ES-SEYH ES-SEYYİD OSMÂN’ÜL-GEYLÂNÎ KADDESALLAHU SIRRUH

Evliyanın büyüklerinden olan Es-Seyh Es-Seyyid Osmân’ül-Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretleri Şeyh Abdulkadir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin torunlarındandır. Seyr-u süluku Şeyh Abdurrrezzak Hazretlerinden almıştır. Ne zaman dünya ya teşrif ettikleri ve ne zaman vefat ettikleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Şunda hiç şüphe yokki soyunun vermiş olduğu asaletle insanları hakyola davet ve irşad vazifesi içinde bir ömür sürdürmüş ve Allah Celle Celaluhü hazretlerinin rızasına Muaffak olmaya çalışmıştır. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına sebep olmuştur. Tarikat-ı âliye-i Kadiriye’nin şanı yüce Kutuplarından biridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir