ESMALAR

Bu bölümde daha çok tarikatımıza dair günlük okuduğumuz ve tarikatımızın esaslarını oluşturan Esma’ül Hüsnaların anlamları ve faziletleri üzerinde durulacaktır. Okuduğumuz veya okuyacağımız evrad ve ezkarlarımızı bilinçli bir şekilde okumamız açısından yaralı olacağını düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Bu Sitede Yer aldığı şekilde Günlük Tespihatları Okuyan Kimse bu tarikatın mensubu sayılır. Okumaya başladığı andan itibaren de bizimle görüşürse daha güzel bir şekilde bu yolun usûl ve esasları konusunda yardımcı olunacaktır. Gayret Bizden. Tevfik ve Hidayet Allah Celle Celaluhü hazretlerindendir.