin Mürşid-i Kamil kullarıdır. Onlardan birine tabi olursan bu meşakkatli yollardan seni selametle Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerine vasıl ederler. Allah Celle Celaluhü hazretleri bu hususta Ankebut Suresi 69’uncu Ayeti kerimesinde şöyle açıklar: “Bize itaat uğrunda mücahede edenlere gelince, elbette biz onlara (bize götürecek) yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir.”

Sana ilmiyle amil olan bu Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin dostlarıyla daima oturmanı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü ilmiyle amil olan ve Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin övgüyle söz ettiği bu bahtiyar kimseleri üstünde nübüvvet makamı vardır. Bununla beraber bu kişi Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem efendimizin varisidir. Bu bahtiyar insanlar kendilerine tabi olanları Hakk’a ulaştırırlar.

Allah Celle Celaluhü hazretleri mürşid-i kâmillerin niçin üstün olduğu konusunu En’am Suresi 169’uncu ayeti kerimesinde açıklamaktadır: “Ey Müminler! Allah odur ki, sizi arzın halifeleri yaptı ve derecelerle kiminizi kiminizin üstüne çıkardı. (Bunun hikmeti ise, sizi) size verdiği şeylerde imtihan etmek içindir.”

Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin Kur’an-ı Keriminde olan bu sırları insanlardan gizleyen ve âleme gönderiliş gayesini bildirmeyenler, muhakkak azaba duçar olacaklardır. Bu hususta Yüce Allah Celle Celaluhü hazretleri Bakara suresi 175-176’ncı ayetlerinde şöyle buyuruyor: “Onlar, hak yolu bırakıp sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almış kimselerdir. Onlar ateşe ne de sabırlıdırlar. Bu azabın sebebi şudur: Çünkü Allah Celle Celaluhü hazretlerinin Hak olarak gönderdiği kitabın hükmünü gizlediler. Kitabın bir kısmını ikrar ve bir kısmını inkâr etmek suretiyle ihtilafa düşenler, Hak’tan uzak bir ayrılık içindedirler.”

Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin Ayetlerini dünya karşılığında satıp gizlememeli! Ebedi âlemde bu insanların ellerinden yakamızı kurtaramayız ve Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin veli kullarını inkâr etmemeli. Yukarıda Ayet-i Kerime’lerde buyrulduğu gibi Allah Celle Celaluhü Hazretlerine savaş açmış olursun. Onlar Yüce Allah Celle Celaluhü Hazretlerinin koruması altındadırlar ve ilmi parayla satıp gizlemezler.