ES-SEYH ES-SEYYİD HÜSAMEDDÎN KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİ HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı babası Şeyh Nûreddin Kaddesallahu Sırruh hazretleri almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 22 sıra mürşididir. . Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir