Fütuhu’l Gayb Gizliden Sesler

Gavs’ül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani

İÇİNDEKİLER:

 1. Makale: VAZİFE
 2. Makale: HAYRI TAVSİYE
 3. Makale: İPTİLA
 4. Makale: MANEVİ ÖLÜM
 5. Makale: DÜNYA VE HALİ
 6. Makale: HALKI BIRAKMAK
 7. Makale: KALBİN HASTALIĞI
 8. Makale: ALLAH’A YAKINLIK
 9. Makale: KEŞİF VE MÜŞAHEDE
 10. Makale: NEFİS VE HALLERİ
 11. Makale: ŞEHVETİN BEYANI
 12. Makale: DÜNYALIĞI SEVMEK
 13. Makale: ALLAH’IN EMRİNE TESLİM OLMAK
 14. Makale: VELİLERE UYMAK
 15. Makale: KORKU VE ÜMİD
 16. Makale: TEVEKKÜL VE DERECELERİ
 17. Makale: ALLAH’A VASIl OLMANIN YOLU
 18. Makale: HAKKI ŞİKAYET ETMEMEK
 19. Makale: AHDİ YERİNE GETİRMEK, SÖZDEN DÖNMEMEK
 20. Makale: “SANA ŞÜPHE VERENİ BIRAK”
 21. Makale: ŞEYTANLA BİR KONUŞMA
 22. Makale: İMAN SAHİBİNİ TECRÜBE
 23. Makale: ALLAH’IN VERDİĞİNE RAZI OLMAK
 24. Makale: ALLAH’IN RAHMET KAPISINA TEŞVİK
 25. Makale: İMAN AĞACI
 26. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK
 27. Makale: “HAYIR VE ŞER, İKİ MEYVEDİR”
 28. Makale: MÜRİDİN HALİNİ BEYAN
 29. Makale: “ZAMAN OLUR Kİ, FAKİRLİK KÜFRE YAKLAŞIR”
 30. Makale: YASAK OLAN ŞEY
 31. Makale: ALLAH İÇİN BUĞZ
 32. Makale: HAK SEVGİSİNE BAŞKASINI KATMAMAK
 33. Makale: İNSANLARI DÖRT BÖLÜMDE ANLATMAK
 34. Makale: ALLAH’A DARILMAMAK
 35. Makale: VERA’ ÜZERİNE
 36. Makale: DÜNYA VE AHİRET İŞLERİ
 37. Makale: HASEDİN KÖTÜLÜĞÜ
 38. Makale: DOĞRULUK VE NASİHAT
 39. Makale: AYRILMAK, BİRLEŞMEK VE NİFAK
 40. Makale: SALİK’in YETİŞMESİ
 41. Makale: FENÂ VE KEYFİYETİ
 42. Makale: NEFSİN İKİ HALİ
 43. Makale: DİLENCİLİĞİN KÖTÜLÜĞÜ
 44. Makale: ARİF-İ BİLLAH’IN DUASINA NEDEN İCABET OLUNMAZ
 45. Makale: İPTİLÂ VE NİMET
 46. Makale: “YOLUMDA OLANIN RIZKINA KEFİLİM” HADİS-İ ŞERİFİ ÜZERİNEMakale: ALLAH’A (C.C.) YAKINLIK ÜZERİNE
 47. Makale: MÜMİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER
 48. Makale: UYKUNUN KÖTÜLÜĞÜ
 49. Makale: ALLAH’TAN (C.C.) UZAKLIĞI YOK ETMENİN ÇARESİ VE YAKIN OLMANIN
 50. KEYFİYETİ
 51. Makale: ZÜHD ÜZERİNE
 52. Makale: İMAN SAHİPLERİNİN SIKINTILARI
 53. Makale: RIZA YOLUNU İSTEMEK VE ORADA YOK OLMAK
 54. Makale: ALLAH’A (C.C.) VASIL OLMAYI İSTEYEN VE VASIL OLMANIN ŞEKLİ
 55. Makale: HAZZI TERK
 56. Makale: KULUN HALKI VE NEFSİ BIRAKMASI
 57. Makale: KADERDE NİZA YOKTUR
 58. Makale: HER YANI BIRAKIP ALLAH’IN (C.C.) FAZİLET KAPISINA DÖNMEK
 59. Makale: BELAYA SABIR NİMETE ŞÜKÜR
 60. Makale: BİDAYET VE NİHAYET
 61. Makale: YAPILAN İŞİN DURUMU BELİRİNCEYE KADAR DURMAK
 62. Makale: SEVGİ, SEVİLEN VE GEREĞİ
 63. Makale: MARİFETTEN BİR ÇEŞİT
 64. Makale: ÖLÜMSÜZ HAYAT, HAYATSIZ ÖLÜM
 65. Makale: ALLAH’A (C.C.) DARILMAK YASAK
 66. Makale: DUA ETMEK
 67. Makale: NEFİSLE CENK VE ŞEKLİ
 68. Makale: HER AN BİR TECELLİ
 69. Makale: ALLAH’TAN (C.C.) MAĞFİRET İSTEMEK
 70. Makale: ŞÜKÜR VE KUSURLARI İTİRAF
 71. Makale: MÜRİD VE MURAD
 72. Makale: ÇARŞI-PAZARA ÇIKANLAR
 73. Makale: GİZLİ KUSURLARI BİLİNEN VELİLER
 74. Makale: AKILLIYA GEREKEN
 75. Makale: TASAVVUF VE OLUŞU
 76. Makale: NASİHATLER
 77. Makale: ALLAH’I (C.C.) BİLİP HALKI BIRAKMAK
 78. Makale: MÜCAHEDE EHLİ VE HUYLARI
 1. Makale: VAZİFE
  Allah-ü Taala’ya ve Hz. Rasulallah’a iman eden şu üç şeyi yapmakla vazifelidir:
  1- Allah’ın emirlerini tutmak….
  2- Yasak ettiği şeyleri yapmamak…
  3- Kimsenin elindekine göz dikmemek, doğru çalışmak, haline razı olmak….
  İnsan, hayatı boyunca, emir, yasak ve kader çizgisi içindedir. Hiçbir zaman bunların
  dışına çıkamaz. Dışını Hakkın emirlerine uydurduktan sonra, iç alemi için 3 vazife
  başlar:
  1- İnsan öz varlığı olan kalbine, iç alemine dönmeli…
  2- Ruh, iyilik taraftarı olarak, kötülüğe meyilli duran nefsini muhasebe etmeli…
  3- Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah yolunun hakiki yolcularına uydurmalıdır…
 1. Makale: HAYRI TAVSİYE
  Allah’ın ve Hz. Rasulallah’ın emirlerine uyun; şahsi arzularınıza ve hissiyatınıza
  mağlup olarak bid’at yoluna sapmayın ! İtaat edin; türlü ve bozuk yollara
  ayrılmayın!… Allah’ı tevhid edin; hiçbir zaman şirk koşmayın!… Hakkı tenzih edin;
  itham etmeyin… Doğruluk karşısında şüpheye düşmeyin; tasdik edin. Hep birden
  kardeş olun, aranıza düşmanlık sokmayın. Doğruluktan nefret etmeyin, daima Hak
  yolu ve yolcularını arayın, usanmayın… Sonuna kadar çalışın; bekleyin ümitsizliğe
  düşmeyin… Daima doğru yolda toplanın, sevişin aranıza sevimsizlik girmesin…
  Yaptığınız kötülükleri bırakın; tövbe edin; bir defa yaptığınız hatayı ikinci defa
  yapmayın!.. İçinizi dışınızı temiz tutun. Uğursuz, çıkmaz, karanlık bataklıklara
  düşmeyin… Rabbınızın taatı ile ruhunuzu bezeyin. O’nun kapısından ayrılmayın.
  Ondan yüz çevirmeyin. Tövbenizi bozmayın… Gece gündüz Allah’a yalvarmaktan
  bıkmayın. Çünkü rahmet kapıları ancak bu yolda açılır. Hakiki saadeti buyolda
  bulmanız mümkündür. Şu bataklık aleminden ulvi ruhani aleme bu yoldan gitmeniz
  mümkündür. Hak’ka vuslat bu yoldadır. Rahat, huzur ve selamet evine buradan
  girilir. Öyle bir selamet evi ki, her çeşit binek orada, gözün görmediği her türlü
  hoşluk oradadır… Bu nimetlerden bıkmaz, usanmaz, bol bol yer içersiniz. O yerde
  sizin arkadaşlarınız Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler olur.. Allah
  cümlemize nasib etsin…
 1. Makale: İPTİLA
  İnsan, başına bir iş gelirse… Önce, kendi kendine kurtulmaya çalışır… Muvaffak
  olamayınca, etraftan yardım istemeğe koyulur…
  Padişahlara gider; rütbe sahiplerine yalvarır. Zenginlere koşar… Hal sahiplerine
  gider; dua ister, himmet ister… Eğer hasta ise doktora gider, şifa arar. Bununla da
  kurtulamayacağını anlayınca, Allah’a döner.
  Eğer kendi işini yapabilseydi, halka dönmeyecekti… İşini halkta bitirebilseydi,
  Hak’ka dönmezdi. Burada da arzusu biraz geç kalmağa başlar; fakat gidecek başka
  yeri kalmamıştır… Durur yalvarmağa başlar… Dua eder; sena eder. İhtiyaçlarını
  teker teker sayar, yalvarır… Bunları yaparken bir yandan da reddolunmaktan
  korkar; bir yandan da, isteği yerine geleceğini ümit ederek sevinir…
  Son, bu halden de usanır; yaptığı dua ve niyazın işe yaramadığını zanneder… Bu
  kerre dua da dahil her şeyi bırakır… Saf, temiz bir halde beklemeğe başlar… Bu
  kez kader-i İlahi (Allah’ın emri) ne ise o zuhura gelir… Olacak olur… Herşeyde
  Allah’ın kudretini, kuvvetini sezer. Hareket, sükun… her ne varsa, ondan olduğunu
  anlar. Hayır, şer, iyilik, kötülük, vermek, almak, genişlik, darlık, ölmek, dirilmek,
  izzet, zillet, bunların hepsinin Hak’tan geldiğini mana gözü ile görür…
  Bu halleri görür… Ve bu haliyle süt anasının elindeki çocuk gibi olur… Yıkayıcı
  elindeki meyyite benzer; kendinden bihaber… Onlar istediğini yapar… Velhasıl,
  bir top gibi olur, gayri ihtiyari sağa sola yuvarlanır… Bukalemun gibi renkten renge
  geçer. Ne kendisi için, ne de başkası için hiçbir hareket yapmaz… Hakkın işinden
  başka şey görmez. Gözü O’ nu görür, kulağı O’nu işitir. Başka şey görse veya işitse,
  O’nun için görür veya O’nun için işitir. O’nun nimeti ile beslenir ve O’na yakın
  olmakla ferahlar… Bu halle güzelleşir… Bununla hoş olur… Sakinleşir…
  Her halde Hak’la mutmain olur. O’nun sözü ile ünsiyet peyda eder. O’ndan başka
  her şeyden çekinir ve hoşlanmaz… Daima O’nun zikrine koşar… Ve öylece kalmak
  ister. Bu halde kendinde yükseklik duyar. Kuvvetini Hak’tan alır. O’na tevekkül
  eder. Yolunu O’nun marifet nuru ile bulur. Onunla giyer, Onunla kuşanır. Böylece
  Hak’kın çeşitli ilimlerini öğrenir. O’nun kudreti ile şereflenir. O’ndan işitir. O’na
  yaklaşır. Dua eder, hamd eder. Öylece kalır…
 1. Makale: MANEVİ ÖLÜM
  Halkın malına göz dikmez, onların elindekinden kendini mustağni kılarsan, kötü
  isteklerin ölmeğe başlar. Böyle olunca sende hiçbir kötülüğe karşı meyil kalmaz.
  Bunlar hep Allah’ın yardımı ile olur. Bu inayet ve yardım sayesinde öyle bir hayata
  kavuşursun ki ondan sonar ölüm yoktur. Bundan bulacağın zenginlik tükenmez;
  verilen alınmaz… Rahatın bozulmaz… Hiçbir sevdiğinden mahrum olmazsın.
  Öğrendiğini unutmaz, sonundan korkmazsın…
  Bu yeni varlıkla bambaşka bir aleme geçersin; saadeti bitmez tükenmez…
  Sultanlığın bir türlü sonu gelmez. Yüksekliği bir türlü nihayete ermez. Burada
  yalnız tazim olunur, tahkir olunmaz.
  Çünkü sende artık bir meniyet vardır. Ve doğruluk zatında mevcuttur. Söylediğin
  Hak, yaptığın doğrudur. Sen artık eşsiz bir cevher haline gelmişsin. Tekle tek, birle
  bir olmuşsun. Gizlinin gizlisi, sırrın sırrı oldun; yetmez mi?
  Bu hal ve bu alemde sen, peygamberlerin vekilisin demektir. Velayet sırrı sende
  biter. Ebdallar –velilerden bir kısım- şekline bürünür. Her dert seninle biter. Her
  ihtiyaç seninle görülür. Yağmur arzunla yağar. Bitkiler sevginle biter… Yeşerir…
  İster sultan, isterse çoban, ister imam ister cemaat hepsinin belasını def edersin…
  Sen bundan böyle ibadın ve biladın amirisin; eller sana yardıma gelir… Ayaklar
  sana hediyeler taşır. Diller seni övmeğe başlar. Bunlar Allah’ın izni ile olur. İki kişi
  dahi, aleyhinde söylenecek tek kelime bulamaz…
  Ey bunca in’am ve ihsan yapan Allah, bunlar hep senin vergilerindir. İkramındır. –
  Allah büyük ihsan sahibidir-
 1. Makale: DÜNYA VE HALİ
  Dünya tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle Dünyayı,
  zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma… O, hilesi, dokunanı derhal öldürür. Onda
  sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol:
  Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete oturmuş. Hem edep yri görünüyor, hem
  de koku geliyor. Sen mecbursun; hem burnunu tutacak, hem de gözünü
  kapayacaksın. İşte dünyanın hali. Ondan kurtulmak için hem gözünü kapa, hem de
  burnunu tut…
  Dünyaya ihtiyacın kadar bağlan! kalpten sevme; Nesibin ne ise gelir üzülme..!
 1. Makale: HALKI BIRAKMAK
  Halkı Allah’ın izni ile bırak, yine O’nun emri ile arzularından geç. Bir ayet-i
  Kerimede şöyle buyrulur:
 • “ Eğer inanıyorsanız, Allah’a güvenin….”
  Kendini Allah’ın fiiline, iradesine terket. Saydıklarımızı yaparsan, ilahi emirlere bir
  kab olursun.
  Halkı bırakmak; onların elinde hiçbir iyilik veya kötülük olmadığına ve
  olamayacağına inanmakla olur. Bütün kuvveti Allah’tan görüp, halkın elinde
  mevcut olan bir şey görmeden Allah’ın kudretini tasdik etmekle mümkün olur.
  Kendini bırakmana gelince: Hak’ka teslim olman ve sebepleri bir yana atmanla
  olabilir.
  Kendinden hiçbir hareket görme, gücüne kuvvetine mağrur olma. Bu halinde
  kendini hor görüp, özünden nefret etme. Hak’ka teslim ol; O’nun emirlerine göre
  hareket et. Şunu iyi bil ki, her şeyi evvel ahir yapan Allah’tır…
  Sen ana karnında bilinmez bir nesne iken, O besledi ve bu aleme getirdi. Ve yine
  sen, beşikte her şeyden habersiz yatarken esirgeyen O oldu. İşte o eski hallerini
  düşün ve Hak’ka güven.
  İlahi tecelliler önünde yok olmak şöyle olur: Başta hiçbir istek sahibi olmamak
  gerekir. Bunu yaptığın an, her arzun yavaş yavaş ölmeğe başlar. Dileklerin yok olur.
  Daha sonra iraden ölmeğe başlar. İşte bundan sonradır ki, ilahi tecelli seni kaplar.
  Hiçbir meramın olmaz. Hak’kın isteğinden başkası sende hüküm süremez olur.
  Kalbin sakin, vücudun rahat, gönlün geniş, yüzün nurlu… Her şeyden elini çeker,
  yalnız yaratanla meşgul olursun. Hak varlığı ile zengin olursun…
  Bu halinle seni kudret eli çevirir, ezel dili seni çağırır. Hak sana bilgiler öğretir.
  Türlü nevi kisveler giydirir. Ezeli ilimlerden sana nasip gelir. Gönlün açık olur.
  Kötülükler onda eğlenmez. Her kötülük onda erir. Varlığın Hak arzusu ile dolar.
  Böylece senden çeşitli kerametler zuhura gelir. O haller senden görünür, ama
  aslında Hak’tan gelir. İşte böylece, Hak için gönlü kırıklar zümresine dahil olursun.
  Bunlara, “Münkesiret’ül – Kulub “ tabiri kullanılır. Zikrettiğimiz o değerli insanlar
  için Allah-ü Teala şöyle buyurur:
 • “Benim için kalbi mahzun olanlarla olurum.”
  Bu Kudsi bir hadistir.
  Muayyen bir zaman için halin böyle gider, ardan zaman geçer; evvelce mahrumu
  olduğun pekçok dünyaca hoş tanınan nefsi zararsız isteklerine kavuşursun.
  Peygamber S.A. efendimiz bu duruma işaret ederek şöyle buyurur: “ Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku, gönlümü hoş eden
 • namaz…”
 • Bütün kötü arzun, hevesin kırılmadıkça, Hak, seninle olmaz. Bu hevan ve hevesin
 • yok olunca da sende hiçbir şey durmaz olur artık. Sende ne iyilik eğlenebilir, ne de
 • kötülük. Ne akıl kalır, ne de fikir. Hiçbir şeyi seçemez olursun. Varla yok arasında
 • bir hal alırsın. Allah seni öldürür, yeniden diriltir. Sende, yeni ve bambaşka bir
 • irade zuhura getirir. Her isteğini o irade ile istersin. Bu hale ki geldin ve her isteğin
 • buna ki uydu; Hak Teala kendine izafe ettiğin mevhum varlığını alır, seni yok eder.
 • Bu halle sonunda: Münkesiret’ül-kulüb zümresine dahil olursun… Bu makamda
 • haberin olmadan çeşit çeşit hikmetli işler olur. Sonra benliğin erimeğe başlar.
 • Böylece iş sonuna varmış olur. Ve Hak’ka kavuşmuş olursun; yani, lika hasıl olur…
 • Her iş tamam olur. Bütün çalışmalar bunun içindi zaten… İşte: Münkesiret’ül
 • kulüb’un asıl manası budur.
 • Yukarıda bahsedilen cümlesini biraz izah edelim: Bunun manası; tam bir sükun ve
 • tumaninet halidir… Yani yukarıda arzedilen hale girmek ve onda tambir olgunluk
 • peyda etmek demektir. Bunu daha açık anlatmak için Allah’u Teala’nın,
 • Peygamberi (S.V.) lisanı ile buyurduğunu dinleyelim:
 • “Kulum bana ibadet etmekle yaklaşır, ve onu severim… Sevince de tutan eli,
 • işiten kulağı, gören gözü, yürüyen ayağı olurum, hep işlerini benimle görür… “
 • Diğer bir rivayette şu cümleler de vardır.
 • “Benimle işitir, benimle tutar, benimle aklı erer…”
 • Bu hal ancak – kendinden geçiş – ile başlar. Bu iş, güç değildir, halkı bırakman
 • kafi…
 • Halk; hayır ve şerden ibarettir. Sen de böylesin, hem hayırlısın heh de şerli…
 • Halkın hayrını ve şerrini isteme… Yalnız Hak’kı tut, ötesini bırak. Yine Kader-i
 • İlahide hayır ve şer vardır. Sen bu halde bulunmadıkça Allah seni şerrinden korur,
 • hayrı denizine atar. O zaman hayrına kab olur, her çeşit nimete kavuşursun…
 • Süküna rahata, hoşluğa ve nihayet her güzelliğe kaynak olursun…
 • Fena (1), Müna (2), Müptega (3) bunlar ayrı ayrı tasavvuf mertebesidir. Velilerin
 • son durağı buralardır. Bunlara yönelmek öyle bir istikamettir ki, geçmişteki evliya
 • ve ebdal hep bunları istediler. Ta ki, iradelerini Allah’a bırakalar ve O’nun
 • iradesine göre hareket edeler. Zaten bu yolun yolcularına demek, bu manayı
 • anlatmak içindir.
 • Bunların günahı nefsani arzularını Hak’kın iradesine ortak etmektir. Haddi zatında
 • onlar bunu unutarak yaparlar. Manevi bir hale kapılı, dehşete düşerler, bu arada
 • kendilerini kaybederler. İsteklerine kapılma neticesi Hak’ka şirk koşmuş olurlar.
 • Sonra, Allah tarafından kendilerine bir ayıklık gelir; Allah’ın rahmeti, merhameti
 • yetişir, blundukları halden uyandırır. Onlar da hatalarını anlar, istiğfar eder, tövbe
 • ederler… Allah da tövbelerini kabul eder. Çünkü yalnız melekler iradedenmasumdur… Peygamberler de iradeden değil, kötülükten masumdur. Geri kalan
 • mükellef insan ve cinler, ne iradeden, ne de kötülükten masumdur. Şu var ki;
 • veliler, kötü arzudan, ebdal de iradeden mahfuzdur, ama masum değildir. Bu şu
 • manaya gelir; bazen ufak tefek meyil ederler, sonra Allah merhameti icabı onlara
 • yine doğru yolu nasib eder…
 1. Makale: KALBİN HASTALIĞI
  Nefsini bırak! Ve ondan uzaklaş!.. Nisbî olarak kendine izafe ettiğin mülkten
  ayrıl!.. Hepsini Allah’a (CC) teslim et!.. Ve kalbin kapısında bekçi ol!.. Allah’ın (CC)
  “gönlüne sakla” dediklerini içeri al ve “alma” dediklerini kalbine sokma!.. Kötü
  istekleri kalbinden çıkardıktan sonra bir daha yaklaştırma!.. Bu şeytani arzuları
  kalbten çıkarmak, her halde ona uymamak ve daima muhalefet etmekle olur.
  Allah’ın (CC) iradesi dışında bir şey isteme!.. O’ndan (CC) başka bir şey istemek boş
  bir temennidir. Akılsızlıktır. Sakın böyle bir hevese düşme!.. Telef olursun.. Helak
  olursun!.. Hakk’ın (CC) merhametinden uzak kalırsın.
  Sonuna kadar Allah’ın (CC) emirlerini tut!.. Sonuna kadar yasak ettiği şeylerden
  kaç!.. Sonuna kadar O’nun (CC) kaderine teslim ol!.. Yarattığı şeylerden hiç birini
  O’na (CC) ortak yapma. Şirk koşma!..
  İsteğin, arzun, şehvetin, hepsi O’nun (CC) yarattıklarıdır…
  İsteme! Kötü arzularına kapılma! Şehvete düşkün olma!.. Ta ki müşrik olmayasın!..
  Ayetten: “Bir kimse Rabbına (CC) kavuşmayı istiyorsa, yarar iş yapsın. Rabbı (CC)
  için yaptığı ibadetlere şirk katmasın.”
  Şirk, yalnız putlara tapmak değildir. Kendi şahsi arzu ve isteklerinde tesir görerek,
  uyman da bir nevi şirk ve putperestliktir. Dünya ve onun metaından, ahiret ve onun
  nimetlerinden herhangi birine gönül kaptırarak, seni Yaratanın (CC) sevgisini değil,
  bunlardan her hangi birinin sevgisini üstün tutarsan, şirk etmiş olursun…
  Bunlardan herhangi birine kapılman, gizli şirktir. Bunun için, daima sakın, onlara
  yanaşma, kork, emniyet etme. Gafil olma!…
  Her şeyi iyice tahkik et! Ancak bu halle rahata kavuşursun. Kendini hiçbir hal ve
  makama sahip yapma. Ama bir makama sahip bulunuyorsan bırakıp da kaçma! Sana
  manevi bir vazife verilirse ve bir makama çıkarılırsan herhangi birini seçme! Çünkü
  Allah-ü Teala (CC) her an bir iş yapar! Tağyir eder, tebdil eder… Ayetten: “Kişi ile
  kalbi arasında gelip geçeni O (CC) idare eder.”
  Uçsuz bucaksız bir varlık bul, kendini muayyen ölçülere kaptırma. Muayyen bir
  çerçeve içersinde kalırsan, doğruluğunu haber verdiğin yanlış olabilir. Kalacağını
  haber verdiğin nesne, bakarsın ki kaybolmuş… Hakk’ın (CC) iradesine tabi ol ve
  hiçbir şeye karışma!.. Keşif ve keramet nevinden sayarak, bir şeyler söylersin, ama
  aksi olunca utanır, rüsvay olursun… Sana bu halde yine bir vazife düşer; halini
  saklamak… Ve senden başkasına bunları duyurmamak… İşte bu, tam sebat ve beka
  halidir. Bunların Allah (CC) tarafından, sana bir hediye olarak verildiğini bil. Bu
  hale şükür etmek için O’ndan (CC) yardım iste. Başkasına göstermemek için ört.
  Eğer bu haller gider de, yerine başka bir hal gelirse, üzülme; onda da çeşitli
  bilmediğin nimetler gizlidir… İlim vardır… İrfan, marifet vardır; ayıklığını arttırır ve
  edep terbiye öğretir sana… Bir Ayet-i Kerime de şöyle buyurulur:- “Biz hiçbir ayeti, ondan daha iyisini veya benzerini getirmemek şartı ile
  değiştirmeyiz… Allah’ın (CC) her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun?”
  Allah’ın (CC) kudretini küçük görme!.. Takdir ve tedbirde, O’nu (CC) itham etme…
  O’nun (CC) vaadinin doğruluğunda şüpheye düşme… Hz. Peygamberi (SAV) kendine
  örnek al… O büyük insana (SAV) inen ve mushaflarda yazılan, dillerde okunan bazı
  ayetler kaldırıldı… Bazısı değişti, yerine başka ayet geldi… Biraz önce haber
  verdiğinin aksini az sonra söyledi. Ama bu hal zahirde böyle oldu. Öbür yönünü,
  ancak, Allah’la (CC) kendi arasında bir iş olarak kabul ederiz…
  İşte yukarıda anlatılan hale işaret ederek Peygamber (SAV) Efendimiz şöyle
  buyurur:
 • “Kalbimde değişik haller olur, bu yüzden her gün yetmiş defa istiğfar ederim.”
  Diğer rivayette “Yüz defa.”
  Peygamber (SAV) Efendimiz, daima hal değiştirirdi. Bir halden diğer hale geçer ve
  olgunluğa doğru ilerlerdi. Gayb aleminin hazinelerine ererdi. Çeşitli manevi
  süslerle süslendi. İşte efendimiz böyle yükselirdi. Her yükseldikçe de evvelkinin
  noksanlığını anlar; mahdut bir halde kalmayı noksan sayar, istiğfar ederdi. Kendisi
  yaptığı gibi Ashabına (RA) da istiğfar telkin ederdi. Çünkü istiğfar ve tevbe halinde
  bulunmak kulun vazifesidir. İnsana en çok yakışan şey, istiğfar ve tevbe etmektir.
  Bütün kötülükleri, bir daha yapmamak şartı ile bırakmak babası Hz. Adem’den
  (AS), Hz. Rasulallah’a (SAV), O’ndan da (SAV) bizlere veraset yolu ile geldi… Ki
  Adem aleyhisselam’ın her yanını zulmet kaplamıştı; işte o zaman istiğfar etti, sonra
  karanlık açıldı, her yanı nur kapladı; kurtuldu. Çünkü O (AS) bir zamanlar ahdi
  unuttu. Dar-ı Selam’da daimi kalacağını, Rahmân ve Mennân olan Allah (CC),
  kendisini Cennetten çıkarmayacağını sandı… Melekler kendisini daima selamlar,
  övmelerle geleceğini tahmin etti. Böylece nefsine uydu ve her şeyi unuttu… İş
  değişti. O güzel süslerden soyundu, saltanat gitti. Derecesi düştü… O nurlu alem,
  aniden karanlığa gömüldü. Önceki safiyet bozuldu.
  Böylece her şey elinden alındıktan sonra işin nereden geldiğini anladı. İçinde
  bulunduğu büyük safiyeti düşündü… İtiraf yolunu tuttu. Unuttuğunu, hata işlediğini
  itiraf etti. Kendi kendine istiğfar telkin etti:
 • “Ya Rabbi (CC)! Biz nefsimizi kötüledik, kirlettik, bizden mağfiretini,
  merhametini esirgersen, sonumuz fena olur.”
  Bu tevbe ve itirafa karşı kendisine hidayet yolları göründü. Nasıl işler yapacağı
  bildirildi. Ve O (AS), o tevbedeki gizli marifet nurları ve bundan evvel kendisine
  keşfolunmayan iyilikleri öğretildi. Ve neticede şuna kani oldu:
 • “Bütün kaybettiğim haller bana tevbe yolu ile açılacaktır.”
  Her şey değişti… İstek şimdi başka oldu. Hal başka hal oldu. Büyük bir saltanat
  geldi. İlk önce dünyada bir velayet-i Kübra; sonrası da ahirette… Dünya kendine veevladına yer oldu. Ahiret ise ebedi bir yuva… Ve sonsuz bir sığınak…Ey mümin!
  Senin için Hz. Adem (AS) ve Hz. Muhammed de (SAV) dostluk ve muhabbet için iyi
  adetler var… Herhalde hatanı bil, tevbe et!

08. Makale: ALLAH’A YAKINLIK Manevi bir hal içinde bulunduğun zaman başkasını isteme. İser daha altını, ister daha üstünü. Hiçbir makam arzu etme… Padişahın kapısına geldiğinde hemen içeri girmeği isteme Zorla içeri alınıncaya kadar bekle. Kendi isteğinle değil zorla içeri alınmalısın. Tekrar, takrar istemelisin. Pek nazlı da olma… İçeri girmek için mücerret izinle de yetinme. Seni tecrübe için olabilir, belki de padişah tarafından deneniyorsundur… Koşma; bekle. Ta ki seni zorla içeri alsınlar. Bu şekilde içeri alınman senin için bir fazilet olur. Saraya bu şekilde girdikten sonra, seni kimse tekdir etmez. Tekdir ancak yapacağın kusurdan sonra gelir. O, seni bizzat içeri aldıktan sonra, korku da olmaz. Padişahın yaptığından mes’ul olmazsın. Ancak kendi isteğinle yaptığın şey sonunda mes’ul duruma düşersin. Yaptığın hareket neticesi, sana taarruz vaki olur. Bu makamda senin için iyi olmayan şey kendi arzunla hareket etmendir… Sabrın azlığı, edebe riayetsizliğin, bulunduğun hale rıza göstermemen senin için hiç de iyi olmayan hareketlerdir… Saraya girmek sana nasib olunca; başını önüne eğ, gözlerini etrafta gezdirmekten sakın. Edepli terbiyeli olarak, verilen her hizmet ve vazifeyi yapmağa çalış. Daha fazla yükselmeği isteme… Ayet: “ Olara verdiğimiz dünyalıklara gözlerini çevirme, onları tecrübe etmek için, dünya süsü olarak kadın verdik. Rabbın sana verdiği rızık, hem hayırlı hem de devamlıdır…” Allah-ü Teala, bu ayetle seçkin Peygamberine edep öğretiyor, dolayısıyla bize… – < Halini muhafaza et, verilene razı ol…” Buyrulmasındaki Murad: – “Sana verdiğim pek çok hayır, peygamberlik, ilim kanaat, sabır, islam dini üzerindeki saltanat ve o yoldaki mücadele senin için en büyük nimettir… Ötekilere verdiklerimden daha iyi ve güzeldir. Bütün hayır haddi bilmekte ve ona razı olmaktadır. Bununla beraber başkalarının hiçbir şeyine göz dikmemektedir. Başka bir şeye iltifat etmemektedir. Çünkü o baktığın ve arzu ettiğin şey üç kısma ayrılır. Birincisi, senin nasibin olmasıdır. İkincisi başkasının nasibi olma ihtimali. Üçüncüsü, ne senin ne de başkasınındır. İhtimal ki; Allah’ü Teala, onu bir tecrübe vasıtası olarak yaratmıştır… Baktığın şey her ne ise… Eğer o, sana nasip olmuşsa ihtirasa düşüp ardından koşsan da gelir koşmasan da. İstesen de gelir, istemesen de Bu hale göre, mutlaka onu elde etmek için çırpınman ve edebe uymayan bazı hareketler yapman sanayakışmaz. Bu hal, ilim ve akıl ölçüsüne vurulursa hiç de sevilen bir şey olarak meydana çıkmaz. Eğer o şey, başkasının nasibi ise…. çırpınman niçin?.. Çünkü o şey sana hiçbir zaman gelmez. Yine o şey, ihtimal ki hiç kimsenin nasibi değildir, fitne ve tecrübe için yaratılmıştır. Böyle olduğuna göre, akıllı olan kimse nasıl nefsi için, böyle bir fitneyi ister. Ve kendine celb etmeği arzu eder?.. Bu izahlardan anlaşılıyor ki; bütün selamet ve iyilik, manevi hali muhafazada ve haddi tecavüz etmemededir… Avuç içi kadar dar yerde de kalsan, geniş sahalara da çıksan, her ikisi de sana göre musavi olmalı… Ve yukarıda anlattığımız halini ve edebini muhafaza etmeğe çalışmalısın. Başını önüne eğ. Çok edepli ol… Daha da üstün vazife görmeğe çalış. Çünkü padişaha en çok sen yakınsın, senin kabahatin de çabuk görülür. Bu sebepten senin için tehlike daha fazladır. Bulunduğun halin daha üstüne ve daha aşağısına geçmeği isteme. Orada sabit kalmayı, baki olmayı arzu etme. Bulunduğun vazifenin şeklini değiştirmeğe yeltenme… Böyle bir şey yapmağa senin bir selahiyetin yoktur. Böyle bir şey yaparsan nimetleri inkar yolunu tutmuş olursun; bu ise, dünya ahirette sahibini utandırır… Sonuna kadar, anlattığımız şeyleri yapmağa çalış… Neticede öyle bir hale gelirsin ki, o halde senin için bir makam verilir. Seni ondan hiç ayırmazlar. Sen de onun, Allah tarafından bir vergi olduğunu anlarsın. Böyle oluşun delili ve beyanı meydandadır, bunu bilir ve o halin devamına çalışırsın… Veliler için haller vardır. Ebdal için makamlar vardır. Ve sana hidayeti Allah nasip edecektir….

 1. Makale: KEŞİF VE MÜŞAHEDE
  Allah sevgililerine ve bunlardan bir kısım olan Ebdale, akıllara durgunluk veren,
  adet ve resmiyeti ortadan kaldıran Ef’al-i İlahi’nin tecellisi açılır. Bu tecelli iki
  kısma ayrılmıştır: Cemal, Celal sıfatlarının tecellisidir. Celal, aynı zamanda azamet
  manasına da gelir. Bunların tecellisi kalbe çok giran (*) gelir. İnsanı müthiş sarsar.
  Bu hal kalpde olur fakat zahiri duygulara da sirayet eder. Bazen görülür ve işitilir.
  Bu hali, bir ravi, Peygamber (S.A) efendimizden nakletmiştir:
  Namazda, yemek kabının kaynamasına benzeyen bir ses işitilirdi. Bu ses kalbden
  gelmiş ve zahirde de işitilmiştir. Bu hale sebep, Allah’ın Celal sıfatının tecellisini
  görmesi ve azamet-i İlahi’nin keşfolmasıdır… Bu hale benzer şeyler Hz.
  İbrahim’den (A.S) keza, Hz. Ömer (R.A) rivayet edilmiştir…
  Cemal sıfatının tecellisine gelince: Bu sıfatın tecellisinde kalb nurla dolar ve
  bununla boş olur. Bu halde kalb rahat eder. Lütuflara erer. Güzel konuşmaları
  burada duyar. Güzel sözleri bu halde işitir. Bununla beraber, kendisine yüksek
  hediye müjdeleri burada verilir. Ve yüksek derecelere çıktığı kendisine burada
  haber verilir. Bu öyle bir makamdır ki; bundan sonrasında kulun hiçbir dahli olmaz.
  Her şey ezeli nisbete bağlanır. Kalem kurur. Artık taksim ne ise o gelmeğe başlar.
  Allah fazlını ve rahmetini istidatlar nisbetinde verir, rahmet ve şevkatini onlara
  ispatlar. Bu hal ecel gelinceye kadar devam eder. Ki, bu malum olan ölüm
  zamanıdır. Bundan sonra daha fazla açılır. Perdeler kalkar. Yükseldikçe yükselir.
  Bunun dünyada verilmemesinin sebebi, Allah’ karşı olan sevgi ve muhabbetlerinin
  onları bir tehlikeye götürmemesi içindir. Sonra takatları kesilir. Helak olurlar, zayıf
  düşer, ibadetlerini yapamazlar. Halbuki onlar ölünceye kadar ibadet etmekle
  mükelleftirler. Bunlara, bu maddi hayatta tam tecelli etmemesi ve tam tecelliyi
  öteki aleme bırakması O’nun merhametinin eseridir. Böyle yapmakla sevdiklerinin
  kalplerini tedavi eder. Terbiye eder ve madde alemi ile manevi alemi bu şekilde
  idare eder. İncelikleri bilen ve hüküm veren O’dur. Kullarına lütfunu, merhametini
  esirgemeyen O’dur…
  Bu halleri anlatan bir rivayet Hz. Rasulullah’tan şöyle nakledilmiştir:
  Efendimiz, maddi alemle biraz meşgul olduğu zaman:
 • “Ey Bilal, bizi biraz dinlendir. Ezan oku da namaza kalkalım…”
  Buyurmuştur. Bunu, anlattığımız güzellikleri görmek için söylemiştir… Yine bu
  sebeple şöyle buyurmuştur:
 • “Namaz, gönlümün sürurudur…” () (*) Bıktırıcı, fena, katı () Sevinç
 1. Makale: NEFİS VE HALLERİ
  Bu kadar külfetler içerisinde, varlığını gösteren yalnız Allah’ü Taala’dır. Bundan
  sonra nefsin gelir. Muhatap olarak meydanda da sen varsın.
  Nefis; başta Allah’ın zıddıdır. Halbuki her şey sahiplidir. Böyle olduğu için nefis,
  hem yaradılış itibariyle, hem de mülk olarak Allah’ındır. Bu arada nefse boş iddia
  ve arzu, bir de kötülükleri ile sevinmesi kalır.
  İş böyle olduğuna göre, sen, Hakka uyarak nefsine muhalefet edesen; Allah için
  nefsine hasım olmuş olursun… Allah-ü Taala, Davud’da (A.S) şöyle buyurdu:
 • “Ya Davud, ben daimi kuvvetinim, bu kuvvetini nefsine düşman olarak ibadete
  vermeğe çalış. “
  Ey mümin, eğer sen de böyle yapar ve bu halde kalırsan, kulluğun ve Allah’a karşı
  olan bağlılığın doğru olur. Rızkın ne ise… rahat,güzel, hoşolarak gelir; aziz ve
  mukerrem olursun. Ve her şey sana hizmet etmeğe başlar. Sana tazim ederler,
  hürmet ederler… Çünkü onlar yaratanına bağlıdır. Sen ise onun sevgili kulusun.
  Onları Hak yaratmıştır. Onlar da bunu ikrar etmektedirler. Nasıl ki; Allah-ü Taala
  bunu şu ayetlerde haber vermiştir.
 • “Allah’ı tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur, lakin siz onların tesbihini
  anlayamazsınız.”
 • “ Göğe ve yere isteyerek veya zorla geliniz… diye buyurdu. Onlar da dediler:
 • İsteyerek geldik…”
  İbadetin başı nefse muhalefet etmektir. Allah-ü Taala buyurdu:
 • “Nefsine uyma; nefs seni Allah yolundan ayırır.”
  Davud’a da şöyle buyurmuştur:
 • “Ey Davud, nefsini bırak, çünkü o, daima münazaa çıkarır. “
  Beyazid-i Bestami’den (Rh.) bir rivayet vardır. Beyazid mana aleminde tecelli-i
  ilahiye nail olur ve sorar:
 • “Yarabbi, sana nasıl gelinir?
  Şu cevabı alır….
  Nefsini bırak da gel…
  Beyazid der ki:Nefsimi bıraktım, yılan soyunduğu gibi ben de nefsimden soyundum… Her hayrın
  ve her güzelliğin onu bırakmakta olduğunu gördüm…”
  Eğer takva halinde isen, nefsine daima muhalefet et… Halkın varlığını kalbinden
  çıkar. Onlardan her hangi bir şey bekleme. Onlara minnet etme. Onlara güvenme,
  onların elindeki dünyalığa göz atma. Onların iyiliği seni sevindirmesin, kötülükleri
  de gücendirmesin. Onların hediyesini, sadakasını, zekatlarını, adaklarını bekleme.
  Şayet senin mal, mülk sahibi bir adamın varsa sakın mirasına konmak için ölümünü
  .isteme…
  Halkı hakikaten kalbinden çıkar. Onları kah açılan, kah kapanan bir kapı bil. Onları,
  meyvesi bazen var, bazen de yok olan ağaçlar gör… Bu işlerin hepsini bir faile
  bağla ve bir müdebbirin tedbiri kabul et. Bu fail ve müdebbirin de Allah olduğuna
  inan ki, muvahhid olasın.
  Bu anlattığımız şeyleri kabul etmekle beraber kulların çalışmasını da inkar etme…
  Sonra cebriye mezhebine girmiş olursun. Her ikisini birleştirirsen cebriye
  mezhebinden kurtulursun. Allah’ın yardımı olmadan onların işi tamam olmayacağını
  iyi bil. Allah’ı unutarak onlara tapma. Bunların yaptığı, Allah’ın işinden ayrıdır,
  deme. Hakkı inkar etmiş olursun. Kadriye mezhebine girmiş olursun. Allah, gücü
  kuvveti verir, kullar da yapar, de…
  Bu hükümlerde Allah’ın emri ne ise ona bağlan. Bunlardan haddi aşmayarak
  kısmetin ne ise onu al. Allah’ın hükmü, sana ve bütün mahlukata kendi verdiği
  hükmü ile olur. Sakın sen hakim olmaya kalkmayasın. Sen de onlar gibi kader-i
  ilahinin çizgisi dahilindesin. Kader ise karanlıktır. Karanlığa lamba ile gir. Bu lamba
  da Allah’ın kitabı, Peygamberin sünnetidir. Sakın bu ikisinden ayrılma… Eğer bir
  hatıra kalbine gelirse ve sıkışık durumda kalırsan, onu derhal kitap ve sünnet
  ölçüsüne vur… Mesela, zina etmek, gösteriş yapmak gibi şeylerden olduğunu
  görürsen, facir () ve fasiklerle (*) birleşmek gibi şeyler olursa –ki bunlar haramdırsakın yapma… Derhal bu gibi düşünceleri bırak… Bunlardan başka haram şeyler
  olursa hemen ört… kaç… Kabul etme, amel etme… Bu gibi şeylerin şeytan
  tarafından sana hatırlatıldığını bil.
  O sana gelen hatıranın, mübah olan arzulardan, evlenmek, yemek, içmek
  nev’inden bazı şeyler… yine yapma. İhtimal ki aklın ermediği bazı kötülükler onda
  gizlidir. Mesela bakarsın sana bir fikir gelir:
 • Bu müşkülün için falan yere git; oradaki falan zata arz et…
  Halbuki senin o zata ihtiyacın yoktur. Belki de senin ilmin, irfanın daha üstündür.
  Bunları da onunla anlıyorsun. Burada biraz dur. Hemen oraya koşma…
  Bazen de kendi kendine dersin:
 • Herhalde bu Allah tarafından ilhamdır, bununla amel edeyim…
  Hayır bunu da yapma! Bu işte de hayırlısını bekle… Bunun Hak tarafından olduğunuanlamak için, o ilhamın sana tekerrür halinde gelmesi lazımdır… Yahut sana, o işi
  yapman için manevi bir emir verilir, o zaman yaparsın. Allah için bilgi sahibi
  olanlara bu gibi şeylerde bazı alametler zuhur eder; bunu da ancak akıllı veliler ve
  ebdal zümresi bilir.
  Bu anlatılan şeyleri sakın yanlış anlama… Bunlar, emir ve yasakların haricindeki
  şeylere aittir. Şer’i hükümlere uyman ve tamamiyle tatbik etmen lazımdır. Aksi
  halde manevi alemden hiç nasib alamazsın…
  Doğruyu bilen ve o yolda hidayet eden Allah’tır…
  () Fena huylu, günahkar (*) Allah’ın emirlerini tutmayan
 1. Makale: ŞEHVETİN BEYANI
  Fakirlik halinde, geçim durumundan aciz kaldığın zamanda, nikah işiyle
  karşılaşırsan, bu halinde de sabreder beklersen; Hak taala, ya senin başından bu işi
  giderir, yahut sana bir kolaylık verir evlenirsin, yahut muhafazası altına alır
  geçimini kolaylaştırır. Böylece dünyada güçlük göstermeden, ahirette de sıkıntıya
  sokmadan istediğini sana verir ve sabrından dolayı sana: Sabırlı, haline şükreden
  ismini verir…
  Eğer evlenmek senin nasibinde varsa, ister istemez olur; olunca yaptığın sabır şükre
  çevrilir… Allah’u Taala hazretleri ise şükredenlere bol ihsanlar vereceğini şöyle
  vaad etmiştir:
 • “Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım, küfür yoluna saparsanız azabım
  şiddetlidir.”
  Eğer evlenmek sana nasib değilse, o arzu kalbden çıkar gider. Nefis istese de
  istemese de bu yazılan olur.
  Her halinde sabra devam et. Kötü arzularına muhalif ol. İlahi emirlere boyun eğ.
  Kazaya razı ol. Bu halinden dolayı da Allah’tan iyilik um. Çünkü, Allah’ı Taala şöyle
  buyurdu:
 • “Sabredenlerin mükafatı bol verilecektir.”
 1. Makale: DÜNYALIĞI SEVMEK
  Allah-ü Taala sana mal verir; sen de Allah’ı unutur malla uğraşırsın, o malı sana
  kara bir perde yapar. Dünyayı , ahireti göremez olursun. Yalnız malı bilirsin. Çok
  kerre de malı alır, seni değiştirir. Fakir eder, zelil eder. Çünkü sen, asıl nimeti
  vereni unuttun, nimetle meşgul oldun…
  Eğer, o mülk seni meşgul etmez de, ibadetinle de uğraşırsan, sana hediye olarak
  verilmiş olur, bir tanesi bile eksilmez. Mal sana hizmetçi olur. Sen de yaratana
  ibadet edersin. Böylece dünyada rahat, güzel geçinirsin. Ahirette ise sıddıklar,
  şehitler, salihlerle beraber olursun…
 1. Makale: ALLAH’IN EMRİNE TESLİM OLMAK
  İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme…Eğer kısmetinde sana gelecek bir
  nimet varsa, istesen de gelir, istemesende…. Bela da aynı… Eğer sana gelecek bir
  bela varsa, kaçsan da gelir, dursan da… İstersen o belanın kalkması için duaya
  sarıl.. İstersen sabret. İstersen Allah için kendini bir yere attır; elbette gelecek
  olan gelir…
  Sana lazım olan bunların hepsinde Hakka teslim olmaktır. Hepsini ona teslim et.
  Eğer nimet gelirse şükretmeğe başla!.. Bela da gelirse sabretmeğe çalış. Belayı hoş
  gör… Onu da bir nevi nimet bil. Gizlemeğe çalış! Gücün yettiği kadar gidermeğe
  gayret et. Hele onu her yerde anlatmaktan sakın. Allah’ın sana verdiği manevi
  halin kuvveti ile ve gittiğin yolun icabı olarak bunları yapmak mecburiyetindesin.
  Öyle bir yoldasın ki, Hak’ka taatla ve her şeyi hoş görmekle emrolunmuşsun. Ancak
  böyle refik-i Ala’ya çıkabilirsin. Bu hale gelince senden evvelkilerin yerine
  makamına varırsın. Senden evvel padişaha gidenleri ve yaklaşanları orada bulursun.
  Onun yanında her iyilik yolunu, rahatı, kerameti ve nimeti görürsün; kavuşursun.
  Belayı bırak gelsin, seni ziyaret etsin… Yolunu aç. Kapama. Önünde durma. Sana
  gelmesinden ve seni yoklamasından korkma. Nasıl olsa, onun ateşi cehennemin
  ateşinden daha şiddetli değildir.
  Yaratılmışın hayırlısı, yerin yüklendiği, semanın gölgelendirdiği, varlığın gözdesi
  Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) den şöyle bir Hadis,i şerif rivayet edilmiştir.
 • “ Kıyamet günü cehennemin üzerinden geçildiği zaman, cehennem bağıracak,
  çabuk geç! Ey mümin nurun alevimi söndürdü.”
  O cehennemin ateşini söndüren nur, ancak dünyada kazandığın ve beraber
  götürdüğün iman nurudur. O nur, hem isyan eden, hem de itaat edende vardır.
  Ama isyan eden ondan faydalanamaz…
  İşte dünyadaki bela ateşini de söndüren bu nurdur. Sen de eğer sabreder Hak’ka
  uyarsan mükafatını görürsün. Belanın sana gelmesi seni heyecana düşürmesin.
  Yaklaşması seni çekindirmesin. Çünkü bela seni öldürmek için gelmez, seni tecrübe
  etmek için gelir, imanın sıhhatini ölçmek için gelir. Hak’ka olan bağlılığını
  kuvvetlendirmek ister. Senden memnun olur. Seni Hak’ka müjdeler… Allah-ü Taala
  buyurdu:
 • “Biz sizi imtihan ederiz. Ta ki, içinizdeki mücahitleri anlayalım… Ve işlerinizden
  haberdar olalım. “
  Hakka karşı imanın doğru olması ve O’nun işlerine boyun eğmek muvafakat
  göstermen yine O’nun sana bir lütfu ve merhametidir. Bunu böyle bil ve sonuna
  kadar sabra devam et. Hak’ka uyar bir müslüman ol. Artık bu halle bezendikten
  sonra, senden ve başkasından Allah’ın emirlerini yapmaktan başka bir şey bekleme.
  Ve yasaklarından kaçmaktan başka bir şey umma.Her hangi bir yerde dini emirlere dair bir şey olursa derhal ona koş. Onları doğru
  işitmeğe çalış. Yerine getirmeğe gayret et. Derhal harekete geç, miskin miskin
  oturma. Kadere teslim olup kalma… Zuhurata uyup durma. Allah’ın emirlerini
  yerine getirmek için bütün gücünü kuvvetini sarf et. Aciz kalırsan Allah’tan yardım
  iste. O’na tazarru et, yalvar. Acaba:
 • “Niçin ibadetten geri kaldım? “
  De ve sebebini araştır. Belki de buna sebep senin bazı lüzumsuz şeyler istemen
  olmuştur. Belki de bazı edebe uymayan haraketler yapmışsındır. İhtimal ki, ibadete
  gevşek davrandın, gücüne kuvvetine güvendin… Ve nihayet bilgine güvendin, nefsi
  ve halkı, Allah’a karşı ortak yaptın. Netice, bunların hepsi senin helakına sebep
  oldu. Mevla da sana bu yüzden rahmet kapılarını kapadı. Taatından azletti.
  Hizmetinden kovdu. Yardımını kesti. İyilik yüzünü senden çevirdi. Ve nihayet sana
  kızdı, darıldı. Dünyayı, nefsi, şahsi arzuları senin başına bela etti…
  İyi bilmelisin ki, bu gibi adi işlerle uğraşmak, iyi meşguliyet değildir. Bunlarla
  uğraşmak seni yaratanın, besleyenin rahmetinden uzaklaştırır…
  Sakın mevlaya ibadet etmekten, seni mevlanın gayri alıkoymasın. Allah’tan başka
  ne varsa hepsini gayri olarak bil. Ve bunları Hak’ka tercih etme… Çünkü seni onlar
  değil Allah yarattı. Sakın kötülükleri yaparak nefsine zulmetme. Eğer, yratanın
  emirlerini bırakıp, başkasıyla uğraşırsan seni ateşe atar. Öyle ateş ki; onu
  tutuşturan insanlar ve küfür taşıdır. Sonra pişman olursun fakat beyhude. Özür
  dilersin kabul olunmaz. İtap(*) olunmaya razı olursun fakat yine hiç. Tekrar iyilik
  yapmak için dünyaya dönmek istersin, kimse seni gönderemez.
  Özüne acı, acı… Ona merhamet et. Sana verilen duygularını iman yolunda, iyi
  işlerde, taat ve ibadet yolunda kullan. Bunlarla marifet kazan, ilim öğren. Bu
  ibadet ve marifet nuru ile karanlıkları aydınlatmağa çalış. Emri tut. Yasaklardan
  kaç. Hak yolda bu ikisi ile yürü. Seni, ilk önce topraktan insan yapan halikini inkara
  kalkışma!..
  O’nun emrinden başka bir şey isteme. Ve O’nun kötülediği şeylerden başkasını kötü
  görme. Dünya ve ahiret için elindekiyle yetin. Dünya ve ahiret için kötülediğimiz
  şeyleri kötü olarak bil.
  Her sevilen, istenen Allah için istenmeli. Ve her istenilmeyen yine, O’nun için
  istenmemeli.
  Eğer sen, Allah’ın emrinde olursan, bütün canlılar da senin emrinde olur. Ve eğer
  Allah’ı’ yasak ettiği şeylerden kaçarsan bütün kötülükler de senden kaçar. Nerede
  bulunursan bulun daima iyilikle karşılaşırsın.
  Allah-ü Taala hazretleri Peygamberlerine gönderdiği bazı kitaplarda şöyle
  buyurmuştur:
 • “Ey ademoğlu! Ben öyle Allah’ım ki benden başka ilah yoktur; bir şeye ol dersem,olur. Bana itaat edersen, seni de benim gibi yaparım. Her neye ol desen olur!..”
  Yine buyurmuş:
 • “Ey dünya! Bana ibadet edene sen yardım et… Sana koşanı da yor!..
  Allah’ın yasak ettiği bir şeyi yapmakla karşılaşırsan şöyle ol: Mafsalların birbirinden
  ayrılmış, duygun yok olmuş, kalbin kırılmış, cesedin ölü, ümitlerin kırılmış, adet ve
  resmiyeti unutmuşsun. Gözünde bütün sahra karanlık ve bulunduğun yeri
  yıkılıyormuş gibi gör. Bina eskimiş, tavan çökmek üzere. Böylece oturduğun yerde
  hissiz, duygusuz kal. Kulağın sağır olsun, sanki öyle yaratılmışsın bil. Dudakların
  oynamaz olsun, lisanında lallik olan gibi ol. Dişlerin bir güçlük karşısında kalmış,
  dökülüyormuş farzet. Kolları çolak gibi, bir şeyi tutamaz olsun. Ayakların
  çaprazlaşmış, bir yere gidemiyor, yürüyemiyor gibi gör. Kendini cinsi münasebetten
  aciz bil. Öyle, sanki, cinsi hiçbir şeyle meşgul olmamışsın…
  Karnın hiçbir şey yiyemiyecek kadar dolu olsun. Yemeğe ihtiyaç duyma. Aklın
  bozulmuş olsun, kendini mecnuna benzet. Kabre doğru gidiyormuşsun gibi düşün…
  Hülasa olarak şunları söylemek isterim ki: Allah’ın emirlerini derhal duymağa çalış
  ve koş!.. Yasaklarına karşı olduğun yerde kal, gitme!.. İlahi kader karşısında cansız
  ol, yokluğa gömül, fani ol…
  Bu şerbeti hoşlukla iç… Kendini bununla tedavi et. Bundan gıda al… Günahın
  verdiği manevi hastalıklardan bununla kurtulursun. Nefsin illetini ancak böyle
  temizleyebilirsin.
  Bu işler, Allah’ın izni ve dilemesiyle olur…
  (*) Azarlama, darılma
 1. Makale: VELİLERE UYMAK
  Sen nefsine, kötü arzularına taptıkça , velilerin derecesine çıkmayı isteme…
  Halbuki onlar yalnız Mevlaya kulluk ederler. Senin istediğin dünya, onlarınki ise
  ukba…
  Sen yalnız bu dünyayı görürsün, onlar yerin, göğün sahibini görürler.
  Sen halkla ünsiyet edersin, onlar daima Hak la olurlar…
  Senin kalbin, yerdekilere bağlı; onların kalbleri arşa bağlıdır.
  Sen gördüğünü tuzağa düşürmek istersin, onlara gelince, senin gördüklerine iltifat
  etmezler. Yalnız yaratanı görürler ve O’nun emirlerine uymağa bakarlar.
  O, Allah dostları, bulacaklarını Hak’la buldular, ereceklerine erdiler. Sana gelince;
  zavallı bir halde, şehvetine uydun kaldın.. Yalnız dünyayı ve arzularını gördün.
  Halbuki onlar; halkı, arzularını, temennilerini bırakarak bu yola girdiler. Yüksek
  derecelere bu sayade erdiler. Onları bu makama, yaptıkları, ibadet, taat, sena
  götürdü. Bu da onlara Allah’ın ihsanıdır, ki istediğine verir.
  Onlar; ibadete, taata; Allah’ın yardımı ve verdiği kolaylıkla, bıkmadan usanmadan
  koştular.
  İbadet onlara ruh oldu… Manevi bir gıda oldu.
  Onlar, bu hale devam ettiklerinde dünya başlarına bela oldu. Bir felaket halini aldı.
  Fakat onlar bunu duymadılar. Kendilerini cennet evinde gördüler. Onlar her şeyin
  evvelini aradılar, şimdiki haline aldanmadılar. Hak Taala onları evvelden niçin
  yarattı ve neyi anlattıysa onu öğrenmeğe çalıştılar.
  Yer onların hürmetinde durur. Sema onların duası ile açılır. Ölüm, onların kararı ile
  olur. Bu salahiyeti onlara mevla vermiştir.
  Padişah onları yerin düzeni için yaratmıştır, yer yüzünü onlarla bezetmiştir. Onlar
  hep birden dağlar gibidirler. Hak’ka giden yollar bunlar arasından açılmıştır.
  Malı, mülkü gaye edinip, bunlardan kaçana merhamet yoktur.
  Onlar, yeryüzündekilerin hayırlısıdır. Yer, gök baki kaldıkça onlara selam ve
  saygılar olsun…
 1. Makale: KORKU VE ÜMİD
  Rüyamda, mescide benzer bir yerde bulundum. Orada, her şeyden elini çekmiş
  insanlar vardı. Kendi kendime; bir zatı kastederek şöyle dedim:
 • “Eğer o bunlar arasında olsaydı, bu hallerini islah ederdi…”
  O cemaat etrafıma toplandı. Bana:
 • “Niçin konuşmuyorsun?”
  Diye sordu, ben de şöyle dedim:
 • “Eğer konuşmaya razı ederseniz konuşurum.”
  Sonra onlara şöyle bir konuşma yaptım:
 • “Halkı bırakıp hak yolu tuttuğunuz zaman halktan dilinizle bir şey istemeyin.”
  Devam ettim:
 • “Buna muvaffak olursanız, kalbinizle de bir şey istemeyin. Çünkü kalble istemek,
  dille istemek gibidir.”
  Biliniz ki Allah-ü Teala (CC) her an bir iş yapar, bozar, yeniden yapar… Yükseltir,
  alçaltır…
  Bir kısım velileri en yüksek dereceye çıkarır, diğer bir kısmı en aşağı tabakaya
  indirir.
  Yüksektekilerin korkusu aşağıya düşmektir… İstedikleri de bulundukları halde
  kalmaktır.Aşağıdakilerin korkusu da, bulundukları halin devam etmesidir.
  İstedikleri ise daha yüksek makama çıkmaktır… Bunları söyledim sonra uyandım…
 1. Makale: TEVEKKÜL VE DERECELERİ
  Seni Allah’ın (CC) fazlından ve her işe, O’nun (CC) nimetini görerek başlamaktan ne
  alıkoydu?.. Ancak seni bu hale koyan, Haliki (CC) bırakıp mahluka güvenmen
  olmuştur. Yaratanı (CC) unuttun; yaptığın kara güvendin, Mevla (CC) seni
  nimetlerini görmekten mahrum etti.
  Halk seni, Peygamberin (SAV) çalıştığı gibi çalışıp helal yemekten alıkoyuyor. Sen
  bu halle kaldıkça, onlardan iyilik bekledikçe, kapılarına gidip ihsan ümit edip
  dilendikçe, müşrik sayılırsın. Allah-ü Teala (CC), seni bu halinden dolayı helal
  yemekten mahrum eder. Helal kazançtan, Hakk’a (CC) güvenerek çalışmaktan, seni
  geri koyar, azarlar.
  Sonra… Hele bir zaman halkı bırak. Yaptığın büyük günahtan dön. Helal kazan,
  helal ye. Yaptığın işlere güvenme, Allah’ın (CC) fazlını gör. Allah’ın (CC) sana
  verdiği ihsanı unutma. O’nun (CC) ihsanını unutursan yine şirk yolunu tutmuş
  olursun. İlki kadar büyük olmaz, ama yine de şirktir. Bir gün büyür. Hafi iken, açık
  ve büyük şirk olur.
  Bu haline de tevbe et, şirkin bu derecesini de kaldır. Kârına, kesbine[1] güven, ama
  asıl kuvvet vereni gör. Bu işleri sana kolaylıkla yaptırana ve sebepleri yaratana
  bağlan, seni her hayra muvaffak eder. Çünkü her hayra O (CC) götürür, rızık O’nun
  (CC) elindedir.
  Sen devam et, yani O’na (CC) güven, rızkını O’ndan (CC) bil; nasibini çeşitli
  yollardan sana gönderir. Bazen seni halka gönderir istetir ama bu senin için bir
  iptila, yada riyazet nevinden bir şey olur. Bu halde çok dikkatli olmak lazım gelir.
  Bazen de rızkını, sana bir mükafat olarak, vasıtaları göstermeden, onları hakiki
  sebep göstermeden gönderir. Sen de rahatça O’na (CC) dönersin. O’nun (CC)
  kudreti önünde ta’zimle eğilirsin. Bu kere perde kalkar O’nun (CC) fazlını görürsün.
  Mevla (CC) sana bir doktordan daha çok, mizacına uyanı fazlı ve ihsanı icabı verir.
  Bunları yapmakla seni kötü huylardan muhafaza eder. Başkasına meyil etmekten
  esirger. Nihayet sana verdiği güzel, büyük nimetlerle gönlünü alır.
  Kalbinden cümle kötü istek, şehvet, matlup[2], mahbup[3]… her ne varsa çıktığı
  zaman ve sende, O’nun (CC) arzusundan başka bir şey kalmadığı vakit, vereceği
  nimeti çok rahat verir.
  Senin için gönderdiği bir rızkı, mutlaka sen alacaksın, başkası el süremez… Çünkü
  rızkın, senden başkasına nasip değildir. Şehvetini teskin için sana bir ihsan yapar,
  ihtiyacını onunla giderirsin. Ve sen bunları sana göndereni bilir, anlarsın. Bunları
  sana nasip edenin Hakk (CC) olduğunu anlar, şükür yolunu tutarsın… Dolayısıyla
  irfanın artar, ilmin çoğalır. Allah (CC) seni halkın külfetinden uzaklaştırır. Ruhunu
  masivadan temiz tutmaya seni muvaffak eder.
  Sonra kalbin nurlanır, hakiki ilimleri anlamaya kabiliyetin artar. Gönül gözün açılır,
  kalbin nurlanır. Hakk’a (CC) yakınlığın ilerler, tam o alemin malı olursun.O manevi, büyük ilmin sırlarını muhafaza edebilecek hale gelirsen, sana rızık ne
  zaman ve ne vakit gelecekse bilirsin. Bu hal sana Allah’ın (CC) fazlı, keremi olarak
  verilir. Şanını ta’zim[4] etmek için bu hale getirilirsin. Netice olarak, bunların
  hepsi sana Allah’ın (CC) bir ihsanıdır. Allah-ü Teala (CC) bak bu manada neler
  buyuruyor:
 • “Biz onların içinden işlerimizin hakikatına eren imamlar yaptık, sabrettikleri
  takdirde buna ererler. Onlar bizim ayetlerimize inanırlar.”
 • “Yolumuzda gerçekten çalışanlara yollarımızı açarız.”
 • “Allah’a (CC) karşı ittika[5] sahibi olunuz ki size öğrete.”
  Bu hallere erdikten sonra tekvin sıfatı tecellisi gelir. Açık bir emirle o işi yapmaya
  başlarsın. Bu emirde hiçbir şüphe yoktur. Güneş gibi açık meydandadır. Bu emir
  sana verilir ki; her tatlıdan daha hoş ve her güzelden daha tatlı… Bu vazifeyi
  yapmak için, sana gelen ilhamda karşılık bulunmaz. Bu ilham nefsin kirlerini eritir.
  Allah-ü Teala (CC), Peygamberlerine (AS) gönderdiği bazı kitaplarda şöyle
  buyurmuştur:
 • “Ey Ademoğlu, ben öyle bir Allah’ım ki (CC), benden başka ilah yoktur; ancak ben
  varım. Ben her neye ‘ol’ desem, olur. Bana itaat et ki, seni de benim gibi kılayım;
  bir iş için ‘ol’, diyesin ola…”
  Bu haller hayret edilecek haller değildir. Bunu Peygamberler (AS) çok yapmıştır.
  Velilerin de (RA) bir kısmında bunlara benzeyen haller zuhura gelmiştir. Bazan
  havas tabakasına da bu vergi, Hakk (CC) tarafından bir ihsan olarak verilmiştir…
  [1] Çalışıp kazanma
  [2] İstenilen, aranılan
  [3] Sevgili, muhabbet olunan
  [4] Ululama, büyük sayma, saygı
  [5] Sakınma, korkma
 1. Makale: ALLAH’A VASIl OLMANIN YOLU
  Her şey Allah’a (CC) kavuşmakla son bulur. Sen de Hakk’a (CC) vasıl olduğun zaman
  manen ve maddeten tekamülünü tamama erdirmiş sayılırsın.
  Mevlaya (CC) vasıl olmanın manası: Halkı kalben bırakmış olmandır. Heva ve
  hevesin kötü yolunu terk etmendir. İrade ve şahsi arzularını bırakmış olmandır;
  irade ile gitmek, bu yolda iyi sayılmaz. Bu iyi olmayan ahvali bırakıp Allah’ın (CC)
  emirlerine bağlandığın gün, manevi yollar artık sana açılmış demektir. Bu hale
  erdikten sonra iyi olmayan eski huylara doğru hiçbir kıpırdanma olmamalı. Başkası
  da seni alakadar etmemeli… Hakk’ın (CC) emri ve O’nun (CC) hikmetli işlerini
  görmelisin. Bu zikrettiğimiz hal fena halidir. Hakk’ın (CC) hikmetlerinde kendini
  kaybetmek makamıdır. Bu makama: Vuslat, tabirini kullanırlar.
  Hakk’a (CC) kavuşmak, vasıl olmak; bilinen belli başlı halkın birbirine kavuşmasına
  benzemez. Hakk’ı (CC) bu gibi şeylerden tenzih etmek lazımdır. O’na (CC) hiçbir
  şey benzemez. O (CC) hakikaten gören ve işitendir. Ama bizim gibi değil. O (CC)
  yücedir, mahlukatın hiç biri ile kıyas olunamaz. Bu alemi, ona kavuşan ehl-i vuslat
  bilir. Hakk’a (CC) kavuşmanın ne demek olduğunu Allah (CC) onlara bildirmiş ve
  göstermiştir…
  Bu ehl-i vuslattan her birinin ayrı makamı vardır. Biri, diğerinin yerine geçemez.
  Aynı zamanda Allah-ü Teala (CC) her veli ve Peygambere (AS) değişik yönlerden
  tecelli eder. Hiçbir Peygamber (AS) diğerinin; hiçbir veli diğer velinin sırrına
  eremez, vakıf olamaz… Ve yine bu misalden olarak bir mürid şeyhinin haline akıl
  erdiremez. Aynı zamanda müridin de şeyhden ayrı çeşitli halleri vardır. Bunu da
  şeyh bilemez. Müridin yolu bazen şeyhin sırrına yaklaşır, yine de anlayamaz. İşte
  burada şeyhinden ayrılır. O müridi bundan sonra Mevla (CC) idare eder…
  Artı o mürid Hakk’a (CC) teslim olmuştur. Hakk (CC) onu halktan keser. Önce şeyh
  onun için bir mürebbi vazifesi görüyordu, o da mahluk olduğuna göre mürid ondan
  kesilir. İki yılı geçtikten sonra çocuğa süt verilmez. Bu da bir bakıma onun gibidir.
  Nefis ezildikten sonra halka ihtiyaç kalmaz. İstek gittikten sonra kimseden bir şey
  beklenilmez.
  Şimdi o mürid yükselmiştir. Şayet şeyh, heva ve nefisle kaldıysa müride muhtaç
  olur…
  Sonra nefis ve iradeye gelince: Bunları Mevla (CC) yola getirir, yok olmak olmaz.
  Çünkü yok olmak bir nevi noksan sayılır. Bu yolda ise noksanlık yoktur. Nefis ölmez,
  ıslah olur.
  Böylece Hakk’ a (CC) vasıl olduktan sonra, kendini masivadan emin gör, huzur
  içinde bil. Hak ve hakikatten başka bir şey görme, ondan başkasına bir varlık
  tanıma… Bu yolun icabı elbette bunu gerektirir.
  Bulunduğun makamda iyilik, kötülük, vermek, almak, korku, ümit, hiç birinde
  Hakk’tan (CC) başkasının tesiri olmaz. Çünkü kendinden korkanlara yine kendisisahip olur. Hataları örtecek yine O’dur (CC).
  Kendini bu mertebeye getirdikten sonra, Mevla’nın (CC) hikmetli işlerini görmeğe
  çalış… Çok hikmet taşıyan emirlerini yapmaya gayret et. Takib edeceğin yol bu
  olmalı. O’nun (CC) taatıyla meşgul ol. İster dünyaya, isterse ahirete ait olsun;
  bütün mahluk şeylerden elini çek. Hepsinden kalben ayrıl.
  Bütün mahlukatı topla. Aşağıda hikayesi anlatılacak adam gibi zavallı ve çaresiz
  olduklarını tahayyül et.
  Şanı, şöhreti her tarafa korkunç bir şekilde yayılmış, emirleri kesin, saltanatı tam
  bir padişah… Bir adamı yakalatıyor, ayaklarına ve boynuna zincir vurduruyor. Sonra
  dalgası dehşetli, derinliğine derin, akıntısı şiddetli bir nehir üzerindeki ağaca
  astırıyor.
  Sonra; çok kıymetli, yüce ve maddi değer biçilmesi imkansız olan tahtına oturuyor.
  Yanına da bir çok oklar, silahlar, mızraklar ve daha nice elemeli, paralayıcı ve
  öldürücü aletler alıyor…
  Şimdi, padişah, o asılmış adama, rastgele okları, kurşunları yağdırmağa başlamıştır.
  Hal böyle olunca… O korkunç manzarayı temaşa eden biri için o padişahtan
  korkmadan, merhamet nazarına sığınmamak ve korkmamak, o saltanatı görmeden
  geçip, asılmış adama bakmak ve ondan korkmamak doğru olur mu? Sonra böyle
  şeyi, akıl mantık nasıl doğru bulur? Hayır, hiçbir zaman doğru bulmaz ve seyircinin
  haline şu hükmü verir:
 • “Aklı gitmiş, hissiyatı bozulmuş ve neticede bir hayvandır, ki; insana benzemez.”
  Her şeyin hakikatına erdikten sonra, basiretsiz, görmez olmaktan Allah’a (CC)
  sığınırız. Hakk’a (CC) vardıktan sonra ayrılmaktan, Hakk’a (CC) yaklaştıktan sonra
  tekrar maneviyatın kapanmasından, imandan sonra küfre, hidayetten delalete
  düşmekten yine O’na (CC) sığınırız…
  Dünya, anlattığımız o büyük ırmaktır. O her gün taşmakta olan su ise, insanoğlunun
  şehveti ve lezzetidir. İnsanlara çarpan, kötü mahluklar da dalgalardır. Kader-i
  İlahinin cereyan eden bela ve mihnetleri ise, o oklar ve silahlardır.
  Evet, insan oğlunun başına bu dünyada en çok gelen şey, bela ve mihnettir. İyilik
  ara sıra gelir, fakat zahmetler, incitici şeyler o ara sıra gelen iyiliği unutturur. Ara
  sıra gelen hoşluklar olsa bile, yine onda çeşitli felaketler gizlidir. Eğer insan, ibret
  nazarı ile bakacak olsa, hayatı ve iyi geçimin yalnız öbür aleme mahsus olduğunu
  anlayacaktır. İyi inanmış olan bunu böyle bilir. Çünkü bu hali bilip anlamak, içinde
  yaşatmak ehli imana mahsustur.
  Peygamber (SAV) Efendimiz buyuruyor:
 • “ Hayat ancak ahiret hayatıdır.”Yine buyuruyor:
 • “Mümin Allah’ına (CC) kavuşmadıkça rahata eremez.”
  Bu sözler imanlı hakkındadır. Yine buyuruyor:
 • “Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. “
  Yine buyuruyor:
 • “Allah (CC) korkusu ile dolan kalb, Hakk’a (CC) bağlıdır.”
  Bu ayan beyan haberlerle birlikte, bu dünyada nasıl rahatlık iddia edilir? Şu
  muhakkak ki; bütün rahatlık Allah’a (CC) bağlanmakta, O’nun (CC) emirlerini
  yerine getirmektedir. Her halde O’na (CC) uymaktır. O’nun (CC) yolunda boynu
  eğik olmaktadır.
  Kul, ancak anlattığımız şekilde dünya belasından kurtulabilir. Kurtulunca da gönlü
  merhametle dolar, kendisine lutuflar, ihsanlar olur. Her işi ve her yaptığı doğru
  olur. Bu da Allah (CC) tarafından ona bir iyilik olarak verilir.
 1. Makale: HAKKI ŞİKAYET ETMEMEK
  Sana tavsiye: İhsan edildiğin hiçbir hayrı kimseye söyleme… İsterse bu dostun
  olsun…
  Sonra… Hikmeti icabı sende yapacağı ve tecrübe için vereceği bazı belalardan
  dolayı Allah’ı (CC) ithama kalkışma… Bil ki; sana düşen vazife, bela olursa sabır
  göstermektir, hayra da şükretmek…
  Nimeti bulmadan bulmuş gibi görünüp şükretmek, içinde bulunduğun bir felaketi
  şikayet etmekten daha iyidir…
  Nimet-i İlâhiye’den mahrum olan tek kişi gösterebilirmisin? Hayır!.. İşte ayet:
 • “Allah’ın (CC) nimetlerini saymağa kalksanız bitiremezsiniz…”
  Sende o kadar Nimet-i İlâhiye var ki; hiç birini görmek istemiyorsun…
  Kalben hiçbir mahluka gönül verme. Ve, kalben hiçbir kimse ile ünsiyet etme…
  Bulunduğun hali kimseye anlatma. Ülfetin Allah’a (CC) olsun. O’na (CC) güven.
  Derdini O’nun (CC) kuvvetiyle O’na (CC) açarsın… Arada ikinci bir varlık
  göremezsin… Çünkü başkası varlığını ispat edip zarar veya menfaat vermeğe haklı
  değildir. Belayı senden yine O (CC) defeder. İzzeti ve zilleti O (CC) meydana
  getirir… O’ndan (CC) başkası ne yükseklik vaad eder; ne de aşağı derecelere indirir.
  Başkası ne zengin edebilir, ne de fakir. Ve hiçbir şeyi hareket ettiremez ve
  durduramaz. Hepsini HakK (CC) yaratır ve hepsi O’nun (CC) yed’inde ve O’nun (CC)
  iznindedir. Her şey O’nun (CC) emriyle cereyan eder ve yürür. Her şey muayyen
  vakte bağlıdır. Kafi derecede gelir. Sonra gelecek evvel gelmez. Evvel gelecek de
  sonraya kalmaz. Allah-ü Teala (CC) şöyle buyuruyor:
 • “Allah (CC) sana bir zarar verecekse alacak yine O’dur (CC). Şayet sana bir hayır
  murat edecekse, o hayrı senden çevirecek yoktur.”
  İhsanını istediği kullara verir. O (CC) hem Rahîm (CC), hem de Gafûr’dur (CC)…
  Afiyette bulunduğun halde Hakk’ı (CC) şikayete kalkışma. Yanında Allah’ın (CC) bol
  nimeti olduğu halde fazlasını isteme. Sana verdiği nimeti görmez olup inkar yoluna
  sapma. Bu halin bir nevi istihza olur. Sonra, Allah-ü Teala (CC) seni inceden inceye
  hesaba çeker. Dünyada belanı arttırır, ahirette ise seni azarlar. Cehenneme atar.
  Sonra, seni manevi halden soyar, rahmet nazarını senden çeker.
  Hakikaten şekva[1] etmekten sakın. Etlerin makaslarla parça parça doğransa da
  itiraz yoluna sapma.
  Sakın ha sakın itiraz etme:
 • “Allah (CC), Allah(CC)…”

De… Kurtuluş iste. Fakat şekva etmekle değil. Hazer[2] et… Yanlış yola sapmaktan
kork. Şekva yolunu tutmaktan çekin. Çünkü ademoğlunun başına gelecek belalar
ancak itirazından dolayı gelir…
O (CC), Erhamerrâhimîn olduğu halde, nasıl O’ndan (CC) şikayet edilir? Hakîm (CC),
Habîr (CC); kullarına en çok acıyan ve lütfunu esirgemeyen O (CC) olduğu halde,
nasıl O’ndan (CC) dert yanılır? O (CC), kullarına zulmetmez. Kuvvetli, işinden iyi
anlayan bir doktora kızılır mı? Evladına acıyan bir ana cinayetle itham edilir mi?
Peygamber (CC) Efendimiz şöyle buyuruyor:

 • “Allah-ü Teala (CC) kuluna çok merhamet eder; bir ananın evladını o kadar
  esirgemesi imkansızdır.”
  Ey zavallı, Allah’a (CC) karşı edep tavrını takın. Zorla gelen belaya sabret,
  sabretmeye çalış. Güçlükle de olsa kendini bu yola uydurmaya alıştır. Rıza ve
  muvafakat yolunu tut. Maneviyattan az buçuk nasibin varsa, bu yolu tutarsın.
  Hakikaten bu yola devam edersen eşi bulunmaz bir cevher olursun. Aksi halde her
  şey elinden gider, artık bir daha bulmana da imkan kalmaz.
  Allah-ü Teala’nın(CC) şu ayetini dinle:
 • “Kıtâl[3] size farz oldu. Halbuki siz bundan hoşlanmazsınız… Bununla beraber
  sizin sevdiğiniz şey iyi olabilir, sevdiğiniz şey belki de fenadır; bunu siz
  anlayamazsınız, ancak Allah (CC) bilir.”
  Çünkü hakikat ilimleri gizlidir. Böyle olunca, her hangi bir şeyi hissiyatına göre iyi
  veya kötü görerek uygunsuz bir yola sapma.
  Eğer takva halinde isen, Allah’ın (CC) emirlerine uymaya bak. Böyle olmak,
  yolumuzda ilk basamağı teşkil eder. İkincisi velayet halidir. Burada da sakin ol.
  Hiçbir işe karışma. Nefsini güzelleştirmeye bak. Haddi hiçbir zaman aşma.
  Son mertebe gavs’lık, bedeliyet hallerine vardığın zaman, kader yolunda sıddıkiyet
  mertebesine çıktığın zaman, bütün yolları gönlüne aç. Yalnız, nefsine meydan
  verme. Kötü isteklerini araya sokma.
  Dilini şikayetten sakla… Bu halleri özüne benimsettikten sonra, her şey sana hoş
  gelir. Gelecek hayır olursa senin için güzelleşir. Şer gelirse korkma; seni, taat
  ibadet yolunda felaketlerden Hakk (CC) saklar. Seni o beladan dolayı halka rüsvay
  etmez. Hatta, o belanın, gelip gidişinden senin haberin bile olmaz. Bir karanlığın
  gelişi gibi, akşam gelir; gün doğunca gider. Gidince de her taraf ışıkla dolar. Ve o
  bela, senin için sıcak karşısında yok olan soğuk gibi olur.
  Bu anlatılan güzel işleri, kendine örnek al ve misallerden ibret almaya çalış. Bu
  bela geldikten sonra günaha, kötülüğe yaklaşma… Kerim olan Mevlanın (CC)
  huzuruna günahla giremezsin. Oraya ancak iyiler girerler. O (CC), kapısına ancak
  temizleri sokar. Kapısına ancak bütün manevi hastalıklardan beri olanları alır. Nasılki, bir padişahın huzuruna, bütün koku ve kirlerden temiz olanların girmesi icap
  eder. Hak’ka da (CC) ancak saf, temiz olanlar gider.
  Beladan korkma…. Onlar günahlara kefaret olur. Nasıl ki; Peygamber (SAV)
  Efendimiz bu hali işaret ederek:
 • “Bir günlük sıtma, bir yıllık günaha kefaret sayılır.”
  Buyurmuştur. Zahirde bela gibi görünen haller, seni daha da olgunlaştırır;
  bulunduğun hali muhafaza hakkı sana tanınır. İlahi sırları saklamaya emin
  görünürsün. Kalbin nurlanır, gönlün açılır. Lisanında bir fesahet olur. Bu fesahetin
  sebebiyle hikmetli konuşmalar yaparsın. Sana muhabbet, sevgi yolları açılır, hep
  bunları anlatırsın… Sendeki bu üstünlük sebebi ile herkesin sevdiği bir varlık
  olursun. İnsanlar da seni sever, başka yaratılmışlar da… Dünya da sana koşar, ahiret
  de….
  Sen artık Allah’ın (CC) sevgilisi oldun. Her şey seni sevmeğe başlar. Mahlukatın
  sevgisi, Hakk’ın (CC) sevgisine bağlıdır. Aynı şekilde buğzu da, O’nun (CC) buğzuna
  bağlıdır.
  Allah (CC) seni sevince; seni her şey sever. Buğzedince de her varlık sana düşman
  olur.
  Bu makama yetiştiğin zaman Hakk’a (CC) kavuşmuş olursun. Kendi varlığın gider.
  Bir şey dileyemez olursun. Yanılıp da istekte bulunacak olsan, alacağın zaman bir
  de bakarsın ki, o şey kaybolmuş gitmiş.
  Bu halinde, dünyadan sana pek az nasip verilir. Asıl çoğu senin için öteki aleme
  saklanır. Burada isteyip alamadığını ötede bol bol alırsın. Bunların arasında o kadar
  büyük nimetler vardır ki, akıl bir türlü onun aslına eremez… Yükseğin yükseği ve
  gönlün mesrur olacağı her büyük nimet orada bulunur…
  Eğer bunları beklemeden, bu meşekkâtli teklif evinde onlara kavuşmak istersen, az
  bir şey alabilirsin, fakat buna mukabil kalbin safiyeti gider, basiretin söner. Asıl
  istenen ve tahakkuku ahirete kalan nimetlere kavuşmaktan mahrum edilirsin.
  Halbuki senin isteyeceğin ne dünyaya ne de ahirete ait olmalı; sebepleri yaratan,
  yeri seren, semayı yükselten Mevla (CC) olmalı. Halbuki sen, ne buranın, ne de
  öteki alemin nimetini beklemeden az bir dünyalığa razı oluyorsun.
  Kullarına doğru yolu O (CC) nasip eder, O (CC) Sübhân’dır (CC), en iyiyi bilen O’dur
  (CC)…
  [1] Şikayet, hoşnutsuzluk, sızlanma
  [2] Sakınma, korunma, kaçınma
  [3] Savaş, birbirini öldürme
 1. Makale: AHDİ YERİNE GETİRMEK, SÖZDEN DÖNMEMEK
  Henüz iman bakımından olgunlaşmadığın ve yakîn hali yönünden hakikate
  ermediğin bir zamanda; bir kimseye her hangi bir şeyi vaad edersen sakın dönme;
  ta ki; imanın yokluğa gömülmesin ve yakîn halin elinden gitmesin.
  İmanın kalbinde kuvvetlendiği, yakîn halin de hakikate erdiği zaman, sana manen
  şu hitap gelir:
 • “Sen bugün bizim devletimizde kararlı ve eminsin.”
  Bu hitap sana tekrar tekrar ve her tekrarında ayrı bir şekilde söylenir…
  Sen artık bu hallerden sonra seçkin olursun, belki daha üstün. Varlığın Hakk (CC)
  varlığına kavuşur, iraden kalmaz. Aradığın her şeyi sende bulursun. Hayrete
  düşecek acaiplik görmezsin. Bu hallerin hiç biri seni şaşırtmaz… Ne gördüğün
  Hakk’a (CC) yakınlık gözlerini kamaştırır, ne de bulunduğun derece seni hayrete
  düşürür.
  Himmetin yükseldikçe yükselir, maddi varlığın akar gider. Dileğini Hakk’a (CC)
  teslim edersin, yaratılmış şeylere değil. Gönlünü onların sahibine verirsin. Ne
  dünya ne de ahiret, hiç birini arzu etmezsin. Gönlünü Mevlaya (CC) verir, kalbini
  O’ndan (CC) gayri her şeyden temizlersin. Çünkü; Allah’ın (CC) rızasına kavuştun;
  cennetine vaat aldın… Netice: Hakk (CC) işlerdeki manevi tecelliyi anladın ve
  onlardan hoşlandın… İşte, bu in’am[1] ve ihsanlar imanından dolayı sana yapılıyor.
  Anlattığımız hallerden birine erdiğin vakit, en ufak şahsi şey düşünecek olursan
  öteye geçemezsin; düşünmezsen bir evvelki halin daha ilerisine, daha üstün ve
  güzeline kavuşursun. Evvelkinden hoşlanmaz öbürüne koşarsın… Sana bütün ilim ve
  anlayış kapısı açılır, bu sayede içinden çıkılmayacak en ince meseleleri çözersin. O
  meselelerdeki hikmet kapılarını açar, saklı iyilikleri meydana çıkarırsın…
  [1] Nimet verme, iyilik yapma
 1. Makale: “SANA ŞÜPHE VERENİ BIRAK”
  Biri şüpheli, diğeri şüphesiz iki şey arasında kalırsan şüphesiz tarafı al, öteki tarafı
  bırak. Mümkün olduğu kadar şüpheli şeylerden kaç…
  Herhangi bir şeyin şüpheli tarafı kalmasa dahi kalbin razı değilse yine alma, bekle.
  Zuhurata tabi ol. Bilhassa manevi emirle yasak olduğu bildirilen şeyi yapma, emre
  uy. Sanki o yapacağın şeyle hiç karşılaşmadın. Rabbına (CC) dön, rızkını ondan
  bekle. Eğer O’nun (CC) kapısına gitmek istemezsen seni hatırına bile getirmez.
  Hakk Teala (CC) seni unutmaz. Kafirlerin bile rızkını verir. Seni hiç unutur mu?
  Yeter ki, sen O’nun (CC) emirlerine uyasın. Gece gündüz O’nun (CC) yolunda
  gitmeye gayret et. Sen mümin, muvahhid gece gündüz O’nun (CC) kulluğuna bağlı
  olursan seni unutmaz ve rızkını bol bol gönderir…
  Başka mana: Halkın sahip olduğu malı bırak, onlardan bir şey bekleme… Kalbini
  onlara bağlama, ne onlardan kork ne de bir şey bekle. Senin için haram olmayan
  şüpheden de berî olan Allah’ın (CC) helal gösterdiği şeyi al…
  Her şeyi O büyük varlığa (CC) bağlamalısın. İsteyeceğini O’ndan (CC) istemelisin.
  Sonra, her şeyini O varlık (CC) verebilir. Ümidin ve korkun da O’ndan (CC) olmalı. O
  büyük varlık (CC) da Hakk Teala (CC) olduğunu bil…
  Her varlığın yakasını O (CC) tutmuştur. Halkın kalbi O’nun (CC) emri ile çarpar. Şu,
  ayakta gezen varlıklara O (CC) hayat verir. Onlardan sana bir iyilik gelirse,
  onlardan değil Hakk’tan (CC) bil. Onlar mallarının başına Hakk (CC) tarafından
  bekçi olarak konmuşlardır. Onlar bir nevi Hakk (CC) tarafından vekil olarak,
  mallarının başında beklerler…
  Sana herhangi bir şey verilirse Hakk’ın (CC) emri ile geldiğini anla. Verdiren ve
  verdirmeyen O’dur (CC). Aziz Mevla (CC) şöyle buyuruyor:
 • “Allah’ın (CC) ihsanını isteyiniz. Allah’tan (CC) başka çağırdığınız putlar size gıda
  vermezler. Rızkınızı Allah’tan (CC) isteyiniz. O’na (CC) yalvarınız. O’na (CC)
  şükrediniz. Çünkü O’na (CC) döneceksiniz. Kullarım benden sorarlarsa, yakın
  olduğumu söyle… Ben dua edenin duasını işitirim, bana dua ediniz ki, kabul
  edeyim.”Sizi besleyen Allah’tır (CC). O (CC) metindir. Kuvvet sahibidir. Allah (CC)
  dileğine hesapsız rızık verir.
 1. Makale: ŞEYTANLA BİR KONUŞMA
  Rüya gördüm: Büyük bir topluluk içindeydim. Şeytan da orada idi. Onu öldürmek
  istedim. Bana şöyle dedi:
 • “Beni neden öldürmek istiyorsun? Benim ne günahım var? Eğer bir şey şer
  olacaksa, onu hayra çeviremem. Yine bir şey hayır olarak kalacaksa, onu da şer
  yapmağa gücüm yetmez. Benim elimde ne var?”
  Tipi erkekle kadın arası bir halde idi. Güzel konuşması (!) vardı. Yüzü buruşuktu.
  Çenesinde biraz kıl vardı. Görünüşü çirkindi. Biçimi sevilecek gibi değildi.
  Sonra yüzüme baktı, hafifçe utanarak gülümsedi.
  Bu vaka: Hicri 12. Zilhicce’nin 516 Pazar gecesi oldu.
 1. Makale: İMAN SAHİBİNİ TECRÜBE
  Allah (CC), kulunu imanı nispetinde dener. Bu böyledir. İman yükseldikçe deneme
  nispeti o derece artar. Büyür. Çoğalır.
  Resulün imtihanı, nebininkinden büyüktür. Çünkü imanı üstündür. Nebinin başına
  gelen de bedelin başına gelenden ağırdır. Bedelin iptilası da velininkinden zordur.
  Çünkü iman bakımından veliden ileridir.
  Velhasıl herkes imanı nispetinde denenir.
  Şu Hadis-i Şerif bu durumu çok güzel anlatır:
 • “Biz Peygamberler (AS) zümresiyiz. Belanın en çoğu bize verilmiştir. Sonra sıra
  ile…”
  Allah-ü Teala (CC) bunların gaflet yoluna sapmalarını istemez. Daima huzur içinde
  olmalarını arzu eder. Bu sebeple büyüklere belaya karşı tahammül verir. Çünkü,
  Hakk’a (CC) koşarlar. Seven, sevdiğinden başka bir şey istemez. Bela bunların
  kalbinde bekçidir. Nefislerinin de bağıdır. Onları asıl matlup olan, Hakk’tan (CC)
  başkasına meyletmekten korur. Yaratandan (CC) başkasına sığınmaktan esirger…
  Bu hallerinde o büyük insanların kötülüğe karşı meyilleri kalmaz. Nefisleri kırılır.
  Hakk (CC) batıldan böylelikle ayrılır. Şehvet ve şahsi arzu hisleri bertaraf olur.
  Onlar, nefislerinin hoşuna giden şeylere meyletmekten çok korkarlar. O nefsin
  hoşuna giden, ister dünya işi olsun, isterse ahiret…
  Bu güzel halle onlar daima Hakk’ın (CC) rızası yoluna koşmaya çalışır. O’nun (CC)
  hükmüne razı olurlar. Hak ne verdiyse onunla yetinirler…
  Onlar, imtihan yolu ile gelen belalara sabreder, böylelikle halkın şerrini görmezler.
  Her şeyden emin olarak yaşarlar. Onlar bu hallerinde nefislerini kırar, Hakk’a (CC)
  götürmeye gayret ederler.
  İnsan kendine böyle bir yol tuttuktan sonra, kalben gideceği hakiki yolda kuvvet
  bulur. Diğer azaların da kötü yola gitmesini önler.
  Çünkü, bela imtihan için gelir. Kalbi kuvvetlendirir. Vicdani kanaati arttırır. İmanı
  hakikate erdirir. Hak yolda sabrı çoğaltır. Nefsi kötü arzuları zayıflatır. Her bela
  geldikte, mümin de sabır ve Hakk’ın (CC) hikmetli işlerine karşı teslim ve rıza olur.
  Ona her işinde yardım eder. Bol nimet gönderir. Kula, her yaptığı işte muvaffakiyet
  ihsan eder. Ayet:
 • “Eğer şükrederseniz, biz de ihsanımızı arttırırız.”
  Nefis, kötülüklerden her hangi birine hoşlanarak giderse, şehvet yolunda harekete
  geçtiği zaman da, kalp ona yersiz olarak uyarsa, Hakk’tan (CC) gafil olur. Bu
  gafletin bir neticesi olarak, Hakk Teala (CC) hem nefse, hem de kalbe felaketliişleri verir, aleme rüsvay eder. Çeşitli felaketlere uğratır. Halkı başına musallat
  eder. Aç bırakır. Hasta eder. Bunların sonu, karasız bir durum alırlar. Böylece hem
  kalp, hem de nefis bulacaklarını bulurlar.
  Eğer kalp, nefsin isteğine uymaz, dini bir emir almadan hareket etmezse -bu emir
  Velilere (RA) ilham, Peygamberlere de (AS) vahiy yolu ile, diğerlerine işaretle gelirHakk (CC) Teala (CC) mükafat olarak kalbe ihsanlar yapar. Rahmetine bol kılar.
  Bereketini arttırır. Afiyet ihsan eder. Her şeyden razı olma tadını verir. Nur,
  marifet ve kendine yakınlık verir. Kalbin zenginliği ve bütün belalardan kurtulmak
  yolunu gösterir. Aynı zamanda düşmanlara karşı yardım eder.
  Bu anlattıklarımızı iyi anla…Kendini hak yolda muhafaza et… Nefsine icabet etme…
  Belaya girmekten sakın. Hak yolda Allah’ın (CC) emrini gözet. Dünya ve ahiret
  işlerinde O’na (CC) teslim ol…Ve… Allah (CC) dilerse böyle ol!…
 1. Makale: ALLAH’IN VERDİĞİNE RAZI OLMAK
  Azla yetin ve ciddi olarak böyle kal… Daha yüksek dereceye çıkıncaya kadar haline
  şükret. İyisine kavuştuğun zaman da elinde bulunanın kıymetini bil… İlk başta
  sabırlı ol. Sabırsız insana iyilik yakışmaz. Sabır, insanın kıymetini arttırır. Dünyanın
  nimeti her an değişir. Sabırlı olursan durmadan yükselirsin, iyiliklere kavuşursun.
  Şunu iyi bil ki; her şeyin ardından koşmak, ele bir şey geçirmez. Yalnız, kısmet olan
  gelir. Sabırla kısmetini beklemen, nasibini eksiltmez. Ne her şeye hırsla koş, ne de
  gelecek olan gelir diye, otur. Yat….
  Geleni al. Giden için de üzülme. Eğer bir şey nasip değilse yıllarca didinsen eline
  geçmez. Hırsı bırak, sabırlı ol. Halini muhafaza et. Kalbine sahip ol, Kötülük
  koyma. Allah’tan (CC) afiyet iste. Sebebe yapışmayı da ihmal etme.
  Allah’ın (CC) emri dışında kimseden bir şey alma. Yine O’nun (CC) emri dışında
  kimseye bir şey verme. Kendi hevesine kapılıp çeşitli işler yapma. Kendine bu
  kadar fazla güvenme. Allah’a (CC) güven. Mağrur olma. Sonra senden daha şerli
  kimseleri başına bela eder. Her şeye hakkını ver. Zalim olma. Zalim Allah’ı (CC)
  aldatamaz. Kahrından kurtulamaz. Hakk Teala (CC) şöyle buyurdu:
 • “Biz, zalimleri birbirine düşürürüz.”
  Allah’ın (CC) emri kat’i, askerleri kuvvetli, saltanatı sonsuzdur. Her emri, istisnasız
  yerine gelir. Bunlara iyice inan. Böyle bir padişahın mülkünde yaşadığını bil. O’nun
  (CC) mülkü devam eder. İlmi, bütün kainatı kuşatmıştır. Hükmü her yerde geçer.
  Her yaptığı işte adalet vardır. Ne yerde, ne de gökte O’ndan (CC) saklanan bir şey
  olmaz. Hiçbir zalimin kötülüğü yanına kalmaz. İnsanın kendi mevhum varlığını
  ortaya atması da bir zulümdür. Allah’ı (CC) bırakıp mahluka güvenmek de şirk olur.
  Nefsini ve halkı bırak yalnız Allah’a (CC) kul ol. Şirkin büyük zulüm olduğunu Allahü Teala (CC), şu Ayet-i Kerimelerle bize haber verir.
 • “Şirk koşma, şirk büyük zulümdur.”
 • “Allah (CC) şirki bağışlamaz. Ondan gayrı her günahı isterse affeder.”Şirke
  yanaşma, şirkten çok sakın. Bütün halinde Allah’a (CC) ortak koşmaktan kork.
  Kalbinle ve diğer duygularınla günah işlemekten kork. Günahın gizlisini, aşikaresini
  bırak. Allah’tan (CC) kaçma, nereye gitsen seni bulur. Allah’ın (CC) verdiği
  hükümler karşı olma, sonra seni ezer. O’nun (CC) işlerine karışma, rezil olursun.
  O’ndan (CC) gafil olma, uyandırırsa utanırsın. O’nun (CC) sırlarını yabancılara
  açma, mahvolursun. Allah’ın (CC) gösterdiği yolu keyfine göre tefsir etme, yerin
  dibine batarsın. Kalbin kapkara olur. İman nurun söner. Anlayışın yok olur.
  Şeytanlar üzerine atılır. Nefsin seni boğar. Bütün dostların düşman olur. Komşuların
  seni sevmez. Arkadaşların senden uzaklaşır. Evinde bulunan yılan, akrep, cinler ve
  bütün hayvanat sana hıyanet eder. Dünyada kısmetin kesilir. Ahirette ise en çetin
  azaba girersin.
 1. Makale: ALLAH’IN RAHMET KAPISINA TEŞVİK
  Ciddi olarak Allah’a (CC) isyan etmekten kaçın. O’nun (CC) rahmet kapısına devam
  et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah (CC) için harca. Taatında sarfet. Yalvar,
  ihtiyaçlarını O’na (CC) arz et. Başını önüne eğ, kork, Hakk’ın (CC) gayrına nazar
  etme. Hevaya koşma, yaptığın işlere karşılık bekleme. Ne dünyayı iste. Ne de
  ahiretin güzelliklerini taleb et. Hiçbir şeyden hak taleb etme, kendini bir kul gör.
  Şunu iyi bil ki; kul ve elindeki bütün mal mülk efendisinindir, hiçbirine karşı hak
  iddiasında bulunamazsın.
  Edepli ol… Hakk (CC) katında her şey ölçülüdür. Ne geç olacak erken olur, ne de
  erken gelecek sonraya kalır. Zamanı gelince nasibin gelir. İstesen de istemesen de
  hakkını alırsın…
  Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için
  olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.
  Halen kimseye mal olmayan şeyler iki kısımdır: Birincisi senin olması ihtimalidir.
  Eğer böyle ise o şeye neden hasret çekip üzüntü duyarsın. Bugün olmasa dahi, yarın
  o senindir. Nasıl olsa bir gün ona kavuşursun. İkincisine gelince, senin olmayacak
  şeylerdir. Bu durum ciddi ise, yine üzüntün ve çektiğin yorgunluk boştur. Nasıl olsa
  sana gelmez. Onun ardından koşman sana ne fayda sağlar. Sana, ancak boş yere
  zahmet çekmek kalır.
  Allah (CC) yolunda, ne gibi bir terbiye tavrı takınmak gerekse onları bulmağa çalış.
  Bulunduğun halde Allah’a (CC) kulluk et. Hazır vaktini O’nun (CC) yoluna harca.
  Başını ondan başkası için eğme. Gözlerini O’ndan (CC) gayrı şeye atma. Allah-ü
  Teala (CC) şöyle buyurdu:
 • “Gözlerini, dünya adamlarına verdiğimiz nimetlere uzatma. Onlar geçici
  şeylerdir. Dünya süsüdür. Biz onları tecrübe ediyoruz. Rabbın (CC) sana verdiği,
  hem devamlı, hem de sonsuzdur.”
  Bu Ayet-i Kerime’nin hükmüne göre, Hakk’tan (CC) gayrı şeylere bakman yasaktır.
  Ne olursa olsun, dünya için sana yetecek kadar rızık verilmiştir. Asıl vazifen ahiret
  için azık hazırlamaktır, ona çalış. Bilemezsin, belki dünyalık işlerin bol olsa imanın
  elden gider, helak olursun…
  Mesela: Her şeyi iyi ölçülere vurmayı bilerek dünya nimetlerinden sayılan güzel bir
  kadın alırsın. (Bu mutlaka lazımdır) Buna ihtiyacın vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi
  bir çok güç şartlara bağlıdır. Bu güçlükler elindeki şaşmaz kıstasa göre olursa, kolay
  olur. Evvela biraz tuhaf görünürse de, sonra kirden temiz, saf, güzel bir mükafat
  olur. Bu sayede kendini kötü yoldan, kinden, öfkeden, onun bunun namusuna
  bakmaktan kurtarmış olursun.
  Yine elindeki sağlam ölçülerle yürüdüğün takdirde, çoluk çocuk yükleri sana hafif
  gelir. Elbetteki bu hafiflik, Allah (CC) yolunda olduğun müddet devam eder. Allah-ü
  Teala (CC) yolunda olan kullarını haber verirken, ev halkını islah ettiğini de habervererek:
 • “Biz, ona zevcini yarar hale getirdik.”
  Yine bir kulunun ağzından şöyle hikaye eder:
 • “Ya Rabbi (CC)! Bize hanımlarımızdan ve türeyecek sülalemizden gözdeler yap.
  Bizi iman sahiplerine önder kıl…”
  Bir babanın çocuğuna duasını da şöyle haber verir:
 • “Ya Rabbi (CC)! Onu halinden hoşnut kıl.”
  Bu ayetler birer duadır. Bu duaları okuman lazım. Çocukların ve gelecek zürriyetin
  için böyle dua et!
  Muhakkak ki, ilahi saltanat hükmünü sürer. Senin dua etmen veya etmemen, onda
  bir şey arttırmaz veya eksiltmez; ama senin için çok önemi vardır. Yapacağın bir
  dua ile, zararlı şey zararsız şey haline gelebilir, az şeyle çok iş görebilirsin. İşte bu
  sebepten her zaman dua et ve Allah’a (CC) her zaman yalvar.
  Bu dua işi, yalnız aile hayatını korumakla değil, dünyada bütün nimetlerde aynıdır.
  Elbette ki, hak ölçülere bağlı olarak, tabii ihtiyaçların hepsini tatmin edeceksin.
  Yemeklerini muntazaman yiyecek ve giyeceğini zamanın ihtiyacına göre temine
  çalışacaksın. Bunları yaparken ilahî emri takip ettiğin için maddi ve manevi
  mükafat alırsın. Kıldığın namaz, tuttuğun oruç, yaptığın haç gibi faydalı
  ibadetlerden daima iyilik bulursun.
  İhtiyacından artan şeyleri, ayrıca sarfedersen daha faydalı olur. Bunları
  sarfederken evvela fakir, ihtiyaçlı dostlarını, yakın komşularını ve diğer fakir din
  kardeşlerini gözetmelisin. Bunlara verirken elindeki malını ona göre hesaplarsın.
  Herkese halince verirsin, kendi ihtiyacını da göz önünde tutarsın. Her:
 • “ Muhtaçtır…”
  Denilene bol keseden verme. Haber, görme gibi değildir. Gör, tahkik et, ondan
  sonra ver.
  Her işlerinde olduğu gibi, bu işlerde de manevi yolu elden bırakma. Şüpheli şeylere
  karışma. Daima açık kalpli ve doğru ol.
  Sabırlı ol,sabırlı… Allah’ın (CC) rızasını gözet, rızasını…
  Kalbini muhafaza et, kalbini… Huzur içinde yaşa,huzur içinde… Şahsiyetini elde tut,
  elde… Sessiz olmaya çalış, sessiz… Daima yerinde konuşmaya alış, uygunsuz
  şeylerden çekin. Kurtuluş yollarını ara… Uçurumlardan sakın. Ruhî ve derunî
  kuvvetler önünde başını eğ; kalb alemine dal… Utan… Utan… Allah (CC)… Allah
  (CC)… Allah (CC)… Sonra yine Allah (CC)… Taa, iş sonuna varıncaya kadar böyle…O zaman ölmeden evvel ölürsün, o devreye kadar çektiğin elemler sona erer. İlahi
  rahmet, fazilet denizine girersin. Orada temiz olunca çıkarılırsın. Çıkınca, çeşitli
  nurlar gönlüne dolar. Bilinmeyen sırlara sahip olursun. Hiç kimsenin bilemiyeceği
  sırları öğrenir, garip diyarlar görürsün.
  Daha sonraları, rahmet kapıları önünde perde perde açılır. Sen orada, aldığın
  ilhamlarla açık açık konuşmaya başlarsın. Benliğin ölmüştür. Bu durumda ilahi
  varlık seni tamamen kapamıştır.
  Bu halde, sana verilen artık alınmaz.
  Yokluğu olmayan bir zenginliğe erişirsin. Kuvvetini kimse yenemez. Yüksekliğine
  kimse erişemez.
  Eriştiğin bu makam, Hz. Yusuf (AS) makamıdır. O’na (AS) söylenen şu hitap sana da
  söylenir:
 • “Sen bizim yanımızda yerli ve eminsin.”
  Hz. Yusuf’a (AS) gelen bu hitap, zahirde Mısır sultanının ağzından çıkmıştır. Aslında
  o sultan, Hak lisanına bir perde sayılırdı. Esas söz; Allah’ındı (CC)… O, zahirde bir
  padişah sayılır, ama onun temsil ettiği makam, nefis, marifet, ilim, yakınlık,
  hususiyet yüksek derecede idi. Arif olanlar bu hali daha iyi anlarlar.
  Dünyalık nimetlerin çoğalmasına ne hacet var? Elinde az da olsa seni geçindirecek
  kadar dünyalığın mevcuttur. Bu arada sana gereken en önemli iş kanaat sahibi
  olmaktır.
  Haline razı ol, fazlasını isteme, gelirse al. Her şeyi Hakk’tan (CC) bil. Helalinden
  almaya gayret et. Yolun böyle olsun. Bütün gayretini Hakk (CC) yolunda sarf et.
  Her istediğin ve her arzun Allah (CC) yolunda devam etsin. Ancak bu şekilde
  hareket edersen doğruyu bulman mümkündür. İyiliğe bu yoldan varılır. Gerek
  dünya gerekse ahiret güzelliklerini, Allah (CC) rızasını kazandıktan sonra
  bulabilirsin. Bir Ayet-i Kerime de mealen şöyle buyurulur:
 • “Onların yaptıklarına mükafat olarak, öbür alemde verilecek nimetlere kimsenin
  aklı ermez. O göz kamaştırıcı nimetleri hiçbir nefis bilemez.”
  Beş vakit namazı, vaktinde eda etmekten daha güzel bir şey olamaz. Günahları
  bırakıp, Hakk (CC) yoluna girmekten daha hayırlı bir şey tasavvur edilemez. Bizim
  anlattıklarımızdan daha yararlı bir söz söylenemez. Allah (CC), bunları yapmayı
  bizlere nasip etsin. Cümlemizi, sevdiği yolda muvaffak buyursun.
 1. Makale: İMAN AĞACI
  Ey dünyalıktan mahrum kimse, zamana ve insanlara hoş görünmeyen ve onların bir
  yanda bıraktığı zavallı insan.
  Ey sultanlar yanında hatırlanmayan ve dünya erbabı meclisinde ismi geçmeyen
  çaresiz adam.
  Ey aç, cesedi çıplak, ciğeri susuzluktan yanmış bitkin…
  Ey bütün ihtiyaçlarla sıkışan, kalbi darda kalan, gönlü kırılan, hiçbir maksadını
  yerine getiremeyen, gittiği kapıdan kovulan, mescit köşelerinde kalan, sokaklarda
  sürünmekle gününü geçiren adam.
  Senin bu anlattığım hallerde:
 • “Allah (CC) beni fakir etti, dünyayı elimden aldı. Beni perişan etti, terk etti.
  Buğzetti. İşlerimi dağıttı. Hiçbir işimi yerine getirmedi. Bana ihanet etti. Dünyalık
  olarak yeter derecede mal vermedi. Şerefimi söndürdü. Padişahlar katında,
  arkadaşlarım arasında beni yükseltmedi. Halbuki başkalarına bol nimetler verdi.
  Günleri geceleri o nimetler içinde geçer oldu. Halbuki hepimiz de müslümanız.
  Babamız Adem, anamız Havva… Ben böyle olayım da onlar niçin böyle olsun?” gibi
  sözler sakın senin ağzından çıkmasın.!..
  Senin bulunduğun hali anlatalım: Bir defa Allah-ü Teala’nın (CC), seni bu halde
  bırakması bir hikmeti icabıdır. Çünkü senin yaratılışında bir hürlük vardır. Allah
  (CC) tarafından sana sabır, rıza, muvafakat verilmişti ki, bunlar en büyük
  nimetlerdir. Aynı zamanda iman, ilim, tevhid nurları sende vardır. İman ağacın
  daha eskimemiştir. Tohumları ve fidanları henüz çürümemiştir, kuvvetlidir, yaprağı
  boldur. Her gün dal salmakta, çeşitli gölgelik vermekte, ayrı ayrı yönlerden
  büyümekte ve meyve vermektedir. Senin çalı ile değnekle, onu muhafaza etmene,
  büyütmene, beklemene lüzum yoktur…
  Allah (CC) sana, dünya işlerinde az fakat rahat edeceğin şeyleri verdi. Ama ahirette
  hiçbir gözün görmediği ve hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırına
  gelmeyen büyük nimetleri senin için hazırladı. Bunları orada sana çok bol olarak
  ihsan buyuracaktır. Ayet:
 • “Hiçbir nefis, kendileri için öteki alemde hazırlananların neler olduğunu bilmez.
  Halbuki onlar gayet mesrur edici şeylerdir. Yaptıklarınıza mükafat olarak
  verilir.”Bunun manası şudur: Allah’ın (CC) emirlerine uydukları ve bu yolda devam
  ettikleri için bunlar kötülükleri bırakırlar, Allah’a (CC) teslim olur ve her işlerini
  ona ısmarlarlar. İşte o büyük mükafata bu sebepten ererler…
 1. Makale: EDEP PERDESİNİ AÇMAMAK
  Yüzünden edep, namus ve kanaat perdesini açma… Bunun aksini yaptığın an halka
  rüsvay olursun…
  Halkın yardımını kalbinden çıkar, onlara güvenme… Kudreti, kuvveti Allah’tan (CC)
  gör!..
  Hakk’ı (CC) ve hakikatı gör, her halinde manevi meşgalen bu olursa, benliğin ölür,
  şahsi arzuların söner. Şahsiyetçilik davasından kurtulur, herkesin iyiliğini
  gözetmeye başlarsın… Dünya gözünden silinir, yalnız ahiret, cennet sevgisi ve
  cehennem korkusu ile işlerini yapmaz olursun. Ruhunda sonsuz bir huzur duyar,
  Hakk’ın (CC) iradesini görürsün… Kalbin, hak ve hikmetle dolar. Zulmet kaybolur,
  nura boğulursun.
  Daima, Hakk’ı (CC) gözet ki; kalbinde yalnız Allah (CC) sevgisi yaşasın. Başkasına
  giriş hakkı kalmaz olur. Bu durumda İlâhi Vahdetin kapısı olan kalb basiretinin
  bekçisi olursun. Elinde tevhid, azamet, ceberut kılıcı olur. Her gördüğün aşağılık
  duyguları ruhundan kovar ve lüzumsuz şeyleri kökünden yok edersin.
  Nefsin de, sana baş kaldıramaz. Hele kötü arzu timsali olan heva; şahsiyetçiliği
  temsil eden irade ve arzu, sana hiçbir zaman dünya ve ahiret işlerinde yol
  gösteremez.
  Kalbinde, bir hakk ölçü vardır. İşittiğin her söz, gördüğün her hareketi hak ölçülere
  vurursun. Daha ileri giderek Hakk’ın (CC) rızası önünde boyun eğer, bütün varlığınla
  O’na (CC) teslim olursun. Bu halinde Allah’ın (CC) kulu ve emrine bağlı kalır, halka
  uymaz ve onların arzularına gidemezsin. Bir zaman böyle gider.
  Zaman olur, benliğin tamamen ölür. Bir hayali varlık gibi gezersin. Allah-ü Teala
  (CC) bütün kuvveti ile seni muhafaza eder. Azamet ve sultanlığı hisarına sokar,
  hakikat ve tevhid askeri ile etrafını çevirir. Her adım atışında gayri ihtiyari dikkatli
  olmaya başlarsın. Çünkü, İlâhi bekçiler senindir. Nefis, şeytan, heva, irade, boş
  ümit, yalancı çağrı ve daha tabiatın nice kötülük ve şaşkınlıkları sana yol bulamaz.
  Ama her halde kader kendini gösterir.
  Halk sana gelir nur almak için. Halk sana uyar doğruyu bulmak için… Halk seni
  ister, maddi ve manevi bataklıklardan kurtulmak için.
  Sen halka yol gösteren, dinin inceliklerini öğreten örnek bir insan olursun. Sende
  çeşitli kerametler görülür, ama onlara aldanmadan Allah’a (CC) ibadet edersin.
  Hak yolunda mücadele ederek, çeşitli güçlüklere göğüs gererek Allah’a (CC)
  kullukta, yani ibadette sabredersin. O’nun (CC) yardımı ile, her kötülükten mahfuz
  ve örnek bir insan olarak kalırsın.
  Halkın meyli seni aldatmaz. Onların sevgi gösterisi seni yoldan çıkaramaz. Onların
  seni büyütmeleri, elini eteğini öpmeğe koşmaları, kendini olduğundan fazla
  göstermeğe yaramaz. Sen onlardan lüzumunda istifade etmeği de bilirsin. Hakölçüler dahilinde, ihtiyacın kadar alır, ötesini terkedersin…
  Allah-ü Teala (CC), o sultan hakkında şöyle buyurdu:
 • “Biz Yusuf’u (AS) o yere sultan yaptık.”
  Yine buyurdu:
 • “O (AS), dilediğini yapar oldu. Biz rahmetimizi istediğimize kondururuz, iyi
  kişilerin mükafatını eksiltmeyiz.”
  İşte, bu cümleler, Hz. Yusuf’un (AS) meleki sıfatını anlatır. O’nun (AS) nefis
  tarafını anlatırken de şöyle buyurulur:
 • “Biz, böylece ondan bütün kötülükleri çevirdik, çünkü O (AS), bizim ihlas sahibi
  kullarımızdandır.”
  Hz. Yusuf’un (AS) marifet tarafı da şöyle dile geliyor:
 • “Bunlar, (rüya tabiri ve hadislerin tevili) Rabbımın (CC) bana öğrettiklerindendir.
  Allah’a (CC) inanmayan cemaatı kati olarak terkettim. Onlar ahiret gününe de
  inanmıyorlardı…”
  Bu kitaplar, bir gün sana da gelir; o zaman büyük bir dost sayılırsın. Büyük nasibini
  almış olursun. Sonsuz ilim, sonsuz kudret, seni kaplamış olur. Saltanatın her yere
  şamil; emrin her yerde geçerli… Nefsin, senin için faydalı olur. Allah’ın (CC) izni ile
  her şeye sözün geçtiği gibi nefsine de sözünü dinletirsin.
  Dünya ve ukba işlerinin sahibi Allah’tır (CC). Cennet O’nun (CC) elindedir.
  Nazarlarımız, O’nun (CC) kuvveti, kudreti yüzüne çevrili. O (CC) bizim zengin,
  cömert Mevlamızdır (CC). Her şeyi bol ve ziyadesi ile verir.
  İsteklerin son durağı orasıdır. Ondan öteye yol yoktur. El açacak ve yalvaracak
  kimse bulunamaz.Bu anlatılanlar bir sırdır… Ve sözde kalır… Hakikatına Allah (CC)
  eriştirir. Çünkü O (CC) Rahîm’dir (CC)…
 1. Makale: HAYIR VE ŞER, İKİ MEYVEDİR
  Hayrı ve şerri iki cins meyve gör. Bunların kökü, bittiği yer aynı… Aynı ağacın iki
  ayrı dalında yetişirler. Fakat biri tatlı, biri acı… Bir dalda beldeler, iklimler,
  küreler bulunur. İşte bu dal da meyve yüklüdür. Ve bu meyve acıdır. Bundan
  uzaklaş, her şeyi ile ondan uzak ol…
  Tatlı ağaca yanaş. Onun yetiştiricisi ve hâdimi[1] ol…
  Bu dalları ve meyvelerini iyi tanı. Her ikisini iyi bil. Fakat, sabret ve onun
  yetişmesini bekle… Ve kuvvetli ol.
  Sakın ve çok çekin!.. Acı ve tatsız meyveli dala yanaşma. Ondan yediğin an helak
  olursun, onun acısı seni helak eder.
  Daima dikkatli, ölçülü olmalısın. Elinde ölçü olarak Allah’ın (CC) Peygamber’inin
  (AS) emri olmalı. Bu ölçüler elinde olmadan meyveleri ayırt etmek senin için kolay
  olmaz. Yoluna böyle devam ettikçe, rahat, huzur ve emniyet içinde olursun.
  Şunu iyi bil ki bütün bu kötülükler, o acı meyveden doğar. Onu terkettiğin an
  felaket ve beladan uzak kalırsın.
  Her iki meyveyi de önüne koy ve bak. Şekilleri aynı, tatları ayrıdır. Çok kere
  bilmeden veya ölçüsüzlük yüzünden bir uçuruma düşersin. Ona el atar, hata
  edersin. Ve onu bu hatanın mükafatı (!) yersin.
  Belki bir an için sana lezzet verir. Şehevi arzularını tahrik eder, hoşlanırsın. Fakat
  yapacağı felaketi takdir edemezsin, dimağını bozar. Manevi teneffüs cihazını
  berbat eder. Bütün acılığı damarlarına yayılır. Vücudun bütün parçalarını kaplar.
  Sonra yapacağı felaketler saymakla bitmez ki… Bu durumda belki bir an kendine
  gelir, ağzındaki acıyı gidermek için su alırsın, ama çaresiz… Hiçbir fayda vermez.
  Çünkü o zehir vücuduna yayılmıştır…
  Eğer ölçüleri iyi kullanıp tatlı meyvayı yeseydin, durum böyle olmazdı. Her halinde
  iyilik görünür ve bütün varlığın hoşlukta toplanırdı…
  Hal malum… İkinci bir iş yapman lazım. Bu muhakkak bilinmelidir ki, ikinci sefer el
  atacağın acı meyva olmamalı. Eğer bir daha düşersen kalkman zor olur. Az önce
  anlattıklarım, birer birer felaket halinde başına çöker, kurtulamazsın.
  İyilik timsali olan ağaçtan ve meyveden uzaklaşma. Onu bilmemezlikten gelme. Her
  yerde onu ara ve onunla olmaya bak. Ve daima onunla olmaya alış, hak ölçüleri
  elden bırakmamaya çabala…
  Bir daha hatırlatmak lazım gelirse “hayır ve şer ilâhî birer fiildir.” Bunların faili ,
  ilâhi kudret ve yürüten o kuvvettir. NAsıl ki Allah-ü Teala (CC):
 • “Allah (CC), sizi ve yaptığınız işleri halk etti.”Buyurur, Peygamber (SAV) Efendimiz de bu manaya işaret ederek şöyle buyurur:
 • “Allah (CC) zalimi de zulmü de yarattı.”
  Kulların yaptıkları iş, bizzat ilâhî kudretin eseridir. Yapılan işin ne olacağını Allah
  (CC) haber veriyor.
  İşte bu durum, Hâlıkla (CC) mahlûk arasındaki farkı gösterir. Allah (CC) yaratır, kul
  iradesini kullanarak kesbeder.
  Cennet, Allah’ın (CC) sevdiği kullarına bir ihsanıdır, fazlıdır. Oraya bu ihsan ve
  fazılla girilir. Ayrıca dereceleri, dünyade yapılan iyi amellerle verilir.
  Peygamber (SAV) Efendimiz, bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor:
 • “Hiç kimse ameli ile cenneti kazanamaz.”
  Buna karşılık Sahabe (RA):
 • “Sen de mi ya Rasulallah (SAV)?”
  Diye sorunca, cevaben:
 • “Evet, ben de; ne var ki Allah (CC) beni rahmetine garketmiştir.”
  Buyurdu ve elini başı üzerine koydu. Bu Hadis-i Şerifi Hz. Aişe (RA) rivayet etmiştir.
  Sen, ilâhi emre uyduğun, kötü yollardan korktuğun müddet korkma, en doğrulukla
  Hakk’a (CC) teslim ol, şerden korunursun. Hayır ve fazilet seni bulur. Din ve dünya
  yönünden ilâhi bir muhafaza içinde olursun.
  Dünyadaki hâlin şu ilâhi sözle anlatılır:
 • “Böylece ondan kötülükleri geri çevirdik; çünkü o, bizim ihlas sahibi
  kullarımızdandı.”
  Dini bakımdan mahfuz olmak, yina şu ilâhi kelamla anlatılıyor:
 • “Siz, Allah’a (CC) iman eder, ona şükredersiniz, neden size azap etsin? Allah (CC)
  şükredenleri, iman edenleri bilir.”
  Şükreden bir müminin yanında bela ne arar. Çünkü afiyet ona beladan daha
  yakındır. O insan, her an iyilik görür ve iyiliği artar. Allah-ü Teala (CC) şöyle
  buyuruyor:
 • “Eğer şükrederseniz rahatınız artar.”İman nuru büyüktür; bu nur kıyamet günü cehennem ateşini söndürür. Dünya belası
  cehennem ateşi yanında hiçtir. O azim azap ateşini söndüren iman nuru dünya
  belasını nasıl yenmez? Kuvvetli bir iman sahibine bela yanaşmaz. Şu var ki; o belalı
  insan ilâhi cezbeye kapılan büyük bir veli ola… Elbette o aziz kulun başından bela
  eksik olmaz. Çünkü bu hal, onu dünyada kötülüklerden saklar.
  Birçok bela çeşitleri vardır. İnsanın dünyevi sefahattan korunması için paradan
  yana nasipsiz olur. Şehevi arzuların ölmesi için, bazı zahirde nimet gibi görünen
  şeylerden mahrum olur. Halkın, sahte teveccühünden azad olması için, sevgilerini
  kazanamaz; çeşitli isimler takar, ondan hoşlanmazlar.
  Bu hal dışında bir felaket gibi görülür; fakat değildir. O bilir ki; her önüne gelen
  insanla sohbet, onların sahte sevgisini kazanmak, onlarla geceli gündüzlü oturup bir
  manevi zarardır.
  Manen yükselmeye namzed olan büyük insanlar, sayılan belalara düçardır; fakat
  onlar için bu bela değil bir rahmettir.
  Bu, zahirde bir bela gibi görünen ilahi rahmet sayesinde kalb temiz olur. Hakk’ın
  (CC) tevhidinden başka bir şey kalmaz. Kalb, yalnız marifet-i İlâhiyenin yeri, ilâhi
  ilim ve feyzin kaynağıdır. Nura kavuşmak, Hakk’a (CC) ermek ve O’na (CC)
  kurbiyetin yolu oradan geçer.
  Bu kalb tek şey için yaratılmıştır; ikincisi sığmaz. Ayet;
 • “Allah (CC), iki kalbe sahip bir kişi yaratmamıştır.”
  Bir kalbde iki sevgi yaşayamaz.
 • “Padişahlar bir beldeye girince orayı darmadağın ederler. Eşrafını zelil ederler.”
  İşte bu sebeptendir ki; İlâhi sevginin girdiği yerde başkalarının işi kalmaz.
  Başkasının sözü geçtiği yerde ise ilâhi feyz olmaz. Kalbinden kötülükleri at;
  göreceksin ki, ilâhi feyz her yanını sarmış…
  Kalbindeki sevgi, şeytan, nefis ve şahsi arzular olunca senden iyi hareket çıkmaz.
  Her hareketin isyan, boş ve lüzumsuz şeyler olur. Çünkü senin efendin şeytan
  olmuştur. Ama kalbinde İlâhi sevgi yer tutunca o zaman göreceksin ki, her kötülük
  kendiliğinden yok oluyor. Zaten kalb yalnız ilâhi tevhid ve ilâhi marifet için
  yaratılmıştır, daha sonra bir şey eklemek icap ederse; Kalb, içinde Allah (CC)
  sevgisi yaşadıkça kalb’dir… İlâhi feyzin süre insan için faydalıdır.
  İşte anlatılanlar ve hadiseler gösteriyor ki, ilâhi rahmete erişmek için her maddi
  varlıktan ve sevgiden kalbi temiz tutmak gerek. Bu temizlik kolay olmaz; bir çok
  belalar ve felaketler insanı sarar.
  Herhangi bir felaket karşısında insan, azmini kaybetmeyecek. Çünkü o bir nevi
  nimettir. İyi düşünülürse, belanın en büyüğü Peygamberlere (AS) ve onlarınyakınlarına, daha sonra sırasıyla olmuştur. Bu durumu Peygamber (SAV) Efendimiz
  şöyle haber verir:
 • “Biz Peygamberler (AS) zümresi, diğer insanlara nazaran belanın en büyüğünü
  yüklenmişiz. Daha sonra sırası ile….”
 • “Allah’ı (CC) en çok ben bilirim ve O’ndan (CC) en çok korkarım.”
  İkinci Hadis-i Şerif’de, büyük bir manaya işaret vardır. Sultana yakınlık hasıl
  olunca, o nisbette korku ve çekinme çoğalır. Sebebi: Padişahın gözü önündedir,
  hiçbir hareketi onun gözünden kaçmaz. En küçük hatası dahi görülür ve ona göre
  ceza çeker.
  Burada şöyle bir soru akla gelir:
 • “İnsanlar Allah’a (CC) göre tek şahıs hükmündedir. Hiçbir hareket ondan gizli
  değildir. O halde: Padişaha yakın olana ayrı ceza verilir şeklindeki cümlenin manası
  nedir?”
  Biz buna cevap olarak deriz ki:
 • “Derece yükseldikçe, rütbe büyüdükçe hatalar gözle görülür; çünkü insan hata
  işlemeye daima meyyaldir. Bu halde, verilmiş olan nimetlerin en ufağını dahi
  azımsayan, büyük hatalı sayılır. Daima şükretmek her kula vazifedir ama, o seçilmiş
  kul için en büyük vazifedir. Bu arada şunu da söylemek caizdir: Bir veli ve bir Allah
  (CC) dostu için, azıcık ibadetten yaya kalma büyük bir hatadır; kullukta noksandır.
  Allah-ü Teala (CC) bu durumu şöyle anlatır:
 • “Ey peygamberlerin hanımları, sizden her hanginiz bir hata yaparsa, diğer
  hanımlara nazaran cezası iki misli olur.”
  İşte görülüyor ki, derece farkı mevcuttur. Bu sebepten Allah-ü Teala (CC)
  Peygamberin (SAV) zevceleri ile diğerlerini ayırıyor. Hal böyle olunca, Allah’ın (CC)
  rahmet ve feyzine vasıl olanların ayrı durumunu takdir kolay olur:
  Allah-ü Teala (CC) bütün benzerliklerden beridir. Halktan O’na (CC) bir şey
  benzemez. İşiten ve gören O’dur (CC). Doğru yola Allah (CC) hidayet eder.
  [1] Hizmet edeni
 1. Makale: MÜRİDİN HALİNİ BEYAN
  Rahat istiyor musun? Sürur, emniyet, sükûn, selâmet arzu ediyor musun? Ehl-i dil
  olmak, sevgi, muhabbet içinde kalmayı arzu ediyor musun? Bu hallerden çok
  uzaksın. Bunları yalnız dil ile arzu ediyorsun… Şayet tam manası ile istemiş
  olsaydın; sende adi şeylere karşı meyil kalmayacaktı. Nefsin ölecek, dünya bir yana
  olacak, ahiret sevgisine meylin olmayacak ve nihayet bunların yerini Allah (CC) ve
  Peygamber (SAV) sevgisi alacaktı. Halbuki sen bunlardan uzaksın. Çünkü sende
  şehevi sevgiler ve nefsanî arzular var…
  Bu işler acele ile olmaz… Bekle… Olduğun yerde kal ve kendini biraz hesaba çek…
  Bu halinle sana kapılar kapalıdır. Yollar sana açık değildir. Allah (CC) sevgisi içinde
  olmayan bir işle zerre kadar ilgin olsa, bu yolun önü sana açılmaz… Sen mükâtep
  –kesimli – bir kul olsan, efendinin senden bir kuruşu kalsa, kulluktan
  kurtulamazsın…
  Allah (CC) rızası dışında olan şeylere kalbinde bir nohut miktarı meyil olsa,
  dünyanın manevi pisliklerinden âri ve beri olamazsın. Böyle devam ettikçe dünya
  sevgisi seni sarar. Nefsini şehevi arzuların peşinden kurtaramazsın.
  Bu yersiz hallerin hemen birden geçeceğini sanma!.. Yavaş yavaş olur… Senin
  isteğinle olmaz… Bekle… Doğru çalış, helal ye, tâ ilâhi cezbe seni kaplayıncaya
  kadar… Sonra Allah (CC) dilerse muradın hasıl olur…
  O zaman olacak olur. Şum gider, uğur gelir. Uğursuzluk yok olur, nur gelir… Mânen
  ilâhi bir kisveye bürünürsün. Selamete erersin… Ve nihayet, en yüksek mertebelere
  çıkarsın. O gün:
 • “Katımızda eminsin…”
  İlâhi sözü can kulağına gelir… Bununla hoş olur, sevinirsin…
  O ilâhi kaynak sana açık olur. Esrar perdeleri senin için açılır. Sana her şey ayan ve
  her gizli beyan olur…
  Kavuştuğun kaynak kurumaz. Kavuştuğun manevi zenginlik sonsuz olur. Her yandan
  salınan sana gelir. Ani bir duraklama olursa; sakın sana bir şey gelmez diye
  üzülme… Bu hale eremezsin diye mahzun olma! Bekle, sabırlı ol…
  Altın sikkelerini bilmez misin? Her yerde dolaşır, her keseye girer… Ama sonu
  n’olur? Bir kere altını düşün, parça parça herkeste boldur. Bir gün bakkalda
  görülür, bir gün kasapta. Daha sonra manavda ve attarda, dabakta, süsçüde ve her
  çeşit altın işi yapanlarda bulursun. Bazen adi işlerde de kullanılır. Nihayet bir
  dirayetli sultan sayesinde o kötü ellerden alınır, kaplarda eritilir, haddelerden
  geçer, inceltilir süs yapılır. Sultanlara bezek, padişahlara taç olur. İşte o çeşitli
  ellerde gezdi, sonsuz zahmet çekti ve nihayet ereceğine erdi…Allah’a (CC) inan! En faydalı işleri sana O (CC) yapar. O’na (CC) güven, en güzel
  yola seni O (CC) sevk eder. Yalnız O’nu (CC) sev ve bağlan… Bir gün en yüksek
  dereceye erersin ve en ulvi mertebeye kavuşursun.
  Kapılar açılır. Sandık kilitleri sökülür. Her gün yeni yeni alemlerin kapıları sana
  açılır.
  Süs olan altınlar her yerde aranır. Yıllarca ellerde dönen altın şimdi padişahların
  başındadır. Ateşlerde yanan, türlü cefa çeken o altın şimdi padişaha taç, sultana
  süstür.
  Ey iman sahibi, kadere inan ve onun çeşmesi önünde dur. Herhalde kazalara rıza
  göster, sabırlı ol… Ancak bu yolda Hakk’ı (CC) bulursun ve bu uğurda çalıştığın
  müddet Hakk’a (CC) kavuşursun… Dünyada çeşitli ilimlere erersin, öbür alemin
  ufukları sana açık olur.
  Bu alemden göç edince, başyardımcın Hakk (CC); şefaatçin Nebiler (AS),
  arkadaşların salihler ve doğrular olur…Sabırla bekle… Aceleci olma… razı ol, Hakk’ı
  (CC) itham altına alma. Ümitli ol, ancak böylelikle ilâhi af ve keremin serinliğini
  ruhunda duyar ve Hakk’ın (CC) ikramına nail olursun…
 1. Makale: “ZAMAN OLUR Kİ, FAKİRLİK KÜFRE YAKLAŞIR”
  Allah’a (CC) mutlaka kul olmak isteyen O’na (CC) iyi inanır. Ve her işini O’na (CC)
  teslim eder. O kul, bilir ki, rızık babında Allah (CC) kefildir. Yine okul kanaat
  getirmiştir ki, kendine ulaşan iyi bir iş, ilâhi fermandan habersiz değildir. Her hangi
  bir fena hal de kaderi ilâhinin iktizasıdır.
  Bilhassa şu ilâhi vade kopmaz bağlılığı vardır:
 • “Bir kimse Allah’ın (CC) emirlerine bağlı olur ve O’ndan (CC) korkarsa, ona güç
  yollar kolay olur. Bilmediği yerden rızık kapıları açılır. Kendisine tam tevekkül
  edene Allah (CC) yeter.”
  İman sahibi daima bu ayeti okur ve manasına göre ruhi inşirah duyar. Bolluk
  devrinde bunu böyle bilir. Zaman olur, hikmet icabı bir imtihan belirince derhal
  sızlanmağa başlar, ağlar, feryad ederse bu hal onun tam bir iman sahibi olmadığını
  gösterir. O kimse bilmez ki, kader-i ilâhi ağlamakla, sızlamakla şekil değiştirmez. O
  zavallının bu acıklı hali Peygamber (SAV) Efendimizin:
 • “ Fakirlik zaman olur ki küfre yaklaşır.”
  Hadis-i şerifinin manasına girer.
  İman sahibi, hangi felaket olursa olsun, sarsılmaz ve maneviyatını bozmaz. İyi
  inanmıştır ki: Herşey muvakkattır. Dünya muvakkat olduğu gibi, onun imtihan
  devresi de muvakkattır. Yine kalbini Allah’a (CC) bağlayan bilir ki: Allah (CC)
  istediği an kimseden belayı kaldırır. Bu Allah’ın (CC) lütfudur. Bir gün gelir,
  kendisinin de imtihan devresi biter; afiyet ve bolluğa kavuşur. Daima şükreder.
  Hamd eder. Sena eder ve bu hal, Allah’a (CC) kavuşuncaya kadar sürer…
  Bu haller gösterir ki, ilâhi imtihanlar iki yönden tecelli eder. Biri; iman sahibinin
  imanını arttırmak, diğeri ise; zayıf imanlının maneviyatını bozmak. Şayet o zayıf
  imanlı tahammül gösterirse imanı kuvvet bulur.
  Allah (CC) bütün kullarına bir çok yönden bela verir. Bu belalar çoğunun felaketine
  sebep olur. Kul, o devrelerde Allah’a (CC) tam bağlanmaz, durmadan itiraz eder.
  Allah-ü Teala’yı (CC) (haşa) töhmet altına sokmak ister, söver, sayarsa…. Bu onun
  ebedi küfrüne sebep olur ve böylece dünyası ve ahireti berbatlaşır. Hakk’a (CC)
  kavuştuğu zaman ilâhi rahmetten herkesin nasibi olur; ama onun olmaz. Çünkü
  Rabbı (CC) ona darılmıştır. İşte Peygamber (SAV) Efendimiz bu hale işaret ederek
  şöyle buyurmuştur:
 • “Kıyamet gününde en nasibsiz olan, dünyada fakir, ahirette cehennem azabına
  düçar olandır.”
  Bu halden Allah’a (CC) sığınırız. Çünkü bu hal felakettir. Peygamber (SAV)
  Efendimiz bu fakirlikten Allah’a (CC) sığınmıştır.İkinci şahsa gelince: O, hakkıyla inanmıştır. Allah’ın (CC) birliğine ve O’nun (CC)
  yapacağı her türlü eza ve cefaya razıdır. Zahirde cefa gibi görünen her halin bir
  nimet olduğunu iyi bilir. Onda tam bir kanaat vardır ki, sevgili kullara kavuşmak
  için onlar gibi yaşamak lazım. Peygamberlere (AS) varis olmak için, onların çektiği
  gibi cefakar olmak gerek. Düşünür: Hangi alim, hangi fazıl, hangi hâkim, hangi
  büyük ve nihayet hangi derviş ve hangi bende cefadan, hangi efendi zordan hâli
  kaldı….
  Ama, ne olursa olsun Allah’a (CC) dayanan herkes kurtulur. O’na (CC) inanmış olan
  her imanlı dar zamanında daha geniş olur. İlâhi kement onların boynundadır. Sabır
  dağları onları içine almıştır. Çünkü imanları kuvvetlidir. Çünkü kadere razıdırlar.
  Bu sabır ve imandır ki; onu her an şükür yoluna sevkeder. Herşeye muvafakat, kaza
  ve kadere ve ilâhi hikmete mebni olduğunu sezdiği her şeye boyun eğer. Bu yüzden
  ilâhi rahmetin en büyüğüne erer. Gündüzleri onun için bir nur kaynağı, geceler ise
  bir rahmet sofrası olur. Dışı hoş, içi boştur. Bu halde devam eder, tâ, Allah’a (CC)
  kavuşuncaya kadar… Hâdî[1] Allah’tır (CC)…
  [1] Hidayete erdiren, hidayet veren
 1. Makale: YASAK OLAN ŞEY
  İnsana: “Hangi işi yapayım, işin hilesi nedir?” gibi bir söz yasak edilmiştir.
  İnsanı hayrete düşürüyor; çok kere “ne yapayım?” “Yapacağım işin sonu ne
  olacak?” diye söylüyorsun… Sana verilecek cevap:
 • “Yerinde dur, haline şükret!..”
  Sana, bulunduğun halde kalmak emri verilmiştir; o emri veren bir gün olur yolları
  açar. Her şey kendiliğinden yoluna girer. Allah’ın (CC) emirlerini iyi anla ve oku:
 • “Ey iman sahipleri, sabırlı olunuz… Sabır yolunda birbirinize yadımda bulununuz.
  Birbirinize iyi bağlanınız. Allah’tan (CC) çok korkunuz. Ümit edilir ki bu yolda
  felaha eresiniz.”
  Ey iman sahibi, Allah-ü Teala (CC) bu ayetinde, önce sabır emrini verdi; sonra bu
  uğurda karşılıklı yardımlaşınız ve birbirinize kenetleniniz emrini verdi. Daha sonra
  bunların terki çok büyük hata olduğunu anlattı ve:
 • “Allah’tan (CC) korkun…”
  Buyurdu… Bunun açık manası şudur:
 • “Sabrı bırakmayın, çünkü hayır ve selamet ondadır.”
  Sabrın büyüklüğüne işaret için, bir Hadis-i Şerifte şöyle buyurulmuştur:
 • “Vücutta baş nasılsa iman bölümleri arasında sabır da öyledir.”
  Büyüklerin şöyle bir kelamı vardır:
 • “Her hayır, sabırla işlenir. Herhangi bir hayrı yapana sevabı, o işteki sabrı kadar
  verilir.”
  Hemen bu kelama uyarak: Sabrınıza hiçbir işte iyilik yoktur, derler. Sonra Allah-ü
  Teala (CC):
 • “Sabırlı kişilere mükafatları hesapsız bol verilir.” Şeklinde buyurdu…
  Kötülüklerden uzak oldukça Allah (CC) yardımcın olur. Sabırlı ol, sonunu bekle,
  sabrın kadar mükafat alırsın.
  Büyükler için ayetin tefsirine dayanarak buyurmuştur ki:
 • “İttika sahiplerine Allah (CC) kolaylık yollarını açar… İstediği yerden rızık
  gönderir.”Bekle, sabırla bekle; ölüm gelinceye kadar bekle. Bu bekleme devresinde iman ve
  sabrın dayanağın olsun. Yalnız Allah’a (CC) dayan. Çünkü, Allah-ü Teala (CC) şöyle
  buyurdu:
 • “Tevekkül sahiplerine Allah (CC) kâfidir.”
  Sen sabır ve tevekkül sahibi olduğun müddet, muhsinlerden olursun. İşte Ayet-i
  Kerime:
 • “Allah (CC) muhsinleri sever.”
  Dünyada ve ahirette sabır, her şeyin başıdır. İman sahibi sabrı kadar yükselir.
  Muvafakat ve rıza derecesine sabırla kavuşulur. Daha sonra sabırla ilâhi fiilde
  yokluğa kavuşulur. Bedeliyet hali ve sonsuz ferahlık alemi ondan sonra başlar.Sakın
  sabrı bırakma; rezil olur, utanırsın. Dünya ve ahiretini kaybedersin. Allah (CC)
  esirgesin her iki alemin hayrı da elinden uçar.
 1. Makale: ALLAH İÇİN BUĞZ
  Bir kimseye buğzettiğin zaman, onun işlerini kitaba arz et. İman ölçülerine vur.
  Sünnet-i Nebiye (SAV) sun. Onlara göre iyi, sana göre hatalı ise, müjde; işlerin
  Allah’ın (CC) emirlerine uygundur. Şayet onlara göre hatalı, sana göre iyi geliyorsa;
  sen hata ediyorsun. Yanlış hareket ediyorsun, şahsi arzularına uyuyorsun.
  Böyle buğzla sen hata içindesin. Allah’a (CC) asi oluyorsun. Sünnete muhalefet
  ediyorsun. Bunların cezası büyüktür. Tevbe et, yaptığın bu hatadan dön. Allah’a
  (CC) dua et, o sevmediğin kimsenin sevgisini kazanmaya çalış.
  Hep Allah’ın (CC) kullarını sevmeğe mecbursun. Onların sevgisini kazanmaya devam
  et. Allah’a (CC) tam kul olmak için seveceksin.
  Ayrıca bir insanı sevmek için, yine şeriata arzet, eğer sevmeye layık bir insansa
  sev… Aksi halde kaç. Ta ki, şeytan karışmasın…
  Şunu iyi bil ki, Allah (CC), yalnız nefse muhalefeti emreder. Dolayısıyla nefsine
  muhalif ol, hevesini hak ölçülere vur.
  Sonra şu Ayet-i Kerimenin tehdidi altına girersin:
 • “Hevaya uyma, sonra hak yolundan saparsın.”
 1. Makale HAK SEVGİSİNE BAŞKASINI KATMAMAK
  Birçok sözlerini işitiyorum, en çok şunları söylüyorsun:
 • “Kimi sevsem aramız açılıyor. Ya ölüyor, ya kayboluyor. Yahut aramıza düşmanlık
  giriyor. Çoğu zaman malım kayboluyor, param elimden çıkıyor. Bu yüzden
  dostlarımla bozuşuyorum.”
  Ey Allah’ın (CC) sevgili kulu, Allah (CC) Gayyur’dur. Sevgisine kimsenin ortak
  olmasını istemez. Sevgilisine bakılmaya bile razı olmaz. Kendi sevdiği kulu
  başkasına vermez. Hal böyle iken sen başkasına bağlanıyorsun. Şu Ayet-i Kerimeleri
  işitmedin mi?:
 • “Allah (CC) onları, onlar da Allah’ı (CC) sever.”
 • “İnsanlar ve cin tayfasını bana ibadet ederler diye yarattım.”
  Bazı müfessirler ibadeti, sevgi olarak açıklamışlardır.
  Rasulullah (SAV) Efendimiz bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu:
 • “Bir kul, Allah (CC) tarafından sevilince, iptilaya uğrar; buna sabrederse iktina
  gelir başına.”
 • “İktina nedir?”
  Diyen bir Sahabî’ye (RA):
 • “Çoluğunu çocuğunu, malını, mülkünü alır.”
  Buyurdu. Çünkü mal ve evlat, Allah (CC) sevgisine perdedir. Hakk’ın (CC) sevgisi
  bölünmez. İki sevginin arasına giren yanar.
  Mala ve evlada sevgi çoğalınca, Hakk (CC) sevgisi azalır. İnsan bu sevgisinden ceza
  görür. Çünkü Allah’a (CC) bir nevi şirk koşmuştur. Halbuki Allah (CC) zatına ve
  sıfatına şirk koşanları sevmez. Gayyur ve her şeyden üstündür. Kendine karşı duran
  her şeyi yok eder. Ta ki, sevdiği kulun kalbi yalnız zatına dönsün. İşte o zaman:
 • “Allah (CC) onları, onlar da Allah’ı (CC) sever.”
  Ayetinin manası tecelli eder.
  Bu tecelli bir süre devam ederse, sonunda Hakk’a (CC) karşı koşulan ortaklar yani
  şirk yok olur. Mal, çocuk ve şehevi arzular isteği gider. Mal sevgisi kalmaz. Kötü
  hisler ölür. Veli olmak, başa geçmek, keramet sahibi olmak, kat, makam, dereceler
  istenmez olur. Cennet ve onun dereceleri gözden silinir. Kalbdeki şahsi irade,
  temenni yok olur. Suyu saf, içi temiz bir kap halini alır. Çünkü ilahi tecelli onu
  kaplamıştır. Bu arada kalb yolunu şaşırdıkça ilahi tecelli onu yola getirir.Kendinden başka her şeyi yok eder. Zaten başkası için oraya yol kalmamıştır.
  Mevlanın (CC) azamet ve ceberut kuvvetleri orayı sarmıştır. Bunlardan başka her
  şey için arada bir uçurum vardır. İlahi saltanatın vadileri o imanlı kalbin etrafını
  çevirmiştir. Oraya yabancı yol bulamaz. Şayet bulacak olsa bile yokluğu mani olur.
  Bir çok kimselerin yüksek derecelere erdiği olmuştur. Bunlar yetişmiş olmalarına
  rağmen, bazı ufak tefek işlerle uğraşırlar. Bunlara yaptığı o işler zarar vermez.
  Çünkü hiçbiri, kalb cihetine yanaşamaz. Zaten o dereceye eren kul, bunları ilahi
  iradeye dayanarak yapar. Onlar; ilahi arzu icabı olduğundan, o sevgili kula bir lütuf
  ve keramet olur. Onun yüzünden birçok zavallı kimseler geçinir. Ayrıca bundan
  başka, çokça sevap kazanır. Sonra o işler bir başka yönden kulu tecrübe sayılır.Kul,
  şahsi arzusunu karıştırmadığı süre işler iyi gider. Teslim olunca daha iyi gider.
  Kötülüklere karşı, o nimetler bir nevi kalkan sayılır. Şöyle ki: Parası olur, haramdan
  kurtulur. Çocukları olur kimseden yardım istemez. Ailesi olur, harama göz dikmez.
  Velhasıl dünya ahiret selamet olur…
 1. Makale: İNSANLARI DÖRT BÖLÜMDE ANLATMAK
  İnsanlar dört kısımdır.
  BİRİNCİSİ: Kalbsiz ve dilsizdir. Asi ve hissizdir. Allah (CC) buna hayır vermemiştir.
  Sebebi: Bu ve benzerleri, hayrı istemezler, hayır yolunu sevmezler. Şu var ki; Bir
  gün Allah (CC) rahmeti iktizası bunları yola getirir. Kudret eli bunların kalbine iman
  ışığı tutar. Eğer istidatları varsa onlar da hak yola girerler.
  Ama sakın bunlardan olma, onların ahlakını alma, onların hareketlerine katılma…
  Hikmeti ise: Onlar azap, gazap ve felaket insanlarıdır. Yerleri cehennemdir,
  arkadaşları şakilerdir. Ancak ilim sahibi isen, onlara yakınlık sana zarar vermez.
  Çünkü onlara hayrı öğreten, doğru yolu gösteren bir insan olursun. Eğer kendine
  güveniyorsan onların arasına gir ve Hakk’a (CC) davet et. Onlara doğru yolu öğret,
  hak yola çağır. Görürsün ki; bu sohbetin hoş oluyor. Allah (CC) sana, Resullerin
  (AS), Nebilerin (AS) kadar sevap verir. Bunu anlatmak için Hz. Peygamber (SAV) Hz.
  Ali’ye (KV) buyurduğu bir Hadis-i Şerifi nakletmek yeter:
 • “Allah (CC) bir kimseyi vasıtanla doğru yola getirirse, bunun sevabı yeryüzündeki
  bütün mülke bedeldir.”
  İKİNCİSİ: Dili vardır, kalbi yoktur. Herkese hikmetten konuşur ama kendisi amel
  etmez. İnsanları doğru yola çağırır, kendisi kaçar. Başkasının hatasını büyük görür
  ama kendisi durmadan yapar. Allah’a (CC) karşı edep ve terbiye yollarını öğretir
  fakat kendisi büyük günahları işlemeye devam eder. İnsanlar arasında iyi görünür,
  yalnız kalınca önüne geleni yutan hayvana benzer.
  Peygamber (SAV) Efendimiz bu adamın durumuna işaret ederek:
 • “Ümmetim için en çok endişe ettiğim şey dilli münafıklıktır.”
  Buyurmuşlardır. Diğer bir Hâdis-i Şerifleriyle de:
 • “Ümmetim için en korkulacak şey kötü bilginlerdir.”
  Buyurmuştur…
  Allah (CC) cümlemizi bu gibilerden korusun.
  Bu zümreden çekin ve kaç, tatlı dili seni yakalar. Güzel (!) sözü seni aldatır. Günah
  ateşi seni yakar. Onun manevi kir kokusu seni öldürür.
  ÜÇÜNCÜSÜ: Kalb sahibidir, ama dili yoktur. Halbuki o Allah’a (CC) tam inanmıştır.
  Allah (CC) da onu halkından gizlemiştir. Onun üzerine manevi bir örtü çekmiştir.
  Gözünü halktan kapatmıştır. Bu insan yalnız kendi ayıbını görür ve onu gidermeye
  çalışır. Kalbi tevhid nuru ile doludur. Bu nur, insanlar arasına karışmanın
  güçlüğünü, onların ağzından çıkan sözün boşluğunu gösterir. O insan, selametin;
  sükütta, sessizlikte ve yalnızlıkta olduğunu bilir. Peygamber (SAV) Efendimizin şuhadisi-i Şerifini candan duymuştur.
 • “Susan kurtulur.”
  O muhterem insan her şeyi can kulağı ile dinler, bu dinledikleri arasında şu da
  vardır:
 • “İbadet on bölümdür, bunun dokuzu sükûttadır.”
  Bu zat velidir. Allah (CC) onu kötülüklerden esirgemiştir. Daima selamet içinde
  olur. Akıl ve fikir sahibidir. Allah’ın (CC) rahman sıfatı onda tecelli etmiştir. Hayırlı
  insanla arasında, bu gibileri seçilir. Bu gibilerden hem hayır umulur, hem de
  arkadaşlık edilir. Hakk (CC) onun işini gördürür, halk onu sever. Sen de sev, ona
  yaklaş… Böyle yaparsan, Allah (CC) da seni sever. Bu gibi seçkin kulları ara, onların
  hürmetiyle yüce Allah (CC) seni sevgili kulları ve salih kişiler arasına katar.
  DÖRDÜNCÜSÜ: En yüksek derece buna verilmiş ve melekut aleminde kendisine:
 • “AZÎM”
  Adı verilmiştir. İşte Hazter-i Nebi (SAV) bu büyük zatın şanını tarif ederken şöyle
  buyurmuştur:
 • “Bir kimse öğrenir öğretirse… Ayrıca bildiği, öğrettiği ile amil olursa melekut
  aleminde ona, AZÎM ismi verilir.”
  Bu zat, alim-i billah’tır. Mertebeler ölçülürse en yüksek derece onun olduğu ortaya
  çıkar. Dinin hikmet yönünü en iyi bilen odur. Allah-ü Teala (CC) birçok bilinmeyen
  ilimleri onun kalbine yerleştirmiştir. Hiç kimsenin erişemiyeceği sırları ona
  sezdirmiştir. Bu saf ve temiz kul, Allah (CC) tarafından seçilmiş, sevilmiş ve Hakk’a
  (CC) cezbedilmiştir. İlâhi hikmetleri çözüldüğü kapıya yalnız bu insan yetişmiştir.
  Hidayet yolları buna açıktır. Bunda istidat çok büyüktür. Ve bütün sırları anlamak
  kabiliyeti vardır. Bunda bilgi sonsuz, hikmet ölçüsüzdür. Bu zat, Allah (CC) yolunda
  bir şahtır. Hak yola o çağırır, kötülükleri onlara o gösterir, kıyamet günü şefaatçi,
  dünyada temiz, Allah (CC) indinde herşeyi makbul ve merguptur. Doğrudur,
  doğruluğu tastiklidir. Resul (AS) ve Nebilerin (AS) vekilidir. İşte Peygamberler (AS),
  bunları vekil etmiştir.
  İşte son had buraya kadar… İnsanoğlunun son durağı bu makama varır. Buradan öte
  Peygamberlik başlar. Sana bu insan lazım. Bunu ara, bulunca muhalefet etme,
  sözlerine darılma, uzak kalmaktan hoşlanma. Onu sev ve sözlerine bağlan, her
  nereye varsan böyle birini ara ve zihninde onu gezdir. Şunu bil ki: O ne söylerse
  selamet ondadır. Helak, bataklık başkadadır. Allah’tan (CC) onu iste, yol bundan
  başkaya varmaz. Himmet başkalarında yoktur. Yolunu bu ülkeye vardırmayan
  kurtulamaz. Ama Allah (CC) başka türlü emretmiş ise bir şey denemez. Allah’ın
  (CC) doğru yolu gösterdiği kimselere kimse şaşmaz.
  Ey iman sahibi; insanları sana bölüm bölüm gösterdim. Kendini düşün, eğer gözünvarsa bak. Bu sayılanlara basiret gözünü gezdir ve kendine bir sığınak ara. Eğer
  kendine acıyorsan bunu yap ve kurtul.Allah (CC) , bize ve sana verdiği ve razı
  olduğu yolları göstersin… Amin!…
 1. Makale ALLAH’A DARILMAMAK
  Allah’a (CC) çok darılıyorsun; O (CC) senin Rabbın (CC) olduğu halde onu töhmet
  altına almak istiyorsun. O’nun (CC) her işine itiraz ediyorsun, zorla bağlanıyorsun.
  O’na (CC) bağlılığın yolu zulüm ile oluyor. Halbuki O’na (CC) candan inanman ve
  teslim olman lazım. Rızık babında sıkı olma, geniş ol. Zengin olursan herkese dağıt;
  fakir olunca da sabırlı ol. Gün olur, güçlük gider, bela kalkar. Yaptığın bir yana
  kalır. Bilmez misin her şeyin bir vakti var, o gelince olacak olan olur…
  Şunu bil ki; malın çoğu bela getirir, çok isteme azla yetin. Bela biter, güçlüğün
  sonu var, biteceği gün var. Sen yalnız sabırla bekle.
  Bela vakitleri değişmez, yalnız onun içinde afiyetler olur, onu gör. Bela anında
  ümitsizlik iyi olmaz. İmanla onu iyi gör. Fakirlik hali zenginliğe çevrilmez, ona
  sabırla tat kat. Hile yoluna kaçma, doğru ol, samimi ol…
  Hakk’a (CC) karşı edepli ol. Sukûtu, sabrı sev, buna devam et. Haz al. İlahi fiillere
  uymaya çalış. Allah’ın (CC) emir ve fermanına karşı kalbinden bir şey geçerse tevbe
  et. Şayet Hakk’ı (CC) töhmetleyen bir kusur ettinse nadim ol.
  Şunu iyi öğren ki; Hakk (CC) kapısından başka kapı yoktur. O’ndan (CC) kaçmak
  mümkün olmadığına inan ve hak işlerden intikam almanın imkansız olduğunu bil.
  Günah yapmak yalnız seni körletir. Hakk’a (CC) yapacağın taarruz, yalnız tabiatını
  karartır. İntikam hissi kullar arasında caridir. Vazife, bir kul tarafından verilmişse,
  ondan kaçınma olabilir.
  Her şey, bu dünya alemine çıkmadan çok evvel yaratılmıştır. Onların kârını,
  zararını Allah (CC) bilir. Herşeyin ilki, sonu ona malûm, bir şeyin doğuşunu
  gördüğün gibi gün olur batışının da seyredersin. Allah (CC), yaptığını iyi bilir,
  yapacağı iş ona göre kolaydır. İşlerinde asla tenakuz bulamazsın. Yaptıklarında
  yersizlik göremezsin. Boş iş yapmaz. Lüzumsuz şey yaratmamıştır, yaratmayacaktır.
  O’na (CC) noksanlık izafe etmek caiz değildir. İşlerini beğenmeyen kişinin aklına
  şaşılır.
  Herşey biter, yeter ki beklemeyi bilesin. Bekle zorla bekle!.. Kendini sabra alıştır.
  Nefsini, şahsi arzularını yen, onları emirlerine uymaya çabala. Kendini bütün
  varlığınla sabır aleminde yok et!.. Bekle, bir gün hepsi biter, yok olur gider.
  Herşey zamanla zıddına döner. Gün geçtikçe işler değişir. Evvela kış, ardından yaz
  gelir. Bir zaman gündüz arkasından gece sarar. Akşamla yatsı arası:
 • “Gündüz olsun…”
  Dersen olmaz. Belki daha kararır, ışık olmaz. Taa, şafak atıncaya kadar, karanlık
  devam eder.
  Boynunu yüce emirlere eğ.. Allah (CC) için, iyi düşün, iyi sabret. Senin için olmayan
  sana gelmez. Sana nasip olmayanı kimse eline tutuşturamaz. Hayatım pahasına daolsa, sana yemin ederim ve sonra kendiliğinden açılır. O zaman istediğin hiç olur.
  İstesen de istemesen de ortalık aydın olur, her yer aydınlığa kavuşur…
  İşin hikmet tarafına aklın erince, işlerin kendiliğinden yürüdüğünü görürsün. Ne
  isteğinle gündüz gece olur, ne de aksi olur. Çünkü güneş emrinde değil. Dünya
  senin fermanınla dönmüyor. Rüzgar emrinle esmiyor.
  Duan, her zaman alemde makbul olmaz. Çünkü burada istenenlerin çoğu, zamansız
  ve yersiz isteniyor. Ama yine dua et, her an Allah’a (CC) yalvar, ancak duan kabul
  olmayınca Allah’a (CC) sitem etme!..
 • “Niçin kabul olunmadı…”
  Diyerek şaşma… Zamanı gelince olan olur, burada bir şey olmazsa öbür alemde
  sana sevap olur. Ama bağırıp çağırırsan, mahcup olursun… Derim ki: Daima dua
  edeceksin… Çünkü her şeyden evvel sen bir kulsun. Allah’ın (CC) emirlerine
  uymaktasın. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri:
 • “Bana dua edin, kabul ederim.”
  Buyuruyor. Diğer bir yerde de:
 • “Allah’tan (CC) fazilet isteyin.”
  Deniyor. Bu mevzuda daha bir çok ayetler vardır…
  Duan her zaman duyulur ama, ihtiyacın kadar verilir. Sonrası öteki aleme kalır.
  İhtimal ki her arzunun bu alemde yerine gelmeyişi bir hikmet icabı ve senin hayrına
  olmaktadır. Sonra, her olan şey, Allah’ın (CC) kaza ve kaderine uygundur.
  Arzun yerine gelmeyince Hakk’ı (CC) itham etme!.. Kabul olmadı diye ümitsizliğe
  düşme!.. Daima dua et. Kârın olmasa bile zarar da etmezsin. Hemen olmasa bile,
  bir zaman sonra olur.
  Bir Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor:
 • “Kıyamet günü hesap defterinde insan, yaptığı ibadet haricinde bir çok iyilik
  bulur. Bunları bilemez, sorar, ona şöyle denir: ‘Bunlar dünyada kabul olmayan
  dualarının karşılığıdır. Kader-i İlahi icabı orada yerine getirilmedi fakat sana
  mükafat olarak burada veriliyor’.”
  En azından halin, zikir olmalı. İhtiyacını O’na (CC) aç!. Başkasına bir şey deme!..
  O’nu (CC) tevhid ederek, her derdini arzet… Duanın kabul edilmesi işini Allah’a
  (CC) bırak….
  Tekrar hatırlatmak yerinde olacak… Sana iki yoldan başka yol yoktur ve olamaz.
  Gecen de gündüzün de aynı. Sağlığın da hastalığın da öyle. Darlık olsun genişlik
  olsun değişmez. Ki o: Dua ve sabırdır, yani rıza…İyi zamanda, darlıkta genişlikte hep böyle ol…
  O iki hali biraz açalım:
  En iyisi, benlik davasını bırakıp, Hakk’a (CC) bağlı olmandır. Tıpkı, bir ölü gibi
  Hakk’a (CC) karşı iradesiz halde kalman… Bir süt çocuğu gibi, tam teslim olmandır.
  Senin için hak fiil ve irade önünde, topçu önündeki top gibi olmak var. İlahi irade
  böyle çevirir. Bu halinle sana, nimet gelirse şükür edersin… Şükür ettikçe de
  nimetin artar. Çünkü Allah (CC):
 • “Şükür ederseniz nimetinizi arttırırım.”
  Diye vad ediyor. Darlık baş gösterince de sabredersin. Bu da senin için bir nimettir.
  Darlık zamanı, sabreder; günlerin Peygambere (SAV) salât ve selâmla geçerse daha
  ne istiyorsun… Bu; Allah’ın (CC) sana en büyük nimetidir. Her kula nasip olmaz, bu
  ayetin:
 • “Allah (CC), sabırlı kullarla beraberdir..”
  Mealinde buyurulan yüce manasında bu bapta kayıt vardır.
  Allah (CC), kullarına yardımıyla koşar; sebatını verir. Nefse, şeytana galebe çalması
  için kula yardımcı olur… Bir ayette:
 • “Eğer, Allah’tan (CC) yana olursanız o da size yardımcıdır. Dizlerinize kuvvet
  verir.”
  Buyuruluyor…
  Nefsine muhalif ol; Allah’tan (CC) yana olmuş olursun. Allah (CC) yoluna muhalif
  olan herşeye muhalif ol. Hakk (CC) emirlerini itirazla karşılama, kabul et, darılma.
  Nefsine muhalif ol; Hak fiillerin içine düş, onlarda kaybol… Bunu yaptığın takdirde
  hak için mücahid sayılırsın. Nefsin her başını kaldırdığında Allah’ın (CC) emriyle
  vur. Onun karşısında kalkanla dur. Bu kalkan; sabır, muvafakat, sükûn, hak
  emirlere teslim olmaktır. Bunları yapabildiğin an, Hakk Teala (CC) sana en büyük
  yardımcıdır.
  Bütün bunların sonunda, bir de büyük rahmete ermek vardır, ona “SALÂVAT”
  derler. Bu makam Peygamberlere (AS) hastır. Bu “SALÂVAT” onlarındır. Sen bir
  günahkar olduğun halde günahların bağışlanıyor, Nebiler (AS) için verilen sevaptan
  hisse alıyorsun. İşte bu manayı ifade eden bir ayet-i kerime:
 • “Onlara musibet veya bir bela karşı geldiği zaman, ‘biz Allah (CC) içiniz,
  dönüşümüz O’nadır (CC)’.”
  Derler. Onlara Rabb’larından (CC) salavat olsun. Rahmet onlaradır. Hidayete eren
  onlardır.Buraya kadar anlatılan yaşamak zorunda olduğun iki halin ilkiydi.
  İkincisine gelince: Sen Rabb’ına (CC) yalvardıkça ona yaklaşmış olursun. Allah’ın
  (CC) emirlerini tut. Senin yalvarmak hakkındır, ayrıca vazifendir. Hakk’a (CC)
  tazarru ve niyaz ettikçe, bu vazifeyi yerine getirmiş olursun.
  Sakın dualarına yanlış şey girmesin. Bu mühim vazifeyi Hakk’a (CC) imanla yap!..
  Duanı aziz bir yolcuyu uğurlar gibi yap. Çünkü dua, Hakk (CC) katında sana yer
  hazırlar…Şunu tekrarlamakta fayda görüyorum. Duana derhal icabet olunmazsa
  hemen bağırıp çağırmaya kalkma. Dua hem kabul olunur, hem de olunmaz. Her
  ikisi de senin için musavi olmalı. Sonra bu olanlardan ibret almalısın… Sakın haddi
  aşanlardan olmayasın. Çünkü baş vuracak kapı yoktur. Sakın, nefsinin iyiliğini veya
  kötülüğünü bilmeyen zalimlerden de olmayasın. Allah (CC) seni helak eder. Hiçbir
  şey bu helak işinden Hakk’ı (CC) alıkoyamaz. Geçmiş ümmetleri de helak etti.
  Şöyle ki; dünyada içinden çıkılmaz bela ile öldürür, kıyamet günü en kötü azaba
  sokar…
 1. Makale: VERA ÜZERİNE
  Vera’[1] sahibi ol, aksi halde felaket yakınına gelir. O zaman seni hiç bırakmayan
  güçlükle bir yakalar, öldüm desen bırakmaz. Şu var ki; Allah’ın (CC) rahmetini de
  hiçbir şey önleyemez. Ona da tam istidat kazanmak gerek. Hz. Peygamberden
  (SAV) şöyle bir Hadis-i Şerif rivayet edilmiştir:
 • “Allah (CC) yolunun hak pusulası, VERA’dır. Şüpheli işler peşinde giden bir gün
  harama düşer. Tıpkı sınırda hayvan yayan çoban gibi. Günün birinde sınır aşılır,
  çoban belasını bulur.”
  Hz. Ebu Bekir (RA). şöyle buyurdu:
 • “Biz, harama düşmeyelim diye en az yetmiş mubah terkederiz.”
  Hz. Ömer (RA) ise şöyle buyurdu:
 • “Biz en az ondokuz helali, harama kaymayalım diye yapmadık.”
  Onlar tam VERA’ sahibi insanlardı. Haram korkusu yüzünden helali ve mubahı
  terkederlerdi. Bunu şu Hadis-i Şerife dayanarak yaparlardı:
 • “Her sultanın bir sınırı vardır. Allah’ın (CC) sınırı ise haramlardır. Her kim sınır
  yakınına gelirse tehlikeye kapılması mümkündür.”
  Her sultanın bir hisarı vardır. Her kim oraya girerse, birinci kapıyı geçmiş olur.
  Sonra ikinciyi daha sonra üçüncüyü….
  Böylece saltanat kapısının gölgeliğine kadar varmış olur.
  Bunun durumu her ne kadar tehlikeli ise de, sadece birinci kapıda durmasından
  iyidir… yani, sahrada olanın durumundan. Çünkü kendisini koruyacak sultanın
  askerleri ve bekçileri vardır.
  Çünkü birinci kapı dışarı sayılır. Orada her çeşit vahşi hayvan ve düşman bulunur.
  Kendisini kurtlar kapabilir. O sebepten ne yapıp yapıp birinci kapıyı aşmak lazım.
  Kapıyı aşınca padişahın askerleri vardır. Dışarıda ise düşman.
  İşte azimet bunun için; VERA’ bu yola varmak için olmalı. O bekleme anında ilahi
  yardımın kesildiği görülse bile, insan ümitsizliğe düşmemelidir. Hele hak yoldan
  ayrılmak hiç olmaz.
  VERA’ en büyük ibadettir. Ancak insan çok daraldığı zaman ruhsatlarla amel
  edebilir. O da emir ve hadleri aşmamakla. Ruhsat bir yardımdır, ancak ibadet ve
  taatte kullanmalı. Çok kere ruhsatları terketmek yerinde olur. Daima ruhsatla
  hareket eden irade sahibi olamaz. Nefsine dizgin vuramaz. Bu hale düşünce
  Allah’ın (CC) yardımı kesilir. Çünkü ilahi yardım, darda kalmışlaradır. Kolaylık
  yollarını tutunca yardımdan mahrum olursun. Şahsi arzular seni kaplar, heva,nefsin seni sarar. Bilmeden haram yersin. Dinden çıkar, şeytanlar zümresine dahil
  olursun. Halbuki şeytan Allah’ın (CC) düşmanıdır. O hak yoldan şaşırmıştır. Bu
  halde ölürsen helak olursun. Ancak, Allah’ın (CC) rahmeti kavuşursa ona bir şey
  denmez.
  Son olarak şunu demek isterim ki: Baş tehlike dinde şüphelilere koşmaktır.
  Dolayısıyla selamet, irade sahibi olup çalışmaktır.
  [1] Harama düşmek korkusu ile şüpheli işlere yanaşmamak
 1. Makale: DÜNYA VE AHİRET İŞLERİ
  Ahiret sermayen olsun. Dünyayı ticaret yeri say. Zamanını sermayeni batırmamak
  için evvela ahiretine sarfet. Eğer fazla kalırsa onu da dünyaya harca, geçimini
  sağla. Sakın dünyayı sermaye, ahireti ticaret saymayasın. Bunu yapınca namazını
  vaktinde kılamazsın. Kılsan da erkanını yerine getiremezsin. Rukûu belli olmaz,
  sücûdu belli olmaz. Çünkü senin için maksat dünya olmuştur. Yorgunluk gelir,
  uyursun. Namazın kazaya kalır, kılamazsın. Gece cife gibi yatar, sabahları tenbel
  olarak kalkarsın. Nefis seni peşinden sürükler, heva seni takip eder. Şeytan artık
  sana hakimdir. Böylece ahiretini dünyaya satmış olursun. Sen bu durumda nefsin
  kulu ve onun uşağı olmuşsun. Halbuki sen onu emrine alacak, terbiye edecek,
  doğru yola getireceksin. Bu, onun ahiret tarafı idi. Yani iyilik yüzü idi. Ama sen
  böyle yapmadın, onu hakkıyla idare edemedin. Onun sözlerini kabul etmekle zulüm
  ettin. Onu kendi başına bıraktın, netice lezzete, zevke, sefaya daldı ve şeytana
  uydu. Sen de ona uydun. Daha sonra hem dünyan battı, hem de ahiretin.
  Yarın kıyamet günü iflas halinle meydana çıkarsın. Orada ne din bakımından, ne
  dünya bakımından hiç karın olmaz. Ne kazandın nefse uymakla?.. Eğer onu doğru
  yola getirseydin, her iki cihanda da mesut olacaktın. Nefse uymadan ahireti
  sermaye kabul etseydin, her ikisini de kazanacaktın. Ayrıca dünyadaki nasibin, bol
  ve rahat gelecekti. Sen her kötülükten temiz ve her pislikten beri olacaktın.
  Peygamber (SAV) Efendimiz buyurdu:
 • “Allah (CC), dünyayı ahiret niyetine göre verir. Ahireti, dünya niyetine göre
  vermez.”
  Niçin aksi olmuyor? Olmaz, çünkü ahiret Allah’a (CC) kulluktur. Allah’a (CC) kulluk
  niyeti ile ibadet eden ahireti bulur. Niyet ibadetin ruhu ve özüdür. Kötülüklerden
  çekinerek ibadet edersen dünyan hoş olur. Dünya bir yana der, yalnız ahireti
  arzularsan Allah’ın (CC) öz kullarından ve O’na (CC) halis ibadet edenlerden
  olursun. Dolayısıyla ahiret nimeti senin için olur. O nimetlerin başında cennet ve
  Allah’a (CC) yakınlık gelir.
  Dünya sana hizmet eder. Kısmetin kendiliğinden gelir. Çünkü her şey yaratanına
  bağlıdır. Eşyanın haliki ise Allah’tır (CC), sen de O’nun (CC) öz kulu olduğuna göre,
  her şey senin olur.
  Ahireti bırakır dünyaya çalışırsın. Hakk (CC) sana gazabını karşı yapar. Ahireti
  kaybedersen, dünya sana isyankar olur. Her şeyini güçlükle alırsın, ufacık bir
  makam elde etmek için güçlük çekersin. Çünkü Allah’ın (CC) sevmediği bir insan
  oldun. Dünya ehli olup ötekini kaybetmeyi mi, yoksa ahiret ehli olup dünyada
  manevi bir huzur duymayı mı?
  İnsanlar iki kısımdır. Biri dünya arar, diğeri ahiret. Bunlar kıyamet günü de böyle
  olacak. Bir kısmı cennet ehli, diğer kısmı da cehennem…
  Yine o gün, bir kısım insanlar hesap çokluğundan korunurlar, bunlar ahiret ehlidir.
  O günün uzunluğunu anlatırken:- “O gün, dünya gününe göre bir günü ‘bin’ senedir.”
  Buyuruldu. Yine o gün bir kısım insanlar Peygamber (SAV) Efendimizin buyurduğuna
  göre şöyle anlatılır:
 • “O gün siz, arşın gölgesinde rahat edersiniz, lezzetli meyveleri yer, tatlı
  yemekleri tadarsınız. Kardan daha beyaz, soğuk ballardan afiyetlenirsiniz…”
  Diğer bir Hadis-i Şerifte ise şöyle buyuruldu:
 • “Cennet ehli, o gün yerlerine bakarak görürler. Hesap bitince yerlerine giderler.
  Onlar yerlerini tanırlar. Dünyadaki evlerine gider gibi, cennetteki yerlerine
  varırlar.”
  Bunlara verilen bu yüksek derece, dünyayı terkettikleri için oldu. Dünyayı attılar
  bir yana, Allah’a (CC) kul oldular. Diğer kısmın, şiddetli hesaba maruz kalması ise
  dünyaya tapmaları yüzünden oldu. Dünyaya tapmanın neticesi onları öbür alemde
  buldu.
  Allah’ın (CC) emri hilafına gidiş felakettir. Bu hataların hepsi yarın senin önüne
  çıkar. Hata işleme, hata ettikçe batarsın. Kitap ve Peygamberin (SAV) emirlerinde
  bulun, yoksa ne iyilik, ne kötülük kaybolur.
  Nefsine acı; ona rahmet ve şefkatle bak. Onu kötü yola atma. Ona hata işleme
  fırsatı verme. Onu birinci sınıftan yapmağa çalış, ikinci sınıftan koru. Nefsine kötü
  arkadaş seçme, insan ve cin şeytanlarından onu esirge. Kitap ve sünneti eline al.
  Her zaman onları gör, onlarla amel et. Oldum olası sözlerle uğraşma. Boş
  heveslerle kendini yorma. Allah-ü Teala (CC) şöyle buyurdu:
 • “Peygamberlerin (AS) getirdiklerini alın, yasak ettiği şeyleri yapmayın.”
  Allah’tan (CC) korkunuz. O’na (CC) muhalefet etmeyiniz. Ameli terkediyorsunuz.
  Peygamberlerin (AS) getirdiği şey ile amel etmiyorsunuz.
  Boş işle nefsini aldatma, amel ve ibadetini daima yap. Yeni icadlar çıkarmaya
  kalkışma. Allah-ü Teala (CC) icatçı bir kavim hakkında şöyle buyurdu:
 • “Bir kısım dini kisve giyenler icat çıkardılar, halbuki biz onlara böyle şey
  yazmamıştık.”
  Sakın icatçı olma, uyucu ol. Hakk’a (CC) uy, Peygamber (SAV) yolunu tut. Allah-ü
  Teala (CC) Hz. Peygamberi (SAV) kötülüklerden temiz kılmıştır. Peygamberimiz
  (SAV) hakkında şöyle buyurdu:
 • “O (SAV) kendiliğinden konuşmaz. O’nun (SAV) konuştuğu vahiydir. O’na (SAV)
  vahyolunur.”Yani Peygamberin (SAV) getirdiği bendendir. Şahsî ve indî mütealası değildir.
  Dolayısıyla O’na (SAV) uyunuz. Sonra Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurdu:
 • “Allah’ı (CC) seviyorsanız bana uyun. Bana uyarsanız Allah da (CC) sizi sever.”
  Anlaşılıyor ki; sevgi sevilene uymakla olur. Söz ve hareketle Peygambere (SAV)
  uymak gerekir.
  Peygamber (SAV) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdu:
 • “Çalışmak adetim, tevekkül halimdir.”
  Zayıf iman sahipleri çalışmasına güvenir. Çalışmak, Peygamberin (SAV) sünnetidir.
  Kısmetli iman sahipleri tevekküle bağlanır. Çalışmaya devam edersen Peygamberin
  (SAV) sünnetini işlemiş olursun. Tevekkül yoluna kıymet verdikçe de Peygamber’in
  (SAV) ruhaniyeti seni sarar. Allah-ü Teala (CC) tevekkül üzerine şöyle buyurdu:
 • “İnanıyorsanız Allah’a (CC) tevekkül ediniz. Allah’a (CC) tevekkül edene O (CC)
  yeter. Allah (CC) tevekkül edenleri sever.”
  Bu ayetlerle sana tevekkül emri veriliyor. Bunu Hakk Teala (CC) Peygamberine de
  (SAV) emretti. Her halinde Allah’a (CC) tevekkül et. Allah’ın (CC) emri haricine
  gitme. Her halinle Allah (CC) ve Peygamberin (SAV) emrini rehber tut. Çünkü
  Peygamber (SAV) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurdu:
 • “Emrimiz haricinde işlenen hiçbir şey makbul değildir.”
  Bu emir her şeye şamildir. İster dünya, ister ahiret, ister söz, ister iş hepsini işine
  alır.
  Benim için Allah’tan (CC) başka Allah, Peygamberden (SAV) başka peygamber
  yoktur. Kur’an ve sünnet yolundan başka, her kapı kapalıdır. Biz onlara göre amel
  etmeliyiz. Aksi, şeytan ve nefsin yoludur. Allah- ü Teala (CC) bu manada şöyle
  diyor:
 • “Hevaya tabi olma, seni yoldan alır.”Selamet kitap ve sünnettedir. Helak bunların
  haricindedir. Kul, bunlarla yükselir. Veli, bedel ve gavs makamlarına bunlarla erer.
  Velhasıl, insan-ı Kamil bu yolda yetişir. En doğrusunu Allah (CC) bilir.
 1. Makale: HASEDİN KÖTÜLÜĞÜ
  Ey iman sahibi, seni bir tuhaf görüyorum. Komşuna hasetli bir haldesin. Onun
  yemesini çekemiyorsun. İçmesinden hoşlanmıyorsun. Onun giydiği sana tuhaf
  geliyor. Evi gözünde büyüyor. Hanımı dahi senin için çekilmez bir dert oluyor. O
  Mevla (CC) nimeti içinde zengin olmuştur. Onun zenginliğinde bir türlü hoşluk
  bulamıyorsun. Bu hallerin neden oluyor?
  Bilmiş olman gerekir ki, bu halin iman zafiyetinden ileri geliyor. Bu hal seni
  Allah’ın (CC) rahmet nazarından uzaklaştırır. İlahi gazabı üzerine çeker. Peygamber
  (SAV) Efendimiz kudsi hadisi ile hasedi şöyle anlatmıştır:
 • “Hased eden nimetimin düşmanıdır.”
  Ayrıca; Peygamberimiz (SAV) bir Hadis-i Şerifinde buyurdu:
 • “Hased, iyilikleri yer. Ateş odunu yaktığı gibi iyilikleri bitirir.”
  Zavallı!.. neye hased ediyorsun. Sen mi verdin o nimetleri? Onları sen değil, Allah
  (CC) verdi… Allah’ın (CC) verdiği nimete nasıl hased edersin. Allah-ü Teala (CC):
 • “Onların dünya geçimlerini aralarında dağıttık..”
  Diye haber vermiştir.
  İlahi nimetlerle beslenen o adamı hor görme. Ona karşı hased etme. Onun nimeti
  için de kimse hak iddia edemez. Herkese Allah (CC) nasibince verir, herkes nasibini
  bulur.
  Bu halinle o akılsız bir duruma düşmektesin ki, senden daha akılsız daha cahil,
  bahil ve cahil görülemez. Acaba o adamdakileri senin mi zannediyorsun. Bu o kadar
  cahilliktir ki, tarifi imkansız. Eğer sana gelecek bir şey varsa başkasına gidemez.
  “HAŞA” Allah’a (CC) mı kin tutuyorsun. Halbuki Allah-ü Teala (CC):
 • “Emrim değiştirilemez. Ben kullara zulum etmem.”
  Buyuruyor. Allah (CC) sana zulmetmez. Senin kısmetini başkasına vermez. Bunu
  böyle bil. Aksini düşünme, cahillik etme.
  Allah’ın (CC) verdiği nimete karşı durmak hıyanettir. Kendine zulumdur. Sonra bir
  nevi yere hased etmektir. Çünki, o hased ettiğin insanın nimeti yerden çıkar. Altın,
  gümüş yerden gelir. Bunlar miras olarak gelir. Geçmiş ümmetlerden. Ad, Semud,
  Kisra, Kayser’lerin elinden geldi. Bir zamanlar bu mallar, bu mülkler onlarındı. Asıl
  onlara hased etmek lazım. Çünkü komşunun malı onların malının milyonda biri olur.
  Senin bu hasedine bir misal vardır:
  Bir insan koca bir sultanı askeri, mülkü, tacı, tahtı ve bütün saltanatı ile görüyor.Onun çeşitli nimetlerini her an seyrediyor. Buna hased etmiyor. Beri yanda
  padişahın köpeklerinde birine hizmet eden bir yabancı köpek görüyor. Yabancı
  köpek ile yerli köpek oturuyor, kalkıyor. Her türlü geçimini onun sayesinde
  sağlıyor. O zavallı adam bu hale tahammül edemiyor. O yabancı köpeğin ölmesini
  yerine kendinin geçmesini temenni ediyor.
  Bu hal alçaklığın ve hasisliğin en büyüğüdür. Böyle düşünen bir adam için, zühd,
  inanç diye bir şey olmadığı gibi, ondan daha ahmak, daha bilgisiz kimse de olamaz.
  Zavallı, eğer kıyamet gününde o hased ettiğin komşunun başına gelecekleri bir
  bilsen, hiç hased etmezsin. Eğer, o adam Allah’ın (CC) emrine uymuyorsa,
  nimetlerin hakkını ödemiyorsa onun başına gelecekleri yalnız Allah (CC) bilir. Allah
  (CC), nimetleri kendi yoluna sarf edilsin diye verir, aksi halde nimet felaket olur.
  Peygamber (SAV) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyuruyor:
 • “Kıyamet gününde bir takım insanlar etlerinin makasla kesilmiş olmasını isterler.
  Buna sebep, zavallı kimselerin dünyada çektikleri bela yüzünden orada aldıkları
  sevabı görüp, imrenmeleridir.”
  O gün, senin zengin komşun bir fakir olmayı ister. Kıyamet günü bir sürü hesabın
  görülmesi ve münakaşası onu yorar. Güneşin sıcaklığı altında beyni pişer. Böyle
  günlerce bekler. Oranın bir günü, buraya nisbetle elli bin senedir. İşte o dünyadaki
  nimet hesabını böyle verir. Halbuki sen, eğer hased etmeden sabırlı durursun.
  Dünyada güçlüklere sabredenler orada rahat eder. Sıkıntılara göğüs gerenler, orada
  mesud olur. Sen de dünyada iken kazaya, kadere iman edip, kaderine razı
  olduğundan orada en büyük nimete mazhar oldun. Başkasının zenginliğine göz
  dikmediğin için, orada tam afiyet buldun.
  İşte dünyada kendi hastalığını, başkasının iyiliğine, darlığını başkasının genişliğine,
  düşkünlüğünü başkasının iyiliğine tercih edenler öbür alemde arşın gölgesine
  sığınırlar..Sana en büyük tavsiye: Belaya sabret, nimetlere şükret ve her işini ulvi
  gök kubbesini yaradana ısmarla…
 1. Makale: DOĞRULUK VE NASİHAT
  Yaradanına (CC) karşı doğruluk gösteren, yabancıdan kaçar, sabah akşam Hakk’la
  (CC) olur. Gayrısına yüz vermez.
  Ey cemaat!.. Size ait olmayanı istemeyin. Hakk’ı (CC) birleyin, şirk koşmayın.
  Allah’a (CC) yemin olsun ki, kader okları sizi bulur. Bir defa yerinden çıkan kader
  oku, nerede olsanız sizi bulur. Kendini hak yola vermişler, Hakk’tan (CC) gayrisini
  yitirirler, fani varlıkları yok olur. Sonra Allah (CC) onlara kefildir.
 1. Makale: AYRILMAK, BİRLEŞMEK VE NİFAK
  Her hangi bir şeyi ilahi emir olmadan nefse uyarak almak inattır. Kötülüktür.
  Nefse uymadan almak iyidir. Fakat pek iyi değildir.
  Arzu etmeden geleni almak hoştur, yalnız ahlak nizamına uyması şarttır.
  Allah’ın (CC) göndermiş olduğu rızkı kabul etmemek, almak için manevi bir emir
  beklemek yerinde bir iş değildir. Buna riyakarlık denir. Münafıklık olur.
 1. Makale: SALİK’İN YETİŞMESİ
  Bu günkü halinle ruhaniler zümresine girmeyi özleme. Bütün varlığın yok
  olmadıktan sonra erenlere katılamazsın. Bütün duyguların tek tek hak yola girmeli.
  Bir bir varlığın maddi alemden ayrılmalı.
  Şöyle bir dünya aleminden silkinip varlığını kurtarmalısın. Tuttuğun hak için,
  hareket ve sükûnun O’nun (CC) için olmalı. O’nu (CC) gör ve O’ndan (CC) işit.
  Hakk’ı (CC) konuş, Hakk’a (CC) yapış, O’nun (CC) için çalış, aklın Hak işlere ersin.
  Bir zamanlar yoktun. Sonradan sana bir varlık izafe edildi. İşte bu varlık, seni
  Hakk’tan (CC) ayırdı. Ruhaniler zümresine girmene mani oldu. Bu varlıkları
  terkedince ermiş olursun. Erince de, ruh olursun. Ruhaniler zümresine girersin.
  Sır ol… Tek ol… Sırrın sırrı, gizlinin gizlisi, her şey sana düşman görünmeli: Seni
  Hakk’tan (CC) uzak tutan her şey… Bu düşmanları içinden seçmelisin.
  İşte İbrahim (AS):
 • “Bana Rabbülaleminden (CC) başka hepsi düşmandır.”
  Buyurdu. İbrahim Halil (AS) putlara:
 • “Düşman…”
  Diyordu… Şimdi senin için put zahirde yoktur, ama gizlide çoktur… Hakk’tan (CC)
  başkalarıyla meşgul eden her şey sana düşmandır, sana puttur. Bu putları bırak.
  Halktan bir şey umma. Görürsün ki sır alemi sana açılmış, ruhaniler alemi sana açık
  olmuş…
  Kimsenin bilmediğini bilmeye başlarsın. Yapılamayacak işler senden zuhur etmeye
  başlar. Adet dışı, tabiata uymayan işler görmeye başlarsın. Bu işler, gerçekte öbür
  aleme has ise de sana burada görmek nasib olur. Çünkü öldün dirildin. Varlığını
  Hakk (CC) yolunda yok ettin. Ölmeden evvel ölenlerin sırrına erdin. Kudret alemi
  sana kapı açtı. Her halinle oranın malı oldun. Artık kudret aleminde yaşayanlar gibi
  işitmen, konuşman, tutman, görmen, yapışman, yürümen, akıl etmen… Hasılı huzur
  ve sükunun Hakk’la (CC) olur, başkası sende yoktur. Hiçbir şeyi göremez olursun.
  Çünkü senin için, Hakk (CC) varlığından başkası yoktur.Yalnız bu alemin içine
  dalınca Allah’ın (CC) emirlerini bilmen gerek, yasaklarına katiyyen yakın
  olmamalısın. Eğer Peygamberin (SAV) yaptıklarının birini terk edersen şeytana
  oyuncak olduğunu bil. Hemen ilahi emirlere koş, şahsi arzulara düşme. Hangi iş;
  Allah (CC) ve Peygamberin (SAV) emrine uymazsa, o iş sapıklıktır. En doğrusunu
  Allah (CC) bilir….
 1. Makale: FENÂ VE KEYFİYETİ
  Sana bir misal getireceğim. “Fena” üzerine olacak. Şunu demek isterim. Bir sultan,
  halk içinden seçeceği kimseyi bir beldeye tayin eder. Ona her türlü yetkiyi verir.
  Bir vali için lazım olan her çeşit nişanları takar. Borozan, bando, asker vs. Bu hal
  bir müddet devam eder.
  Aradan zaman geçer. O vali kendini beğenmeye başlar. Padişahın nimetini unutur.
  Sanki o yer kendisine bakidir. Kendini beğenir,ilk halini unutur, eksiğini hatırlamaz,
  eski fakirliği aklına gelmez. Halbuki bir zamanlar bir köşede unutulmuştu.
  Bu kibir o zavallıyı sarar. Kendini çok beğenir. Firavunlaşır. Bu hali çok iyi bilen şah
  onu azleder. Öyle bir hal alır ki, ilk devrini arar ama eline geçmez.
  Padişah ondan yaptıklarının hesabını sorar. Bütün hatalarının cezasını çektirir.
  Emirlerin yapılmayışı, yasaklara tecavüz etmek o zavallıya pahalıya mal olur. Çok
  feci bir şekilde hapsolur. En dar yere tıkılır. Büyük sıkıntıya düşer. Devamlı bir
  ihtiyaç içinde kıvranır. Bu kıvranma onun için iyi olur. Böbürlenmesi ölür. Kibri
  gider. Haddini bilir. Nefsi körlenir. Şahsi arzusu söner. Benliğini eritir. Bunlar
  padişahın gözünden kaçmaz. O şahsın bilgisi bunları kaybetmez.
  Bu durumda padişahın merhamet nazarı ona dokunur. Rahmet ve merhamet
  nazarına mazhar olur. Dolayısıyla, zindandan çıkarılma emrini verir. Bu arada
  bütün in’am ve ihsanını ona yağdırır. Eski devletini verir. Ayrıca o miktarın iki misli
  de mükafat verir. Artık bu iş böyle devam eder. Bundan sonra kötülüğe girmez.
  Kibri, gururu unutur. Saf ve temiz olarak vazifeye devam eder.
  İşte bu misal bir iman sahibinin halidir. Bir kimse Allah’a (CC) yaklaşınca, Allah
  (CC) onu sever ve seçer. Kalb gözü açılır. Nimet, in’am ve ihsan kapıları ona açık
  olur.
  Zaman olur, o kalb gözü ile kimsenin görmediğini görür, işitmediğini işitir, akla
  hayale gelmeyen garip işler seyreder. Yerin, göğün hikmetini anlar. Onlardaki
  esrarı çözmeye başlar. En güzel vaadi alır. Vaad olunduğu şey kendisine bol bol
  verilir.
  Hakk’a (CC) yaklaşır. O’nun (CC) güzel sözlerini duyar. Bu duygu yalnız safiyetten
  ve manevi yükselmeden gelir. Bu hale fenaya ermiş kişi kavuşur.
  O sözün hikmetini söyler. Çünkü kalbi temizdir. Safiyete ermiştir. O temizliğin
  nuru, kalbten dile gelir. O nurlu hal, o büyük insanın her halinde sezilir.
  Fenaya ermiş olan kibirli değildir. Gönlü engin olur. Dışı mütevazi insanlar gibi
  olur. Aldığı helâldir. Her haliyle Allah’ın (CC) yasaklarına yanaşmaz. İşte bu halde o
  insan kendinden emin olur. Kendini huzur içinde görür. İşte bu hoşluk bir zaman
  devam eder, bunun bir daha gitmeyeceğini sanır aldanır. Aniden belaların kapısı
  açılır. Çocukları yok olur. Malı telef olur. Kalbindeki huzur bozulur. İlk zamanda
  verilmiş olan bütün nimetler yok olur.Bu haller bu zatı hayrette bırakır. Üzülür, kalbi kederle dolar. Zahirine baksa yalnız
  kötülük görür. Kalbine dönse, yalnız hüzün ve zulmet görür. Allah’a (CC) dua etse
  icabet bulmaz. Bir yandan vaad alsa verildiğini göremez. Birine bir şey vermek
  istese yerine getiremez. Bir rüya görse tabir etmek kolay olmaz. Halka karışmak
  istese yapamaz. Şayet bir kolaylık bulup halka gitmek istese derhal bela ile
  karşılaşır.
  Halkın eli, bu durumda ona musallat olur. Neredeyse tırnaklarıyla vücudunu
  parçalarlar. Dilleri ırzına malına dokunur. İlk halinden bazı şeyler anlatmak isterse,
  diyemez. Evvelce gördüğü nimete karşı, şimdiki belayı hoş görse yapamaz. Bu
  halde, nefis onu böyle yok eder. Heva, şahsi arzu onu ilk halden alıkoyar. Manevi
  yolculuğu tükenir. Oluşlar durur. Manevi hal kapanır. Daimi bir telaş içinde kalır.
  Her gün sıkıntısı üzüntüsü çoğalır. Bu haller devam ederken haberi olmadan manen
  yükselir. Birden kapı açılır, bu açılış ani olur, açılışla beraber maddi ve manevi
  varlık yok olur, yalnız ruh kalır.
  İşte bu halde işler başka olur. Batıni deruni sesler işitir. İlk söz; Hz. Eyyub’a (AS)
  olduğu gibi tecelli eder:
 • “İşte sana, tatlı su, iç ve şifa olduğunu bil, yıkan!.. Ayağını vur, o çıkar…”
  Kalbinde rahmet çeşmeleri akmaya başlar. İlahi rahmet ve şefkat onu diriltir, ona
  hakikat kapıları açılır. Gönül yolları gösterilir. Her kuvvet karşısında söner. Her
  varlık hizmetine koşar. Diller onu över. Her canipten onun ziyaretine koşarlar. Şah
  diye geçinen, kendilerini yaratıcı olarak tanıtanlar, onun kapısında köleye
  benzerler.
  O, insan olmuştur. Rahmet onun yüzünden okunur. İLAHİ NUR, gözlerinden çıkar.
  Kendisini de halinden memnun eder. Bu hali Hakk’a (CC) varıncaya kadar devam
  eder.
  Sonra kavuşacağına kavuşur. Dünya gözü onu görmez, buranın duygusu o alemi
  sezemez. Allah-ü Teala (CC) onlara hazılanan nimetleri anlatırken şöyle
  buyuruyor.- “Onların mükafatı büyüktür. Buradaki ölçüler ve tartılı bilgi onları
  bilemez. O göz kamaştırıcı nimetleri hiçbir nefis bilemez.”
 1. Makale: NEFSİN İKİ HALİ
  Nefsin iki hali vardır. Üçüncüsü yoktur. Biri bela diğeri afiyet…
  İnsanlar, başlarına bir bela geldiği zaman bağırır, çağırır, Allah’ı (CC) şikayet eder.
  Allah’a (CC) darılır. Her şeye itiraz eder. Hakk’ı (CC) töhmet altına almak ister. Ne
  sabır bilir, ne de bir nasihatçıya uyar. Yalnız kendi aklına göre Allah’a (CC) (haşa)
  eş bulma yoluna girer, bir uygunsuz hareket yolu bulur. Öylece gider.
  Afiyet haline gelince; ondan daha iyisi yoktur, güler, oynar sevinir. Zaman
  kaybetmeden şehvet yollarına koşar. Hiç biriyle yetinmez. Biri eskiyicince yenisini
  aramaya koyulur. Yemek beğenmez. İçkilerin her çeşidini sofrada bulundurur.
  Evinde hanımını da hemen savar, onun da yenisini arar. Evini beğenmez, iyisini
  arar. Binek işi de çok önemlidir. Daima günün en iyisini ister. Elinde olan her şeye
  bir ayıp bulur, hemen yenisini tedarik etmeye koyulur. Böylece bütün rahatını
  kendi eliyle kaçırır. Bilmez ki, her şey kendisi için değildir. Buna akıl erdiremeden
  iyi şeylerin peşine düşer.
  İşte bu haller insanı yorar. Elde mevcut şeylere razı olmamak, insanı her çeşit
  güçlüğe sürükler. Sonu gelmeyen eziyet, içinden çıkılması mümkün olmayan
  felaketler bundan sonra başlar. Dünyalığı var, rahat etmesi gerekirken, eliyle
  keyfini kaçırır.
  Bundan sonra öbür alemin işi başlar. Ölür, sorguya çekilir, hesap veremez. Çünkü
  düzenli hiçbir iş tutmamıştır. Bazıları şöyle der:
 • “Öbür alemin ve buranın en çok cefasını çekenler, kendilerine ait olmayanı
  isteyenlerdir. Ve yapamayacakları işin peşinden koşanlardır.”
  Bir insan düşünelim: Bir zamanlar her türlü maddi sıkıntı onun manevi durumunu da
  bozmuştur. Bu halinde yalnız belanın gitmesini ister. Yalnız bunun için Allah’a (CC)
  yalvarır. Bir gün duası kabul olur, her çeşit darlık zail olur gider. Genişlik başlar.
  Bundan sonra o zat, evvelce çektiği bütün sıkıntıyı unutur. Allah’ı (CC) da unutur,
  kulluk etmez. Her çeşit günah yollarını seçer. Bu adamın hali nasıl olur? Elbette ki
  “iyi olur” denemez.
  Tam tahmin edildiği gibi olur. Dünyada israfın yolunu tuttuğu için her şeyi az
  zamanda biter, yine darlığa düşer. Ve artık, eski halini de bulamaz, sürünerek ölür
  gider… Bununla bitse iyi, öbür alemde bir de hesabını vermek vardır.
  Eğer bu insan beladan kurtulduğu zaman, derhal ibadet ve taat yolunu tutmuş
  olsaydı, bir daha eski haline düşmezdi. Elinde bulunanla yetinip gayrısını bulmak
  için onları bir yana itmemiş bulunsaydı, ömrü rahat içinde geçerdi. Dünyası hoş
  olurdu, Ahireti ise onun çok üstünde rahatlık verirdi. Öbür alemin en güzel
  şeylerine kavuşurdu.
  Dünya ve ahiret selameti isteyen sabırlı olmalıdır, elinde bulunanla yetinmeyi adet
  eden rahattır. Daima Allah (CC) vergisine şükür edenin nimeti artar.İnsan fani varlıklara dayanmamalı. Onların elindekini unutmalı ve Hakk’a (CC),
  ihtiyacı için dua etmelidir. Ve Allah’ın (CC) emri üzerine çalışarak her şeyini
  kazanmalıdır. İşte böylece eğer darda ise dua ederek kurtuluşunu O’ndan (CC)
  beklemelidir. İnsanların kurtarması ne kadar sürer, birinden ne kadar iyilik
  görülürse görülsün, devamı beklenemez. Bir zaman gelir her iki taraf da bundan
  usanır. İyilik eden vermekten, kabul eden de mihnet altında kalmaktan bıkar. Ama
  Allah (CC) böyle mi? O (CC), usanmaz, daima iyilik eder. Kafir kullarının dahi rızkını
  kesmez.
  Yeri gelmişken şunu da söylemek yerinde olur: Allah’ın (CC) verdiğini iyiye
  kullanmak şarttır. Bunun icabı budur. Mahzurları yukarıda belirtilmesine rağmen bir
  daha söylemek iyi olur. Bu sebeple helâlin hesabı, haramın azabı olduğunu
  hatırlatmak lazım gelir.
  Her şeyin iyi tarafını görmek en iyisidir. Yoksullukta güzellik olabilir. Bazı zahmetli
  işlerin sonunda iyi olmaları muhtemel. Bazı hastalıklarda şifa vardır. Şunu da
  unutmamak iyi olur ki, Allah’ın (CC) emri kesindir, başka şeylere benzemez. Onun
  içindir ki bu yolda çok dikkat gerek. Onun her iradesi mutlak yerine gelir. İtiraz
  etmekle hikmet değişmez, emri geri alınmaz. “O (CC), her neye “ol”… Demeyi
  murad ederse… O olur…”
  Hakk’ın (CC) her işi hikmettir. Her emrinde fayda vardır. Şu da var ki; Allah (CC),
  hiçbir zaman insanların zararını istemez.
  Söz buraya gelmişken; bir daha ilk sözleri tekrar etmek iyi olur. Gerçi tekrar
  değildir ama, sözün baş tarafında belirtilenlere benzediği için böyle diyoruz.
  Söylemek istediğimiz şudur: En yerinde ve insana yakışan iş, razı olma melekesine
  sahip olmak ve teslim haline ermektir. Bundan sonra ibadet gelir ki, onun hakkında
  bir diyeceğimiz yoktur. Çünkü her müslüman onun ne demek olduğunu bilir.
  İbadet sadece kulluk etmektir. Ötesi yine teslim halidir. Yani kader ne ise onu
  gözetmekten ve ona uymaktan başka kurtuluş yoktur. Bundan sonrası kader bahsi
  ile ilgilidir ki, incelemek iyi olmaz. Çünkü o bir ilâhi sırdır. Ona kolayca akıl ermez.
  Bu bapta tavsiyemiz, yalnız bir sükûttan ibarettir. Çünkü bu ince mesele ancak
  duygu ve halle sezilir, ilim yolu ile bilinmez.
 • “Bu iş nasıl oluyor, neden ve ne zaman olacak?”
  Gizli gözler yerinde olmaz. Kaderin iç nizamını kurcalamak bir nevi şirke benzer ve
  Allah’ı (CC) töhmet gibi olur. Bu sözümüz İbn-i Abbas’dan (RA) rivayet olunan bir
  Hadis-i Şerife istinad eder.
  İbn-i Abbas (RA) şöyle diyor:
 • “Birgün ben Resulallah’ın (SAV) ardındaydım, yürüyorduk. Bana döndü ve: ‘Ey
  Allah’ın (CC) kulu, Allah’a (CC) iyi sarıl, O’nu (CC) bırakma. Bu gayreti içinde
  saklarsan Hakk (CC) da seni esirger. Bu duyguyu taşıdığın müddet Allah’ı (CC)kendine yakın bulursun. Bir şey isteyecek olursan, O’ndan (CC) iste. Yazılan
  yazılmış ve kalem kurumuştur. Olacak şeyler de olur. Bütün insanlar bir araya
  gelse, ilahi bir hüküm yoksa, sana fayda sağlayamazlar. Ve eğer kaderinde yazılı
  değilse, bütün insanlar sana zarar vermeye gelseler yapamazlar. Eğer kendinde
  kuvvet görüyorsan, iyilik yap ve doğru çalış. Kötülüğe meylin varsa sabırlı olmaya
  çalış. Yapmamaya gayret et. Hayrın çoğu sabırdadır. Şunu da bil ki, yardım
  sabırlılara olur. Darda kalmışlar genişliğe çıkarlar. Her sıkıntının sonunda bir
  ferahlık vardır’.”İşte, her mümine lazım olan odur ki: Bu Hadis-i Şerifi kalbinde bir
  ayna gibi saklaya, işini gücünü buna göre ayarlıya ve böylece çalışa. İşte son
  nefesine kadar böyle gide… Allah’ın (CC) rahmet ve inayeti sayesinde dünya ve
  ahirette böylece güçlüklerden salim ola; vesselam…
 1. Makale: DİLENCİLİĞİN KÖTÜLÜĞÜ
  İnsan, kendisi gibi acizden bir şey isteyemez. Yalnız cahil olduğu için ister. İmanı
  zayıf olduğu için bu yolu tutar. Marifeti yoktur, yakin derecesine varmış imanı
  yoktur. Sabrı yok denecek kadar az olduğu için bu yola düşmüştür.
  Dilencilik huyunu bırakan insanda şu yüksek vasıflar mevcuttur:
  Allah’ın (CC), kendi halini bildiğine inanır.
  İlm-i İlahinin her şeyi kuşatmış olduğuna yakîni vardır.
  Her an iman yolunda ilerleme kaydeder.
  Yaratanını (CC) hiçbir zaman unutmaz, her an onu tefekkür etmekten hoşlanır.
  İşte bu hallerde o, kimseden bir şey istemeye ve rastgele herkese dert yanmaya
  utanır.
  Ve daima huzurla:
 • “Beni benden daha iyi bilen var.” Der, günlerini böyle bitirir…
 1. Makale: ARİF-İ BİLLAH’IN DUASINA NEDEN İCABET OLUNMAZ
  Başta şunu söylemek iyi olur. Arif insan için iki kanat vardır. Biri korku, diğeri ümit.
  Bir kuşun zayıf kanadı diğerine tesir ettiği gibi, arifin de bu iki halinden biri
  zayıflarsa yol alamaz. İmanı tekamül etmez.
  Hal ve makam da, bir insandaki ümit ve korku gibidir. Şu da var ki: Her halin ve
  mekânın korku ve ümitleri kendilerine göredir. Şunu da diyelim ki, her makamın
  kendine has halleri vardır. Bazı derecenin korkusu, bazısının da ümit fazlalığı
  vardır. Şu da var ki. Arif bunları bilemez. O yakınlık derecesine kavuşmuştur.
  Arzusu yalnız Mevlâsıdır (CC). Dua, ümid, korku; bunlar onun için bir şey ifade
  etmez. Yalnız Hakk’la (CC) olur. O’ndan (CC) gayrini sevemez, başkası ile ünsiyet
  edemez. Duasının kabulü, ahdinin yerine gelmesi onun için bir şey ifade etmez.
  “Bu hal benim şanıma layık değildir. Benim işim böyle olmalıdır, şöyle olmalıdır”,
  gibi sözler onu alakadar etmez. Daha doğrusu o böyle şeylerle uğraşmaz.
  Burada iki şey meydana çıkar. Bunun biri, dua kabul olduğu, istek yerine geldiği
  takdirde, bazı sebepler yüzünden edep ve terbiye yolları unutulur. Diğeri ise, şirk
  koşma gibi bir hal zuhur eder. Bu da insan için bir çeşit mekir gibi olur… İşte bunlar
  için de, duanın kabul edilmeyişi yerinde tefsir edilmelidir. Çünkü, zahirde
  Peygamberlerden (AS) başka nefse uymayacak ve günah işlemekten masum yoktur.
  Bütün Peygamberler (AS), bilhassa bizim Peygamberimiz (SAV), O’na salat ve selam
  olsun…
  Eğer bir arifin duası her zaman makbul olsa, kendine gurur gelmesi muhtemeldir.
  Bunu bir adet haline getirebilir. Emre imtisalen değil de keyfine göre hareket etme
  yolunu seçebilir.Yukarıda belirtilen zararlardan daha fenası, şirk yolunun tutulması
  ihtimali vardır. Şirk ise her halde fenadır. Hangi makama ererse ersin, bir arif
  ancak emir dahilinde iş yapmaya mecburdur. Bilhassa namaza, oruca ve diğer farz
  ibadetlere dikkat etmek yerinde olur. Peygambere (SAV) ittibaen nafile ibadete
  devam edilmesi iyidir. Duaların da bu zamanlarda yapılması lâzımdır.
 1. Makale: İPTİLÂ VE NİMET
  İnsanları iki şahıs olarak görürüz. Biri iyilik içindedir..
  Nimet içindeki adam sıkıntıdan ve kederden kurtulamaz. Sebebi, nimetin bolluğu
  ve bunların icabı maddi sıkıntıdır. Mal, mülk, her zaman iyilik getirmez, her
  parçasının ayrı derdi vardır. Evladı olur hastalanır, kaza olur, mal mülk telef olur.
  Bunlar tabii afetler olduğu halde o insan normal karşılamaz, haliyle elindeki
  nimetin tadını bulamaz.
  Eğer zenginlik; nimet, rahatlık, mal, şöhret, hizmetçi ve uşakla olacaksa bunlar o
  zatta vardır ve ayrıca düşmandan emin bir durumdadır. Azıcık sıkıntılarla bu
  nimetleri unutmak yerinde olmaz. Haddizatında, o adam için darlık yok demektir.
  Bunları kendi mütalâasına göre bela saysa bile, yalnız Allah’ı (CC) bulamayışına ve
  dünya halini sezemeyişine bağlamak yerinde olur. Bu zat Allah-ü Teala’yı (CC)
  “İstediğini yapar, değiştirir, güzellik verir. Sonra hepsini götürür. Zengin eder, fakir
  eder, alçaltır, yükseltir, öldürür, diriltir. Önce verir veya sonraya bırakır.” bir zat
  olduğunu bilseydi, elindeki nimetin hiçbirisine aldanmazdı…
  Zaman olur, bu genişlik içinde yüzen adam cehaleti yüzünden bu hale iyice
  bağlanır. Aslında az olan ve esasa taallûk etmeyen darlığın giderilmesi için
  çalışmaya başlar. Bu kere de sıkıntı birse beşe yükselir. Bunun nedeni yine dünyayı
  bilmeyişidir. Halbuki dünya; bela, keder, hasret ve bir sürü teklif ve tekdirle
  doludur. Bunlar her ne kadar zahirde bela gibi görünseler de aslında nimet
  sayılırlar. Burada sabır meyvesini misal vermek doğru olur. Bu meyve evvela acıdır
  sonra tatlı olduğu anlaşılır. Bunun tadına, insan ancak acı çektikten sonra kavuşur.
  Acısını tatmayan ve ona tahammül edemeyen tad bulamaz. Belaya sabreden
  kimseye iyilikler kendiliğinden gelir. Şunu da diyelim ki; bir işçi ancak ekmeğini
  alın terinden sonra alır. Ve ruhen, bedenen bitap düşüp, ayrıca bir sürü gönül
  darlığı çekip kuvvetten düştükten sonra ücretini alır. Dahasını söylemek lazım
  gelirse, kendi gibi birisine hizmet edip manevi bir çöküntüye uğrar, benliği söner,
  bunun mukabili ücretini alır. Fakat yine de bu para tatlı gelir. Sonu malum. Bu
  kadar güç işlerden sonra alınan para güzel yemek olur. Hoş katık, tatlı meyve ve
  sevilen elbise haline gelir. Tabii olarak sevinç ve rahat başlar.
  Azın azı dahi olsa, dünyanın evveli, üst makama erinceye kadar acıdır. Şunu misal
  verelim: İnce ve acı tabaka ile sarılı bala benzer. Bala ermek için acıyı tatmak
  asıldır, ancak bu halden sonra tada erilir ve asıl aranan bulunur.
  Her şey sırası ile olduğu gibi acı ve tatlı karışık da olur. Bunun için acıya sabır,
  tatlıya da razı olmak gerekir. Kul sabrını ilâhi emirlere uymakla göstermelidir.
  Yasaklardan çekilmek, kaderin akışına boyun eğmek yerinde olur. Böylece her şey
  hoş geçer, bilhassa ilâhi emirlerin gereğini yapar, nefsine ve şahsi arzularına karşı
  olursa ömrünün ilk demleri hoş geçtiği gibi, sonu da tamamen iyiye döner. Gençlik
  temiz olunca ihtiyarlık da herkes tarafından saygı ile karşılanır. Herkes sever,
  hürmet eder. Böyle olanın en büyük arzusu dahi yerine gelir. İradesiz süt çocuğuna
  yapılan karşılıksız hizmet gibi, hiç kimse bir şey beklemeden hizmet eder. Dünyasıböyle geçtiği gibi, ahireti daha üstün, daha farklı olur. Çünkü işin acılı tarafı
  geçmiş ve her darlığı yenmiştir.
  Burada hatırlatmak istediğimiz bir durum vardır ki; bu: Nimetlere aldanmamak ve
  daima şükür etmektir. Aksi halde insan Hakk’ı (CC) gücendirmiş olur. Elindeki
  nimetleri kaçırır. Peygamber (SAV) Efendimiz buna işareten:
 • “Nimet ehlî değildir. Onu şükürle bağlayınız.”
  Buyurdu. Nimetin şükrü, vereni itiraf etmektir. Nimetin sahibi ise Allah’tır (CC). Bu
  durumu her halde görmek lazım.
  Her yerde haddi aşmayarak, İlâhi emirler dahilinde hakkı ödemek gerekir. Zekât,
  yemin kefareti, adak, fakir ve düşkünlere yardım gibi şeyleri esirgememekle
  beraber, gerek borçlu olanlara ve gerekse zaman zaman, çeşitli hadiseler
  karşısında çaresiz kalanlara yardım etmek yerinde olur. Bilhassa bir hatanın
  sonunda bir iyilik yapmak, bolluğa, genişliğe kavuşmaya vesile sayılır…
  Her nimetin kendine göre şükrü vardır. Mesela: Vücud sağlığının şükrü, zayıflara
  yardım ve ayrıca bol ibadet yapmak olmalıdır. Sonra kötü şeylere bakmamak, kötü
  yerlere gitmemek, günahtan sakınmaktır. Sıhhatin ayrıca mal ve mülkün elden
  gitmemesi için de bir çaredir. Hakkını gözeterek çaresizlere elindekinden
  vermelidir. Aksi halde: Ağaç sulu meyvesini vermez, yaprakları düşer, tadı
  kaybolur, sanki yokmuş gibi olur. Hakkı gözetilmediği için de her şey bereketini
  kaybeder. İlâhi emirlere uyulduğu takdirde daima iyilik zuhur eder. Her şeyde
  bolluk olur. Dünya işleri yoluna girer. Ahirete gelince: Peygamberler (AS), şehidler,
  sıddıklar ve salihlerle beraber olunur. Ayet:
 • “Bunların arkadaşlığı hoş olur.”
  Eğer dünya zinetine aldanır ve geçici zevklerin peşinde olursan her iyilik kaybolur.
  Hiçbir şeyin sade olmaz. Herşey gözünde küçük görünür.
  İnsan, hoşlandığı hiçbir şeyi bulamaz, fakat yine de dünyayı bırakamaz.
  Her kim dışı süslü, içi öldürücü zehirlerle dolu olan işlere kapılırsa, onun için
  söylenecek şey; belanın yaklaşmış olduğu ve az zamanda geleceği olur. Dünyada
  böyle olduğu gibi, öbür alemde de en güç azaba düçar olur.
  Her bela bir suçun cezasıdır ve her darlık işlenen bir suçun karşılığıdır. Buna; bir
  deneme, bir tenbih denilebilir. Günahlara kefaret demek de yerinde olur, günahkar
  için bu hüküm verilir.
  Büyük insanlara gelince, onlara bela, yükselme sebebi olsa gerek. Çünkü her
  belanın sonunda yüksek makam ve ulu dereceler vardır. Zaman aşımıyla, bela gibi
  görünen şeyler aslında bir lütuf olduğu anlaşılır. Her hareket ve adımda yükselme
  kaydedilir. Çünkü büyüklerin darlığı perişanlık için olmaz, bilakis daha yüksek
  makamlara ermek için bir imtihan sayılır. İmanın hakikatına ve güzelliğine eripermedikleri, darlık zamanında çeşitli sebeplere baş vurmamaları ile meydana çıkar.
  Böylece Allah (CC) onların sağlam iman sahibi olduklarını kullara anlatmak ister.
  İşte bir Hadis-i Şerif:
 • “Sabırlı ihtiyaç sahipleri, kıyamet günü Hakk’ın (CC) misafiridir. Dünya ve
  ahirette Hakk’tan (CC) uzak olmazlar.”
  Dünyada kalpleri hoştur, ahirette ise rahatları artar.
  Balâ onların kalplerini temizler. Halkın ve sebeplerin tesiri olamayacağını bildikleri
  için, Allah’a (CC) çok bağlanırlar. O’na (CC) varmak için benlikleri ve şahsi
  hevesleri bir tuzak olduğu kanaatine sahip olduklarından yalnız Hakk’a (CC)
  bağlanırlar. İyi bilirler ki, her şey Hakk’tan (CC) ve Hakk’ındır (CC).
  Son şunu diyelim: Bela onlar için nimet demektir…
  Belanın gelişi iki sebebe bağlanır. Birincisi, yukarıda da belirtildiği gibi sabırsızlığın
  ve kötü yolların tutumu neticesinde olur. İkincisine gelince, yine anlatıldığı gibi
  günahlardan temizlenmek için olur. Her iki halde iyi sabreden için netice hayırlıdır.
  Bela ne kadar çoğalırsa çoğalsın sabretmek, taatı ve ibadeti bırakmamak yerinde
  olur…
  Hal, sabırla devam ederse görülecektir ki; insan iyilikler ve hoşluklar içindedir.
  Yani sabır devam ettikçe ilâhi fiiller zuhura gelir ve her kötülük iyiliğe
  çevrilir.İşte… Günler ve aylar devam ettikçe her halde sabretmek daha hayırlı olur,
  durumun inkişafı için daha yararlı olur…
 1. Makale: YOLUMDA OLANIN RIZKINA KEFİLİM HADİS-İ ŞERİFİ ÜZERİNE
  Diğer bir kudsi hadiste Peygamberimiz (SAV):
 • “Zikrimle uğraşıp benden bir talepte bulunmayan kimseye, dua ederek ihtiyaç
  gösteren kimselerden daha fazla ihsan ederim.”
  Buyurdu. Bu Hadis-i Şerifi biraz açıklamamız lazım. Buna anlayışımıza göre mana
  vermemiz gerekirse aşağıdaki şekilde manalandırmamız lazım gelir:
  Allah (CC), bir kimseyi kendine halis kul etmek arzu edince onu birçok derunî
  hallere kaptırır. Geçen makalelerimizde dediğimiz gibi her çeşit belaya mihnete,
  fitneye kaptırır. Zengin olmuşken fakre düşürür. Öyle zaman gelir ki dilenmeye
  kadar yol açılır. Çünkü her taraf sarılmış olur; çalışamaz, edemez. Fakat
  dilenemez. Borç etmeyi aklına alır. Onu da yapamaz, sonunu düşünür. Ama
  sonunda Allah’ın (CC) yardımı ile çalışma imkanına sahip olur. Allah (CC), bu
  çalışmada ona çok kolaylık ihsan eder.
  Her zaman böyle gitmediği de olur. Öyle zaman gelir ki benliği kırılısın diye
  dilenmek zorunda kalır. Ama az zaman sonra bunlar da kaybolur gider. Bu dilenme
  hususu birçokları için aynı olmaz. Düşkünlük zamanı dilenmek, şirk olmaz. Bu da
  belli bir zaman için devam eder; sonra değişir. Borç alma yoluna düşer. Bu da bir
  nevi mecburiyet tahtında olur. Sonra bu da geçer. Halkı bırakır. Onlarla yaptığı
  muameleyi keser. Kalbine bir ilham gelir, her derdini hal dili ile Allah’a (CC)
  açmaya başlar. Allah (CC) da ona bol verir. Sussa da gelir; hal dili susar, kalpten
  istemeye başlar. Bunların hepsi sıra ile olur.
  Şu muhakkak ki dille istenecek olsaydı belki dilek yerine gelmezdi. Zaten bu hale
  düşen bir kimsenin halktan bir şey istemesi yerinde olmazdı.. Ve mümkün de
  değildi. Çünkü Allah (CC) onu her uymaz işten esirger. Bilhassa zatını bırakıp halka
  koşmaktan… Durum böyle olunca her ihtiyacı bol verilmeye başlanır. Ve artık beşerî
  durumuna lazım olan her şey kolay temin edilir.
  O insan öyle bir hale kavuşur ki bir şey kalbine gelse sanki kudret alemindeymiş
  gibi istediğini önünde bulur. İşte bu manaya delalet eden ayet:
 • “Allah (CC) sevdiği kulların dostu olur, onları esirger.”
  İşte.. Bu ifadeler karşısında yukarıda belirttiğimiz:
 • “Zikrimle uğraşıp benden bir talepte bulunmayan kimseye, dua ile ihtiyaç
  gösteren kimselerden daha fazla ihsan ederim…” Hadis-i Şerifinin sırrı anlaşılır.
  Bu anlatılan hale “fena” tabir olunur. Velilerin (RA) son derecesidir. Ebdalların son
  mertebesi sayılır.
  Bundan sonra yukarıda belirtilen bir nevi keramet sayılan yapma ve icat etme gibi
  haller zuhur eder. Sanki her şey iradesine bırakılmış gibi istediğini yapmaya başlar.Çünkü o insan, kendisinde değil, Hakk’ladır (CC). Nasıl ki Allah-ü Teala (CC) Hz.leri
  bir kudsî hadiste şöyle buyuruyor:
 • “Ey Ademoğlu! Ben Allah’ım (CC); benden başka ilah voktur. Ben bir şeye ‘ol’
  demeyi istersem o olur. Sen de bana itaat edersen sana istediğini yapabilecek
  kuvveti veririm.”
 1. Makale: ALLAH’A (C.C.) YAKINLIK ÜZERİNE
  Rüya gördüm, bir ihtiyar bana sordu:
 • “Kul için Allah’a (CC) yakınlık nasıl olur?”
  Cevap olarak:
 • “Bunun ilki ve sonu var.”
  Dedim ve sonra devam ettim:
 • “İlki var; fani, kötü işleri bırakmak; sonu ise Allah’tan (CC) razı olmak. O’na (CC)
  teslim olup candan bağlanmaktır.”
 1. Makale: MÜMİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLER
  Mümin evvela farzları yapmalı. Bundan sonra sünnet-i şerifleri yerine getirmeye
  gayret etmelidir. Daha sonra bunların dışında kalan ibadetleri yaparak faziletli
  işleri takip etmelidir.
  Farzı bitirmeden sünnetle uğraşmak, pek akıl kârı değildir. Zaten farzları terk
  ederek yapılacak işler makbul değildir. Buna bir misal vermek lazım gelirse şöyle
  demek yerinde olur: Bir kişiyi padişah emrini yapmaya çağırıyor; O zata gelince,
  gitmek istemiyor; padişahın hizmetçilerinden birinin sözünü yerine getirmeye
  uğraşıyor.
  Hz. Ali (KV) bir Hadis-i Şerifi şöyle rivayet eder:
 • “Farzı bırakıp nafile ibadetle uğraşan, doğuracağı zamana yakın çocuğunu
  düşüren kadına benzer.”
  Yapılan ibadetin yerine gelmesi için ilk önce farzları yerine getirmelidir. Aksi halde
  yapılan ibadetlerin kabulü güç olur. Buna ikinci bir misal olarak sermayesini
  bilmeden, ticaret yürüten taciri göstermek yerinde sayılır. Bir tacir evvela
  sermayeyi bilmeli ve onu kurtarma yolunu bulmalıdır. Keza bir müminin de ilk
  başta farzı bilmesi gerektir. Şunu da burada belirtmek yerinde olur; bir kimsenin
  sünneti yapmadan bazı evliyanın keşif yolu ile naklettikleri ibadeti yapmaya
  çalışması yerinde görülmez.
  Farzlardan bazılarını şöyle sıralamak yerinde olur sanırız. Başta haramı bir bütün
  olarak bırakmak, en büyük farzdır. Sonra hassaten şirk yolunu bırakmak gelir… Hak
  ve hakikat karşısında itirazı bırakıp doğruya uymak da farzdır.
  Yine farzların arasında halkın hizmetini görmek, onlara yardım etmek vardır. Bu
  arada ilahî emirleri zedelememek yerinde olur… Çünkü Hz. Peygamber (SAV)
  Efendimiz şöyle buyurdu:
 • “Hakk’a (CC) isyan şeklinde mahluka koşmak yakışmaz.”
 1. Makale: UYKUNUN KÖTÜLÜĞÜ
  Uyanıklığa götüreni bırakmak iyi olmaz. Her zaman uykuyu değil, biraz da
  uyanıklığı aramak lazım. Ayık olmak varken gaflet yolunu seçmek, noksanı ve azı,
  çoğa, iyiye tercih sayılır. Ayıklığı icap ettiren halleri terk, bütün iyi şeyleri bir yana
  itmek sayılır. Bu, yerinde bir şey değildir.
  Gaflet bir nevi ölümdür. Bu yüzden iman sahibine gaflet yakışmaz. İlahî emirler
  karşısında gaflete düşmek, çok yakışıksızdır… Dikkat edilirse doğruyu bulma arzusu
  arttıkça gaflet azalır. Bunun icabıdır ki ariflerde bayağı uyku azalmaya başlar.
  Bundandır ki meleklerde uyku yoktur. Ehl-i cennet uykuyu bilmez. Bunların
  derecesi çok yüksektir. Çünkü uyku gaflettir. Dolayısıyla noksanlıktır.
  Bütün hayır işler, ayık olmadadır. Bütün şerler gaflette toplanmıştır.
  Bunun çeşitleri vardır. Zahirî, uykudan kurtulmak için az yemeli, az içmeli, çok
  yiyip içince çok uyku olur.
  Gafletin çeşitli sebeplerinden biri de çok yemekten hasıl olan uykudur. Daima
  uykuya dalmak ve her şeyi unutmak kötüdür.
  Çok yiyen kimse, rahat ibadet yapamaz. Çok yiyen kimse, oruca dayanamaz.
  Bilhassa haram yiyenler, tam bir gaflet içinde ve ölü gibidirler. Az da olsa haram
  yiyene az yedi, denemez. Haram şeyin azı da çok sayılır.
  Herhalde dikkatli olmak varken az gaflet eden çok nadim olur.
  Haramdan çok sakınmalıdır. Çünkü onun azı yoktur. Haram imanı örter, kalbi
  karartan odur. Alkollü içkilerin azı, aklı yıkmaya yettiği gibi haramın da azı imanın
  ışığını söndürür.
  Zamanla iman ışığı sönerse ibadetin ve iyiliğin yararı kalmaz.
  Helal yemeli, helal içmeli. Helalin azı da yeter Çünkü onunla gönül rahatlığı ile
  ibadet edilir…
  Helal, nur üstüne nurdur. Haram, kir üstüne kirdir.
  Helali de nefse uyarak yemek olmaz. Allah’ın (CC) emirlerine göre yiyip içmeli.
  Aksi halde bir nevi israf yolu seçilmiş olur; bu da yakışmaz.Haram yemek daima
  gaflet getireceğini ve ondan sakınmayı bir daha hatırlatırız.
 1. Makale: ALLAH’TAN (C.C.) UZAKLIĞI YOK ETMENİN ÇARESİ VE YAKIN
  OLMANIN KEYFİYETİ
  İşlerin şu iki şey arasındadır: Biri Allah’a (CC) yakınlık, diğeri de O’ndan (CC) uzak
  olmak.
  Eğer sende ilahî nurun bir cezbesi yoksa neden durursun? Bu büyük kısmeti
  kaçırmana ne sebep var? Bu, bu kadar az aramakla kolay ele geçmesi imkansız olan
  nimeti neden oturarak beklersin. Durma, çalış; Hak yolda yürü ve kısmetini
  bulmaya bak. Çünkü selamet bu yoldadır. İyilik bu tarafta bulunur. Dünya ve
  ahiretin zenginliği böyle elde edilir.
  Bu yolda yürürken iki kuvvetin olmalı; tam mertebeni bulman için bunlar senin iki
  kuvvet kanadındır.
  Onların biri şehvet kuvvetini arttıran bilumum rahatlıkları terketmektir. Hatta
  mubah olan şeyleri dahi bir zaman için bırakmak yerinde olur.
  Diğer kuvvet ise güçlü kuvvetli olmaktır; oldukça ibadetlerin zahirde ağır kısmını
  yapmalı. Daima kolay taraflarını seçmek iyi olmaz. Ancak bu şekilde nefsin elinden
  kurtulmak kolay olur. Bu durum kuvvet bulursa dünya ve ahiretin meşakkati
  kalmaz… Zafer yolları açılır. Yani Allah’ın (CC) emirlerine giden yollar, zafer
  meydanı senin olur.
  Muvakkat bir zaman için mahrum olsan da sonra her şeyin senin olduğunu görürsün.
  Sonra senden büyük kerametler de zuhur eder, izzet sahibi olursun.
  Bir gün gelir tam Hakk’a (CC) ermişlerden olursun. O ermişler, tam ilahî cezbenin
  içine düşmüşlerdir. Onlar, hak ve hakikatin çekici kuvvetine uymuşlardır. Rahmet
  deryasına dalmışlardır. İşte bunların derecesine çıktığın zaman edepli ol.
  Bulunduğun hale aldanma. Hizmette kusur etme. Asli hüviyetin olan karanlık tabiat
  alemine dalma.
  Anlatmak istediğimiz mana yönünden şu iki ayet-i kerimeyi oku:
 • “Emaneti insan yüklendi; ama kendini bilmez, nefsini kötüye kullanmak ister.”
 • “İnsan aceleci oldu.”
  Kalbine sahip ol; halk, nefis ve şeytandan gelen şeylere iltifat etme. Sabrı
  terketme. Başına bir iş geldiği zaman feryada başlama; bekle, sabırla bekle. Sopa
  ile sağa, sola yuvarlanan top gibi iradeyi biraz bırak. Süt emen bebek gibi yumuşak
  başlı ol. Ölünün, yıkayıcıya teslim olduğu gibi teslim ol Hakk’a (CC)… Son olarak
  şunları da ilave edelim: Hakk’ın (CC) zatından gayrına karşı kör ol. O’ndan (CC)
  başka şeye varlık verme. Kimsenin fayda ve zarar babında bir kuvvet sahibi
  olacağını aklına getirme. Bütün mahlukatı Hakk’ın (CC) kamçısı altında müsavi gör.
  Herkese gelen sana da gelir. Onlara kısmet olan sana da olur. Ama herkese istidadı
  kadar gelir.
 1. Makale: ZÜHD ÜZERİNE
  Zühd olan bazı sebepler yüzünden iki defa sevap alır; bunun biri bir şeyi terkeder,
  ama nefsi için değil… Bundan bir manevi huzur duyar, sevap alır. İkinci defa: Yalnız
  Allah (CC) emir verdiği için alır; bundan da ayrı bir mükafat kazanmış olur.
  Zahid, nefsine uyarak hiçbir şey almaz, nefsine muhalif kalır. Bu hal gerçekleşince
  hakikate erenlerden sayılır. Veli olmaya hak kazanır; emin zümresine karışır;
  ariflerden olur.
  Bu hale geldiği zaman bir nevi varlığı yok gibi olur. Bu durumda verilen emir
  dahilinde işlerini yapmaya çalışır. Sakin olur; daima huzur sahibidir. Nasibi neyse
  kolayca gelir.
  Öyle zaman olur ki yer, içer, fakat iradesi sönmüş olur. İyiye yönelen şahsi arzuları
  ondan fenalık çıkmasını önlemiştir.
  İşte bu durum karşısında emre uyarak iradesini karıştırmadan kader-i ilahinin
  önünde işlerinin akışını devam ettirmeye muvaffak olursa kârların en üstününü elde
  etmiş olur. Çünkü ilahi fiillere uyarak işlerini yürütmüş olur.
  Burada bana biri:
 • Bu kâr sözünü neden söylüyorsun?
  diyebilir. Bunların bütün irade ve arzuları öldükten sonra Hakk’a (CC) ermiş olurlar.
  İstek, arzu, bazı dereceler kazanmak bunlar için düşünülemez. Bunlar bulacaklarını
  bulmuşlar, Hakk’ın (CC) has kulu olmuşlardır. Bir kula mükafat vermek olur; fakat
  kul kendiliğinden bir şey kazanamaz.
  Biz bu soruları şöyle cevaplandırırız:
 • Doğrusun; şu kadar var ki Allah (CC) onları fazlına kavuşturur; lütfuna, keremine
  erdirir. Kulun bütün iradesi hemen söner; ama ne de olsa beşeri alemdedir, az da
  olsa bir iradesi vardır. Ve bunu kötü yola koymamak için bir gayret sarfında
  bulunmuştur. Onun için her şey vardır; her güzellik verilmiştir. Bu verilenleri o zat,
  kendiliğinden elde edebilir mi? Edemez. Sonra kazanç, kâr denince akla yalnız
  cennetin ırmakları gelmemeli; Allah’ın (CC) ihsan buyurduğu lütuf ve hayır işe
  yardım da bir mükafat sayılmalıdır. Şunu da burada söylemek lazımdır ki o veli, bir
  çocuk gibidir; ilk zamanda iradesine fazla hakim olsa bile sonra tamamen varlığı
  yok gibi olur. İşte bu sırada onun her çeşit kötülüğe düşmesi muhtemel sayılır. İşte
  onun bu kötü işlere kapılmaması elinde değildir. Daha önceki hareketlerinin sağlam
  olması sonucu ona kazanç temin etmiştir ve bu kazançta onun kötü işlerden
  korunmasıdır.
  Kazançlar çeşitlidir. Bir çocuğun da kazancı vardır. Nasıl ki ana ve babasının
  himayesine sığınan bir yavru için himaye edilmek bir kazançtır. Babanın rızık
  temini, ananın kalbine konan şefkat duygusu yine o yavru için en büyük kârdır… Oinsan da bir çocuk gibidir. Halkın onu sevmesi, ona yardım etmesi kendisi için bir
  kazanç sayılır. Bunu Allah (CC) vermiştir.
  İşte cevap: Bu kazançlar böyledir. İlahi emirleri yapmak yine bir nevi mükafat
  sayılır. Çünkü insan her istediğini yapamaz. Onu yapması için ilahi lütuf ve kerem
  ihsanı gerektir. Allah (CC) daima sevgili kullarının yardımcısıdır.
 1. Makale: İMAN SAHİPLERİNİN SIKINTILARI
  İman sahiplerinin bazen mihnete düştükleri olur. Bunun bazı sebepleri vardır. Daha
  doğrusu buna hikmet icabı demek yerinde olur.
  İman sahibinin mihneti bir nevi lütuf sayılmalıdır. Hiç olmazsa Allah’ını (CC)
  hatırlar, dua eder. Duası makbul olur. Belki bir an için gaflete düşmüştür. Gelen
  ufacık bir mihnet çok iyi nimetlere sahip olmaya sebep olur.
  Sonra insan niçin duadan kaçınsın? Ve niçin Allah’ını (CC) unutsun? İşte unutunca
  ufacık bir uyarma ameliyesi yapılır. Haliyle iman sahibi bunun nereden geldiğini
  hemen anlar, dua eder. Elbette o za man dualar makbul olur. İlahi lütuf ve kerem
  kapılan açılır.
  Allah (CC) hiçbir kulun duasını karşılıksız bırakmaz. Burada olmasa da öbür alemde
  karşılığını verir. Haliyle bu arada kaderin de icabı yerine gelir. Bunu da unutmamak
  yerinde olur.
  Anlatıldığı gibi bazı ufak tefek mihnetler başa geldiği zaman edep ve terbiye dışına
  çıkmak yersiz olur. Bir bela gelince insan kendini kontrol etmelidir. Günahını
  araştırmalı ve onu gidermeye gayret etmelidir.
  Bir güç işe düşüldüğü zaman günah yollarını değil, sevap işleme yollarını aramak
  yerinde olur. Bir günah işleyince nasıl olsa işlendi diye öbürlerini sıraya koymak
  yerinde olmaz. Hele kader bahsinde uygunsuz yol tutmak, hiç de bir Müslümana
  yakışır şey değildir.
  En uygun yol, dua yoludur. Bela geldiği zaman dua etmek, Allah’a (CC) yalvarmak,
  günahlarına tevbe etmek hepsinden iyidir.
  Doğru yola hidayet eden ve en iyisini bilen yalnız Allah’tır (CC).
 1. Makale: RIZA YOLUNU İSTEMEK VE ORADA YOK OLMAK
  Allah’tan (CC) rıza ve yoklukta var olmayı isteyin. Bütün olanlara boyun eğip bir
  yana durmak, en büyük rahatlıktır. İlahi emirler dahilinde işlerin yoluna girmesini
  beklemek en iyi şeydir. Dünyanın cenneti, gönül rahatıdır. Buna ermek isteyen
  sakin ve olanlara razı olmalıdır.
  Olanlara razı olmak, bunların içinde kendini Hakk’a (CC) teslim olmuş bulmak en iyi
  yoldur. Allah’ın (CC) mana kapısı buradan açılır. Ve kulun sevilmesi böyle oldukça
  gerçeğe uyar. Sıkıntı denen illet en büyük dünya azabıdır. Ahiret azabı daha
  başkadır. Allah (CC) bir kuluna sevgi yolunu gösterirse evvela ona gönül rahatlığı
  verir; o da bu rahatlık sayesinde hoş bir ömür sürer.
  Allah’a (CC) kavuşma yolu buradan başlar. O’nun (CC) nuruna vasıl olma böyle
  tahakkuk eder.
  Geçici zevklerin ardına düşmeyin. Ele geçmesi mümkün olmayanın ardıda
  koşmayın. Eğer kısmetse gelir; değilse zaten gelmez. Kısmet olmayan bir şeyin
  ardına düşmek, bir ahmaklıktır. Akılsızlık ve bilgisizliktir. İşte dünyanın en büyük
  azabı budur. Daha evvelki sözlerimizde geçtiği gibi en büyük dert imkansız şeylerle
  uğraşmaktır.
  Kısmetinde yazılı şeyi istemek de ayrı bir görgüsüzlüktür. Daha doğrusu hırstır.
  İbadet ve kulluk tarafından incelenecek olursa şirk demek de yerinde olur…
  Bu kadar istek neye? Hem Allah’ı (CC) sevenin bu kadar lüzumsuz şeyleri istemesi
  yerinde olmaz. Yaradanını (CC) seven, O’nu (CC) ister. O’nunla (CC) beraber başka
  bir şey istemek, yerinde olmaz; Sevgilinin gayrini istemek, sevgide yalancılık
  sayılır. Sevgili için yapılan işten ücret istemek, ayıp olur. İhlasın yokluğunu açığa
  vurur. İhlas sahibi, kulluk hakkını ödemeye bakar; ötesini efendisine havale eder.
  Allah (CC), her varlığın sahibidir. Yapılan her işi ister ki kendisi için olsun. İster ki
  kulunun bütün işleri kendisi için olsun.
  Bir kul şunu iyi bilmelidir ki kendisi ve yaptığı işler efendisine aittir; bu durumda
  nasıl kendine mahsus olmak üzere birçok şeyler talep edebilir.
  Birçok yerlerde de anlattık. Kulun ibadet etmesi ona Allah’ın (CC) bir muvaffakiyet
  kudreti vermesi sonucudur. Ona kudret, kuvvet vermek Allah’ın (CC) elindedir.
  Ceza veya mükafat beklemektense elinde bulunana şükretmek daha iyi olur.
  Sonra o kul görmüyor mu ki her kimin elinde nimet çoğalırsa neticesi iyi olmuyor.
  Bu, çok kere vakidir. Evvela iyidir; sonra ne olduğu görülür. Azar, Allah’a (CC)
  darılır; kadere kabahat bulur, Nimeti beğenmez; derdi, gamı çoğalır. Kendinde
  olanı beğenmez, az görür. Başkasının malına göz diker.
  Bu insanlar neden ellerindekine razı olmazlar? Öyle zaman olur ki bu huysuzluklarısonunda ellerindeki de gider. Çünkü kendilerine has olan hiçbir şeyi beğenmezler.
  Bütün bu durum, onları öyle perişan eder ki çabukça yaşları büyür. İşleri dağılır.
  Vücutları yorulur. Bir başkasının elindekine ermek için günlerce alınlarından ter
  boşanır. Netice olarak günah veya sevap kaygıları da yok olur ve böylece günah
  sayfaları dolar.
  Bu arada en büyük suçları yapmaktan çekinmezler. Emr-i ilahi, onların hiç
  düşünmek istemedikleri bir şey olur. İstediklerini de bulamazlar. Dünyadan
  giderken elleri boş olur. Ne başkasının malı fayda vermiştir ne de kendi
  mallarından bir kazanç temin edebilmişlerdir.
  O zavallılar, eğer Allah’a (CC) şükredip dursalardı en büyük nimete ererlerdi.
  Elinde bulunana ve kısmetine razı olup şükür ve ibadet yolunu aramış olsalardı
  kendileri için iyi olurdu. Sanki başkasının malına göz dikmekle, ellerine kısmetten
  fazla bir şey mi geçti?
  İstediklerini bulamadılar, aradıklarına eremediler. Yalnız ömürlerini boşa
  geçirdiler. Ahiretlerini de batırdılar. Onlar bu yaptıkları ile en akılsız bilgisizlerden
  oldular. Kısmetlerine razı olup ibadet ve taat, ile meşgul olsalardı kendilerine
  yetecek kadar dünyalık gelirdi. Öbür aleme geçtikleri zaman ise, umduklarından
  daha iyisini bulurlardı.Allah (CC), cümlemizi haline razı olanlardan kılsın… Her
  hususta halini bilenler zümresine dahil eylesin. Sevip doğru yola gidenlerden
  eylesin.
 1. Makale: ALLAH’A (C.C.) VASIL OLMAYI İSTEYEN VE VASIL OLMANIN ŞEKLİ
  Ahirete hoş gitmek isteyen zahid olsun; kötü yerlerden kaçınsın. Dünyasını temiz
  tutsun. Allah’ına (CC) ak yüzle varmak istesin. Dünyada O’nun (CC) tevhid nuruna
  ermeyi arzulayan yine zahid olsun. Ahiretin güzelliğini, nimetini, tadını istemesin.
  Bir kimsenin kalbinde yalnız maddi taraf varsa o zahid değildir. Ki bu maddi
  arzuları şöyle sıralamak mümkündür:
  Şehevi arzular, dünyanın geçici lezzetleri, dünya rahatı sayılan evlad, aile, yemek,
  içmek, giymek, binmek, gezmek, hoş olmak, ilim yolu ile kibre, gurura kapılmak,
  iyi konuşmaya heveslenmek ve daha akla gelen birçok dünyaca şöhret sayılan
  şeyler… Bunların haricinde beş vakit ibadetler hariç desinler için yapılan şeyler, hiç
  de zahidlik alameti değildir.
  Bilhassa bela geldi mi sızlanmak, az zarar görünce ağlamak, hafif bir menfaatin
  gidişi karşısında kızmak pek hoş değildir. Kaldı ki zahid olmaya çalışan için hiç
  yakışık almaz.
  Bu sayılan şeylerin hemen hepsinin içinde nefsin isteği vardır. Halbuki zahidlik,
  evvela zahidlik ne ise ona uymayı sevmektir.
  Yukarıda söylenen işler, çoğu insanı dünyaya bağlar. Bunların peşinde koşan kendini
  dünyanın daimi kalacak bir varlığı sanır. Kendi kendine nasıl olsa ben ölmeyeceğim
  der gibi hal ve tavır takınır. Halbuki zahid olmak için ilk başta bunları kalpten
  çıkarmaya çalışmalıdır. Layık olan da bulur. Gerekli olan odur ki her zahid, nefsini
  kötü şeylere uymaktan tuta. Bütün bu kötülükleri ruhundan kazımaya çalışmayan
  zahid olamaz. Her zahid, kendini daimi tevazu içinde tutmalı. Oldukça çekimser bir
  tavır takınmalı. Her yerde ataklık zahide yakışmaz.
  Şunu da bilmek gerekir: Değeri bir nohut kadar dahi olsa dünya sevgisi kalpten
  sökülmelidir. Bu durum geliştikten sonra rahatlık başlar; kalpten sıkıntı kalkar.
  Zaten bütün dertler, sıkıntılar dünyayı sevmekle başlar. Dünya sevgisi azalınca tabiî
  olarak üzüntüler de azalır.
  İşte dünya sevgisi azalınca Allah (CC) sevgisi çoğalır. Buna işaret olarak Hz.
  Resul’ün (SAV) şu Hadis-i Şerifini zikredelim:
 • “Zühd yolunu tutmak, gönlü ve vücudu rahata erdirir.”
  Dünyanın sıkıntısı, derdi çoğaldıkça Allah’a (CC) karşı bir perde çıkar. O’na (CC)
  yaklaşmak kolay olmaz. Bunların inkişafı, yani Allah’a (CC) yaklaşma yolu dertlerin
  azalmasıyla başlar.
  İşte ahireti kazanmak için bir baştan öbür başa tüm olarak dünya sevgisinden
  kurtulmak gerek.
  Bundan sonra eğer Allah’ı (CC) bulmak bir gaye ise ahiretin de bütün derecelerinibırakmak lazımdır. Oranın yemesini, içmesini ve daha başka ehl-i imana vaad
  olunan şeylerden kalbi temizlemek icab eder.
  Madem Allah’ın (CC) rızası isteniyor, yapılan amelin öbür alemde mükafat
  getirmesi istenmeyecek.
  Yapılan işlerin neticesi elbette mükafatsız veya cezasız kalmaz. Allah (CC)
  kimsenin istemesine bakmadan fazlasını verir veya ceza lazımsa keser… İstemeye
  lüzum olmadan yakınlık veya uzaklık verir. Allah’ın (CC) adeti budur. Bütün
  Peygamberlerine (AS) ve sevgili kullarına büyük ihsanlar etmiştir.İnsana lazım olan,
  bütün hayatı boyunca dünyasını temiz geçirmektir. Ahirete göçtüğü zaman orada
  gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplere dahi gelmeyen iyi nimetlere
  erer. Bu nimetlerin tarifini zihin kavrayamaz. Tabirler bunu vasıflandırmaktan
  acizdir.
 1. Makale: HAZZI TERK
  Hazzı terk üç devrede mümkün olur. Bunun birinci devresi avama mahsustur.
  Bir insan tahayyül edin, şahsi iradesinde devam eder, yer, içer; tabiatına göre
  hareket eder. Hiçbir dava peşinde koşmaz. Sadece bir insiyakla yola devam eder.
  Hakk’a (CC) ibadet etmez, dine uymaz. Hiçbir had hudud tanımaz; daha kısa bir
  tabirle iddiasızdır, davasızdır. Bu arada ilahi bir nazara uğrar; rahmet kapıları açık
  olur. Böylece ilahi bir tevafuk olarak bir gün karşısına bir nasihatçı çıkar. Bu
  nasihatçı salih kimse olduğundan tesirli olur; bu hal karşısında o iddiasız adam,
  kendiliğin, hakkı kabullenir.
  Bu durum böylece devam eder gider. Çünkü o nasihatçının sözleri, o adamı yola
  getirdi. Her gün kendine has usulle dinlediklerini tatbike koyulur. Bu halin tabiî bir
  neticesi olarak ayıplarını görmeye başlar. Tabiat ve nefsin peşinde koştuğunu
  sezer. Ani olarak iman yoluna girmiş olur. Allah (CC) yolunu kendine seçer; şeriatın
  emirlerine göre hareket eden halis bir insan haline gelir. İlk defa gitmekte olduğu
  tabii hava söner, yavaş yavaş kötülükleri bırakır. Haram şeylere yaklaşmaz.
  Şüphelilerden çekinmeye koyulur. Halkın minnetini, dünyanın uygunsuz işlerini bir
  yana atar, Allah’ın (CC) verdiğine ve O’nun (CC) emirleri ile gelene bakar. İslam
  dininin:
 • “Helaldir.”
  Dediği şeyleri alır. Yemesinde, içmesinde, giyiminde, kuşamında, ahlak ve fazilet
  yolunu arar. İster ki hep taata, ibadete sevk edecek şeyleri yapsın; Ötesini
  yapmasın.
  Bundan sonra onda Hakk (CC) vergisi bir anlayış hasıl olur; bilir ki dünyadaki
  kısmetini yiyip bitirmeden ölmez. Sakin olarak düşünür, helal yer; mubah yoldan
  kazanır, günlerini böylece geçirir gider.
  İkinci devre başladığı zaman o, bir velidir. Hakikata erenlere dahil olmuştur.
  Haslara katılmıştır, azimet sahibi olmuştur. Bu kere yaptığı işleri daha ince bir
  süzgece tabi tutmaya başlar. Emirle yer, ilahi duygu ile hareket eder.
  Üçüncü devre başladığı zaman ona bir ses gelir. Bu seste:
 • “Ayaklarına takılanları bırak… Dünyayı ve ahireti terket. Bunları isteme…”
  Emri verilir. Daha sonra:
 • “Bir baştan öbür başa bilcümle izafi mevhum varlıklardan uzaklaş, hepsini bırak.
  Yersiz varlıkları yok bil; tevhid nuruna dal ve onda güzelleş.”
  Daha bunlar gibi birçok emirler.
  Artık şirk terkedilmiş irade, Hakk’a (CC) bağlanmış ve o, tam bir edep ve terbiyeiçinde ilahi huzura kavuşmuştur. Gönlü boş… Başı öne eğik; ne sağında olan ahirete
  ne de sola geçen dünyaya bakar. Halk sağlığı, bir sürü garip istek ve bunlara
  benzeyen şeyler kalbinden silinmiştir.
  Bu makam son duraktır. İzzet tacı ve ilahi saltanat bu makamda verilir. Sonsuz
  bilgiler bu devrede gelir. Fazilet ve ihsanların çeşitleri bu makamdan daha çok
  verilir. Bunlar verilirken ona:
 • “Bunları al, giyin, kuşan; nimetlerden faydalanmayı bil… Yalnız sakın edep dışı iş
  yapma, bunları kabul etmemek gibi şeyler aklına gelmesin. Çünkü iyiliği kabul
  etmemek sahibine hakarettir. Nimeti az görmektir.”
  Denir. Alır, giyer; yer, içer. Her türlü ilahi nimetlerden faydalanmaya başlar. Bir
  zamanlar nefsinin emriyle aldığı şeyleri şimdi kudret eli ona verir.
  Sözü buraya kadar vardırmışken nimetlerin alınması ve yenmesi için bazı haller
  olduğunu söylemek isterim. Bunları dört kısma bölmek yerinde olur:
  Birincisi: Tabiidir; nefse, şeytana uyarak yemektir. Bunu hemen söylemek lazım
  gelirse “Haram” olduğunu söyleriz.
  İkincisi: Kur’an ve hadiste belirtileni yiyip içmektir. Yani Kitap ve sünnete göre… Bu
  şekilde bir yiyip içmek şer’îdir. Adı ise “Helal ve Mubah.”
  Üçüncüsü: Emirle almak. Herhangi bir işi yapmak için ruhi bir emir beklemek. Bu
  iyidir; fakat herkeste olmaz; yalnız velilerde olur.
  Dördüncüsü: Bu en üstün derecedir. Burada emir, istek ve arzu herhangi bir işaret
  beklemek yoktur. Bu makamda olanlar iradeden soyunmuşlardır. Burada
  bulunanlar, kadere tabi olan zatlardır. Bunlar, her şeyi Allah’ın (CC) fazl ve ihsanı
  ile görür. Bunlar salihlerdir. Bunlara salih demekle de hudud çizmiş oluruz. Yalnız
  bir ayet-i kerimede:
 • “Allah (CC), sevgili kullarının hamisidir. Salihlere O (CC) sahip olur.”
  Belirtilen salih vasfına nispeten biz de salih diyoruz.
  Bu son makamın sahiplerini birkaç defa anlattık. Burada bir daha anlatmadan
  geçemeyeceğiz. Bunlar tamamen maddi varlıklarından âri, beri insanlardır. Kendi
  şahısları için ne bir iyilik düşünebilirler ne de kötülük. Bunları kader eli çevirir.
  Kader eli yardımlarına koşar. Bu hal çok büyük bir iştir. Sözle anlatılmasına da
  imkan yoktur. Ancak zevkle bilinmesi gerektir…
  Bunların zamanları da hayli gariptir. Bazı zamanlar öyle bir ağırlık duyarlar ki
  ihtiyarsız bağırmaya başlarlar. Fakirlik veya zenginlik bunlar için bir mesele
  olmamasına rağmen dilenmeleri de mümkündür.İşte bunların ömrü çok garip
  hadiseler içinde geçip gider. Olacakları kadar olmuşlardır. Allah (CC) kudsiyetlerini
  artırsın. (AMİN)
 1. Makale: KULUN HALKI VE NEFSİ BIRAKMASI
  Kul şahsi hevesi, nefsi, iradeyi, dünya ve ahiret ümitlerini bırakmalıdır. Bunları
  bırakıp kalbine yalnız Allah (CC) sevgisi girdiği an doğruyu bulmuş sayılır. Artık
  kalbinde yalnız Allah (CC) sevgisi vardır. Her şeyi Allah’tan (CC) ister; başka bir şey
  arzu etmez. Çünkü Allah (CC) onu kullar arasından seçmiştir. Onların içinden saf
  olarak almış; hem kullara sevdirmiş hem de kendisi sevmiştir.
  İnsanların kalbi, o sevilmiş, seçilmiş insanın sevgisiyle doludur. Bu yapılanlar, onun
  için bir nimet sayılır. Sonra sonsuzluk ifade eden hoşluklardır. Bunların içinde ebedi
  kalma saadeti vardır. Kul, bu halinde elinde olmayan ilahi bir irade ile düşünür ve
  ilahi tecelliler arasında kendisini yok olmuş bulur. Hakk’ın (CC) tedbiriyle hareket
  eder. O’nun (CC) dilediği gibi olur, O’nun (CC) rızasına göre razı olur. O’nun (CC)
  emrine uyar, başkasını bilmez. O’ndan (CC) başka kimsede varlık göremez. Bu
  durumda bilir ki fiil, söz ve hareket hepsi Hakk’a (CC) tabidir.
  Bu durumda ilahi vaadler alır; hayal dahi edemediği şeyleri bulur ve alır. Burada da
  ilave yapmak gerekirse deriz ki, kulun iradesi yok olmuştur. Yalnız ilahi irade
  kendini gösterir.
  Bu mevzuyu biraz açmak isteriz. Kastımız, kulun iradesi yok olduktan sonra bazı
  değişiklikleri bildirmektir. Kul bir iş diler, fakat kendi iradesi ile değil. Hakk’ın (CC)
  iradesi dahilinde. Az zaman sonra o değişir, başka bir şekil alır. Bu değişik iş, belki
  o kulu üzer; ama üzülmemek gerek. Çünkü Allah-u Teala (CC) Hz.leri şöyle
  buyuruyor:
 • “Biz bir iş değiştirdiğimiz zaman ancak yerine ondan daha iyisini, daha güzelini
  veya aynısını getiririz. Allah’ın (CC) her şeye kadir olduğunu bilmez misin?”
  Burada sözle söylenmesi gerekmeyen işler vardır ki onu yalnız tasavvuf ehli bilir.
  Yukarıda zikredilen Ayet-i Kerimenin bir nüzul sebebi vardır. Ama biz bunun
  üzerine duracak değiliz. Yalnız bazı hususları belirtmek için anlatmakta fayda
  vardır.
  Hz. Peygamber (SAV) irade bakımından Hakk’ın (CC) emir ve tecellisine bağlıydı. Şu
  kadar var ki bazı ilahi irade yönünden iyi, fakat zuhur eden hadiseler cihetinden
  zahirde hatalı görülen şeyler sezerdi; ama kalben… Bunu bilen ancak Allah’tı (CC).
  Değiştirmek de Allah’a (CC) ait idi. Hal böyle iken değişen bazı ayetler Peygamberi
  (SAV) üzerdi. Bunun üzerine bu ayet nazir oldu. Peygambere (SAV) ihtar edildi.
  Tasavvufi ve öz manası ele alınırsa şu ayet-i kerime de kastımız olan inceliği
  belirtmeye yeter:
 • “Dünyanın geçici nimetlerini istiyorsunuz. Halbuki Allah (CC), öbür alemin
  güzelliğini sever. Eğer geçmiş bir hüküm Allah (CC) tarafından verilmiş olmasaydı
  sizi büyük bir azap tutardı; bu yaptığınız işin cezası olurdu.”İşte burada sözü edilen “geçmiş hüküm”, ilahi iradedir. Buna Hakk’ın (CC) arzusu
  denir. Bu irade hiçbir an değişiksiz olmaz, daima değişir. Makamı buraya varan kul,
  iradesi ile bir iş yapmaya kalkarsa ceza görür. Hakk’ın (CC) iradesine göre hareket
  edip fakat kalbine bir şey gelirse yalnız bir histen ötürü olur. Aksi halde: “Bu neden
  oluyor?” gibi sözler sarfedilirse Allah (CC) kulunu azarlar, kaderin daima değişmesi
  gerektiğini söyler, sonunda şöyle buyurur:
 • “Allah’ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musunuz?”
  Bunu biraz tefsir etmek gerekirse şöyle:
 • “Sen kader denizindesin. Onun dalgaları seni çevirmektedir; kah bu yana kah öte
  yana.”
  diyebiliriz. Şunu da burada ilave etmeliyiz ki her veli son makama erdiğini sandığı
  derece, bir nebinin ilk adımı olsa gerektir. Velilik ve ilahi iradeye geçtikten sonra
  yalnız nebilik, yani peygamberlik makamı vardır. Ve her veli, peygamberin
  makamına ermesine imkan olmadığını da bilmelidir. En iyisini Allah (CC) bilir
 1. Makale: KADERDE NİZA YOKTUR
  Bütün manevi haller saklıdır. Allah (CC) dostu da onları saklamaya memurdur. Her
  saklanması lazım gelen şeylere Kabz hali, diğerine de Bast tabir olunur. Bu cihetten
  bir velinin iki hali vardır demek icap eder:
  Biri Kabz (Sıkıntı), öbürü Bast (Serbest).
  Hali muhafaza Kabz; kaderle hareket etmek Bast’tır. Kadere uymak, serbest haldir.
  Ona bağlı olarak işleri kader çerçevesi içinde görmek en rahat alemdir. Daha sonra
  zuhura gelecek manevi halleri saklamak lazımdır. Bir veli, kerametini saklamak
  zorundadır.
  Kaderde saklanacak bir şey yoktur. Bu yüzden ona münakaşasız uymak, onun
  zuhurunu beklemek en iyisidir. Gelen kendiliğinden gelir. Olacak iş, istenmese de
  olur.
  Bunların kendine göre makamları vardır. İrade-i İlahîye ile hareket eden kimsenin
  kaderden haberi olmayabilir ki o kimseden bazı haller zuhur edebilir; bir nevi
  keramete benzer… fakat değildir. Bu sebepten zuhura gelecek bir işi saklamak
  yerinde olur. Çünkü hikmeti bilinmez. Çünkü iyi sanılan şey kulun arzusu hilafına
  çıkması mümkündür.
  Kader-i İlahîye tam dalmış olanda böyle bir mahzur yoktur. O, kendisine bir şey
  izafe edemez. Keramet bile olsa kader-i ilahi olduğunu bildiği için açığa
  vurmasından bir zarar gelmez. Bu makam çok ağır bir makamdır. Bu kader
  makamına girmek için birkaç devre geçmesi lazımdır.
  Başta insanın bu makama ermesi ilahi irade ile istendiği takdirde kendisine şahsi
  istek ve temenniler hakkında bazı emirler vaki olur. Bazı zamanlar bir yoklama gibi
  sual gelir. Suale benzemez, ama öyle demek daha iyi olur. Mesela:
 • Bu iş nasıl?
  Gibi bir teklif vaki olur. Bunu takiben de:
 • Bu işi bırak.
  Emri gelir. Daha başka şekilde zühd yolu telkin edilir. Ve o yolu tutar. Böylece bir
  zaman kalbi boşalır. Bütün istek, arzu, temenni yok olur; yalnız Allah (CC) aşkı
  kalır.
  Bundan sonra gelecek tecelli değişebilir. Bazı vasıtalarla istemeye izin verilir.
  Kısmetini istemeye başlar. Çünkü kısmetini alması ve nasibini yemesi lazım. Bu
  sebepten yer içer, ama kaderin içinde kaldığını iyi bilir. Bunu bildiği halde yine
  Allah’a (CC) dua eder. Nasip ister. Halbuki istemese dahi o şeyin geleceğini bilir.
  Bunu yapmasının sebebi de edep icaplarına uyduğunu göstermektir. Bunu böyle
  yaptığı için Allah (CC) indinde sevgi derecesi daha çok artar. Kerametlerinsaklanması halinden kurtulmak bir nimet sayılır. Bir velinin her işi açık olması da
  ayrı bir fazilettir. Bu duruma gelmek için isteme derecesine çıkmak lazım. Haddi
  aşmamak bir yüktür. Buna her veli dayanamaz. Bu makam ağırdır. Kader içinde
  kalmak daha iyidir. Bir sürü güçlükler ve sır saklamalar ağır bir vazifedir. Ama
  kader içinde hoş geçinmek daha rahattır. Çünkü gizli tutulması gereken bir hal
  yoktur.
 • İşte kaderdir, ne ise oluyor.
  denir, geçilir.
  Burada bir sual tevcih etmek mümkündür. Bu da bizim bu anlattığımız son şekil için
  bir, Kaderiyeci tabirinin kullanılma tehlikesidir.
  Madem kader içinde hareket ediyor, o halde emir ve vazifelerin ne lüzumu var?
  Sonra:
 • “Ölüm gelinceye kadar Allah’a (CC) ibadet et.”
  Ayetini red demek oluvor gibi bir söz söylenmesi beklenebilir.
  Bunun cevabı basittir. İlk bakışta hiçbir veli böyle bir kötü yola girmez. Allah’ın
  (CC) sevgili kullarını böyle bir hareket yapmaktan tenzih ederiz. Şu iyi bilinmelidir
  ki bu kadar yüksek bir makama eren kötülük yapamaz. Kötülüğe ait bütün arzuları
  sönmüştür. Daha evvel de belirttiğimiz gibi bu hal lafla değil, kolay anlaşılması için
  evvela hal sahibi olmak lazımdır. Bir insan, ilahi kudret ve kuvvet sayesinde en üst
  makama çıksın; sonra da dinin emirleri dışında iş yapsın; bu imkansızdır. Bir defa
  bu makam sahibinin iradesi Hakk’a (CC) bağlıdır. Hakk (CC) ise en güzel şeyleri
  ister. Hakk’tan (CC) güzel işler zuhur eder. O insan, iyi iş yapmak için bir güçlükle
  de karşılaşmaz. Allah (CC) onu her kötülükten esirger. Nasıl ki Allah-ü Teala (CC):
 • “İşte biz, ondan bu şekilde kötülükleri bertaraf ettik. Çünkü O, bizim sağlam
  kullarımızdandı.”
  Buyurdu. Diğer ayette ise:
 • “Bütün kullarım üzerinde senin hükmün olamaz.”
  Buyurdu. Bu, şeytana bir azar idi.. Ayrıca şeytanın:
 • “Yalnız Allah’ın (CC) halis kullarına bir şey yapamam.”
  Dediğini de Rabbimiz (CC) bize haber veriyor.
  Yukarıdaki sualinle senin bir zavallı insan olduğun anlaşılır. Zamanımızın sapıkları
  gibi bir veliyi görmek yerinde olmaz. Veli, Allah’ın (CC) himayesindedir. Diğeri ise
  şeytanın kucağındadır.Allah’ın (CC) himayesinde olana şeytan nasıl yanaşır? Böyle bir makam sahibi için
  kötü şeyler nasıl düşünülür? Yukarıdaki soruyu sormak kadar düşünmek de bir
  hatadır. Bu yolun hakiki yolcuları, yalnız hal sahibidir. Onlar, sözde bir veli geçinip
  dinin emirlerini hiçe sayan değildir. Bu sual yolunu takip edenler, bir sapıklık içinde
  bulunmaktalar.Allah (CC) sonsuz kuvvet ve kudretiyle bizleri bu yolun sapıklarından
  saklasın. Ve bizleri muhafazası altına alsın. Bizleri ve bu yolun hakiki yolcularını
  gerek dış ve gerekse iç alemi zengin olanlardan kılsın. İyiliklerini üzerimizden eksik
  etmesin.
 1. Makale: HER YANI BIRAKIP ALLAH’IN (C.C.) FAZİLET KAPISINA DÖNMEK
  Bütün yönleri bir yana at, bırakıp attığın şeylere yanaşma. Onların birine dahi
  iltifat, maneviyatı yıkar, ilahi faziletin kapısı sana açılmaz. Allah’a (CC)
  yaklaşamazsın.
  Tevhid nuruyla bütün cihetleri kapa. Kendini, nefsini, bilgini ilahi ilim karşısında
  yok gör. Kalp gözün açılır. Fazilet kapılarını baş gözünle dahi görmeye başlarsın.
  Artık baş gözün maddi göz değil, kalp gözüdür. İman, yakın nurudur…
  Bu nur, iç alem parladıktan sonra dışa vurur. Bir evin içi aydınlık olduktan sonra
  gecenin dışardaki karanlığını deler gibi dış alemi aydınlatır. Bu nur, zuhur ettikten
  sonra her varlığın ona uyar. Allah’ın (CC) verdiği o nur önünde eğilir; bir vaad-i
  ilahi icabı bunlar oldu.
  Nefsini ezme; onu kötülüğe atma. Ve onu kendi başına bırakma. Onu kendi isteğine
  bırakırsan şaşar; halka bağlanır. Hakk’ı (CC) unutur. Maddi kuvvete ve sebeplere
  güvenir; mahvına sebep olur. Hayır kapılarını sana kapar.
  Nefsi kendi başına bırakmak bir cehalettir. Allah’a (CC) bir eş tutmaktır. Bu
  yapıldığı takdirde mukabili olarak manevi taraf kapanır. Çünkü Hakk (CC) terk
  edilmiş ve batıl tutulmuştur. Şunu da bilmelisin ki ilahi kapılar her zaman açıktır.
  Her an tevbe yolları görünmektedir. Onları tuttuğun an yine Hakk (CC) yardımına
  erersin; merhamet eli seni yine kurtarır.
  Bir defa kapıldım, deyip ötesini aramamak olmaz; Allah’a (CC) dönmek istediğin an
  kabul olunmuş sayılırsın.Dön ve yalvar; O’nun (CC) rahmeti seni tutar. Hastalıklara
  şifa verir. İstediğin zenginliği ve her güzelliği bulursun. Eğer yine bir şaşkınlık
  yapmazsan böylece kalırsın ve yokluk senin için yok olur.
 1. Makale: BELAYA SABIR NİMETE ŞÜKÜR
  Halin iki durumdan başka yorumlanamaz. Onlar, bela ve nimet halidir.
  Bela içinde isen sabretmeye çalış. Sabretmeye çalışmak, her insan için en az
  yapılması gereken bir vazifedir. Bundan sonra sabırlı olmak var. Zorla sabretmek,
  pek iyi sayılmaz. Bizzat haliyle sabırlı olmak daha iyidir. Ama güzeli rızadır. Bundan
  sonra uysallık gelir. Uysal olmak, bir insan sahibi için en iyi şeydir.
  Kendini yok görüp kadere teslim olmak da iyidir, ama herkes bunu yapamaz. Bu,
  varlığını ilahi varlığa veren zümrenin işidir.
  Sana gelen nimet olduğu takdirde şükür yolunu tutman gerekir. Bu şükür ise üç
  şekilde olur: Dille, kalple ve bütün duygularla.
  Dil İle Şükür: Bütün nimetlerin Allah’ın (CC) olduğunu itiraf etmek. Nefse, kuvvete,
  halka, güç ve kuvvetine bir pay çıkarman şükrü bozar. Birçok vasıta ile sana iyilik
  yapılabilir. Bunları da Allah (CC) tarafından yaratılmış birer sebep bilmen gerek.
  Çünkü dış görünüşte her ne kadar bazı sebepler ve deliller varsa da bunların
  ötesinde ilahi kudreti sezmen gerek.
  Her şeyi yapan Allah’tır (CC); yaratan, veren, getiren O’dur (CC). O (CC),
  şükredilmeye herkesten daha layıktır. Neden sebeplere bağlanmak doğru görülsün?
  Asıl sebebi de yaratan Allah (CC) olduğuna göre şükre hak kazanacak olan da Allah
  (CC) olmalı, değil mi?
  Sana bir hediye gelse, o hediyeyi getiren güzele mi bakman lazım?.. Ona mı nimet
  sahibi diye itibar göstermen gerek? Hayır, asıl o hediyeyi sana gönderene şükür ve
  saygılarını takdim etmen gerekir. Nimeti getireni görüp onun esas sahibini
  unutuyorsan şu ayetin bildirdiği zümreye dahil olursun:
 • “Onlar, dünya hayatının dışını bilirler, bunun ötesinden gafildirler.”
  Akıllı kimse, işin sonunu bilendir. Sebeplere bağlanan kısa akıllıdır. Dışa bağlanıp
  işin iç alemini unutmak bir cahillik sayılır.
  Kalp İle Olan Şükür: Bu bir itikat işidir. Buna inanmak lazımdır. Kopmaz bir manevi
  bağa sarılmak gerektir. O bağ şöyle gelişmelidir; bilmelisin: İçinde ve dışında
  durmanda veya yürümende ne gibi tad ve iyilik varsa hepsi Allah’ındır (CC). Hatta
  yaptığın şükür bile. Kalben bunları bildikten sonra dilin ona bir tercüman olmalıdır.
  Allah-ü Teala (CC) Hz.lerinin şu ayetlerine iyice inanmalısın. Çünkü kalpten bunlara
  inanmış olman bir şükürdür:
 • “Sizde olan bütün nimetler Allah’tandır (CC). Allah (CC), dışınıza ve içinize
  nimetlerini bol bol sermiştir.”
 • “Allah’ın (CC) nimetlerini saymakla tüketemezsin.”Bunlara inanmış olan bir iman sahibi için Allah’tan (CC) başka yardımcı ve şükre
  layık kimse düşünülebilir mi?
  Duygularla Olan Şükür: Bu da bütün duyguları ibadetle kullanmakla olur. Şunu da
  ilave edelim ki Allah’ın (CC) emirleri dışında hiçbir sese kulak vermemek lazımdır.
  Bu durumda nefis, şeytan ve şahsi arzu uyulmaması gereken şeylerdir. Allah’tan
  (CC) gayri hiçbir şeye uymamak lazımdır. Hele Allah’a (CC) ibadet eder gibi bir
  şeye tapmak hiç olmaz. Bu yapıldığı takdirde zalimler içine girilmiş olur. Bu
  zümreye zalim denildiği gibi haksızlıklar için cebir kullanan demek de olur. Allah’ın
  (CC) emri dışında başkasına emir vermek, bir zor kullanma olmasa dahi zulümdür.
  Bu hali insan şahsi için yapsa da zulüm olur. Bu yol, salih ve yararlı insanların yolu
  sayılmaz. Bunlar hakkında ilahi hüküm şudur:
 • “Allah’ın (CC) emri haricinde hüküm veren fasıktır…”
  denir. Diğer bir ayetle ise kâfir olduğu beyan edilir.
  Bu işin sonu da iyi olmaz. Netice ilahi bir azap olan cehenneme kadar götürür. O
  cehennem, akla gelen basit ateş gibi değildir. Onu tutuşturacak şey, kükürt taşı ve
  insandır. Dünyanın hafif ateşine bir an dayanmak imkansızdır. Ahiretin büyük
  azabına nasıl dayanılır? Nefse uyar, halka tapar, Hakk’ı (CC) bırakırsan gideceğin
  yerin cehennem olacağını unutma. O gün orada:
 • “Kurtuluş, kurtuluş…”
  diye bağırmak fayda getirmez. Her ne kadar:
 • “Allah… Allah… Allah…”
  söylesen yine seni çıkaran olmaz. Ancak imanın elden gitmemişse bir zaman yanar,
  sonra çıkarsın. Ancak günah kadar yanmak lazımdır.
  Nimet ve bela halinde ol ve onların icaplarını yerine getirmeye bak. Bütün ömrün
  bunların dışında değildir. Yukarıdan beri anlattığım gibi her şeyin has hakkını öde…
  Belaya sabret… Nimete de şükür…
  Bela halinde insanlara şikayette bulunma. Bu halinde en ufak bir sıkıntı hali dahi
  belli etmemeye çalış. Halini kimse bilmesin. Hakk’ı (CC) itham etme. Hikmetine
  karışma. Nimetini boşa götürme. Dünya ve ahiretle işlerine yarayacak şeyleri seç.
  Eğer bir derdin varsa Allah (CC) istemedikten sonra kimse şifa veremez.
 • “Derdi Allah (CC) verdi; şifayı kul verdi…” deme. Derdi veren Allah (CC), şifa
  sebebini de veren yine O (CC). Aksi halde Hakk’a (CC) eş koşmak olur. Halbuki O’na
  (CC) mülkünde ortak yoktur.O’nun izni (CC) olmadan iyilik ve kötülük olmaz. Ne gelir olur ne de gider. Gerek
  afiyet gerek gayrı hepsi O’nun (CC) emriyle olur. Gerek dış aleminde gerekse iç
  aleminde insanlara fazla kıymet verme. Herkesi olduğu kadar değerlendir. Netice
  de onlar da senin gibi bir kuldur. Allah’ın (CC) isteği olmasa senin hiçbir şeyin zayi
  olmaz. Bu hallerde sana düşen en büyük iş, sabretmek ve razı olmaktır. Çünkü
  Hakk’ı (CC) bırakıp halka koşmak haramdır, yasaktır.
  Hakk’ı (CC) her kötülükten tenzih et. Nefsin şerrinden ona sığın. Tevhid yoluna gir.
  O’nun (CC) birliğini itiraf et. Nefsin elinden kurtulman en büyük iştir; buna
  çalışman lazımdır. Taa ömür sona erip nefsin bitinceye dek sabırlı ol; Hakk’ın (CC)
  emirlerine uy.
  Elbet darlık gider. Bir gün olur darlık kalkar. Nimet gelir; saadet, selamet yolları
  açılır. Peygamberimizin (SAV) halini düşün. Diğer Peygamberlerin (AS) başına
  gelenleri dinle. Bilhassa Eyyub Peygamberin (AS) hali senin için en büyük derstir.
  Hepsinin sıkıntısı gitti; hem de gecenin gündüze karşı yok olan karanlığı gibi. Yaz
  olunca kaybolan kışın soğuğu gibi. Her şeyin bir zıddı vardır. Her şeyin bir sonu ve
  her şeyin bir bitim tarihi olur. Sabır, her iyiliğin anahtarı hükmündedir. Bir Hadis-i
  Şerifte:
 • “Bir vücut için kalp ne ise iman sahibi için de sabır odur.”
  Buyuruldu. Diğer yerde ise:
 • “Sabır, imanın hepsidir.”
  Buyurulmuştur.Şükür, nimetin saklanma kabıdır. Gelen her nimet bir muhafazaya
  muhtaçtır. Muhafaza edilmezse yok olup gider. Nimetlere şükür etmediğin zaman
  elinden hepsi gider. Bu anlatılanlar, büyük öğütlerdir; bunları oku. İbret al.
  İnşaallah bir gün kurtulursun.
 1. Makale BİDAYET VE NİHAYET
  Bidayet, belli ve rastgele bir hayattan meşru olana çıkmakla başlar… Emre geçilir.
  Sonra bu da kalkar; kader başlar. Bunun neticesi yine rastgele yaşanan bir hayata
  dönülür. Bunu iyi anlatmak için şu misali vermek yerinde olur:
  İlk önce bilinen bir hayat başlar. Yani: Çocukluk alışılmış bir hayat olarak devam
  eder. Yedi yaşıa gelince birden değişir; tahsil çağı başlar. Bir zaman serbest
  yaşamayı kaybeder. Netice yine eski hayata döner, serbest yaşar. Fakat bu dönüş
  eskisine az benzer, birtakım vazifeler uhdesine tevdi edilir.
  İşte bir velînin ilk ve son devrine misal. O velînin tekrar bilinen hayata dönmesi
  lâzımdır. Ve döner. Ama bu arada onun için şart olan kendini bilmektir. Artık ilk
  devir geçilmiş, son devre ulaşılmıştır. Bu devir son derece nazik bir devir sayılır; bu
  yüzden yeme, içme, giyme, evlenme ve daha başka maddî zaruretlerin
  giderilmesinde dinî emirleri tatbik etmesi icap eder. Bütün hareketlerinde Hz.
  Peygambere (SAV) uyması gerekir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruluyor:
 • “Resûl’ün (SAV) yararınız için getirdiği şeyi alın. Yasak ettiği şeyleri yapmayın.”
 • “Söyle, eğer Allah’ı (CC) seviyorsanız bana uyun; bunu yaparsanız Allah (CC) da
  sizi sever.”
  Nefsini kurtar. Onun tembelliğini gider. Şahsî ve kötü arzularını kır. İçinde ve
  dışında Allah’ın (CC) birliğinden gayrisi kalmasın; için tevhid nuru ile dolsun; dışın
  ibadetle bezensin. Emir ve yasak babında titiz ol. Senin daimi adetin bu minval
  üzere devam etsin. Anlayışın, davranışın ilahi emirlerle olsun. Yürüyüşün ve
  duruşun ona göre ayarlansın. Gecen gündüzün böyle geçsin. Darlığını ve genişliğini
  buna göre ayarla. Hastalığına burada şifa ara; sağlığını bu yolda devam ettir.
  İşte kader yoluna böyle gir. Burada kader seni kucaklar. Varlığın hiçbir tesiri olmaz.
  Kuvvetin bir iş göremez olur. Ortada yalnız kader hüküm sürer.
  Kalem ne yazdı ise sana gelir. İlahî bilgi seni kuşatır. Emniyet ve muhafaza altında
  bulunursun. Hakk (CC) seni her kötülükten esirger.
  Bu arada birçok sapıklık yolları açılır. Sakın yolunu değiştirip sapmayasın. Birçok
  kimseler bu yolda şaşar, ama sen şaşma. Zaten ilahi kuvvet seni esirger. Yeter ki
  O’na (CC) teslim olmasını bilesin. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri şöyle buyurdu:
 • “Kur’an’ı biz indirdik, onun muhafızı biziz.”
 • “Biz böylece ondan kötülüğü çevirdik. Çünkü O, bizim doğru kullarımızdandı.”
  Yolunu şaşırmak istemediğin müddet esirgenirsin.
  Elinden muayyen bir zaman için bazı kısmetin eksilir. Bu az bir zaman devam eder;
  yani nefsini yola getirinceye kadar. Buna alışman lazım.Ey tabiat içinde kalan, ey nefis ve kötülüğün geçiş yollarında duran zavallı; bırak
  onları. Senin için bunlar bir yüktür. Bunlar senin için yük olmasın. Fenanın eşiğine
  bu yükle varılmaz; fenayı buluşun Hakk’a (CC) yaklaşma haliyle başlar. Fenanın
  kapısına varılmayınca Hakk’a (CC) vusul nice olur.
  Bırak bu yükleri. Ufak bir hal görünce erdiğini sanma. Dünya varlığını kalbinden
  çıkar. Çıkar ki o tabiat karanlıkları iman nurunu söndürmesin.
  Tabiat ölmez. Sen ölünceye kadar o zulmet olmaz, bunu iyi bil. Eğer yok olsa insan
  melek olur. Tecelliye uyulur. Hikmet kalmaz; emirler hükümsüz olur.
  Bekle; bir zaman böyle gider. Daha sonra her arzun verilir. İşte bunu anlatan şöyle
  bir Hadis-i Şerif vardır:
 • “Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz.”
  İşte bir zaman maddî şeyleri bırakıp sonra istemek. Buna istemek denmez,
  “sevdirildi” denir.
  İşte bir zaman sonra sana da isteklerin verilir; zamanı gelince bol bol.
  Bu hal Peygamberlerindir (AS). Onlar en çok istidatlılardır. Zaman geçince ilahi
  rahmet şümulünü gösterir.
  Her velî, halince Peygamberleri (AS) kendine örnek almalıdır.İşte işin ilki bir garip
  halle başlar. Sonu ise olgunlukla biter. Her velî, kendini emre vermeli. İlahî emirler
  dışına çıkmamaya gayret etmelidir.
 1. Makale: YAPILAN İŞİN DURUMU BELİRİNCEYE KADAR DURMAK
  Her imanlı ayık olmalı. Kaldı ki ayık olmak, her işin aslını bilmek bir vazifedir. Her
  geleni almak değil, onun aslını araştırmak gerekir. Ta verilen hüküm belli oluncaya
  kadar durmalıdır. Helalliği bilinecek, mubah olduğu anlaşılacak, ondan sonra kabul
  faslı başlayacaktır.
  İman sahibi teftiş eder, sonra alır. İçi bozuk, münafık ise önüne geleni alır.
  Peygamber (SAV) Efendimiz bu manaya işaret ederek şöyle buyurdu:
 • “Mümin, işin temeline vakıf olandır”
  Bir başka Hadis-i Şeriflerinde ise şöyle buyurdu
 • “Şüpheliyi bırak, şüpheli olmadığı bilindikten sonra kabul et.”
  İman sahibi önüne serilen her sofraya oturmaz; bekler. Verilen her şeyi içmez.
  Teklif edilen her kadını almaz. Bunların dışında kalan diğer işlerde yapılan
  tekliflere de hemen koşmaz; bekler, sağlam hüküm verilinceye kadar elini sürmez.
  O hüküm verildi mi iş tamamdır. Yer, içer; ibadet eder. İş bu sayılanlar, her iman
  sahibinin en az uyması gereken iştir.
  Şayet iman sahibi takva derecesinde ise daha titiz davranır. İyi olduğuna dair
  hüküm verilse dahi yine bekler. Belki de sonra verilecek emirlerin gereği yapılınca
  şimdikinden üstün dereceler alacaktır. Bilinmez ki…
  Burada üç hal anlatmak icap eder:
  a) Bu her müminin işidir. Allah’ın (CC) emirlerine göre iş tutmak.
  b) Bu velîlik mertebesidir ve fenafillah halidir. Bunlar yalnız kadere uyar.
  c) Bu zümre sayılan iki zümreden daha üstündür. Belki de yaptıklarının hiç farkında
  olmazlar. İşlerinde yalnız kudret eli hüküm sürer; hasılı büyük insanlardır.
  Birinci derecede olana yine beklemek gerek. Ama ikinci için değil… Üçüncü
  dereceye varan için değil…
  İş bu üçüncü derecede belirtilen zatlar, yer içerler. Bunlardan ilahi emir dışı
  hareket çıkmaz. Bu vasfı alan belirttiğimiz iman sahibi kötü işlere karşı mahfuzdur.
  İman hudutlarını aşması beklenemez. Allah (CC), Hz. Yusuf’u (AS) esirgediği gibi bu
  vasfı alan iman sahiplerini de kötülüklerden korur.
  Kul, bu durumda esirgenen ve her işi kolaylıkla biten biridir. Sanki iyi yollar onun
  için sonuna kadar açık. Aksi ise kapalıdır. Rahatça yürür; ilahi emirleri usanmadan,
  üşenmeden yerine getirir.
  İradesi Hakk’a (CC) bağlıdır. Onun rızasını almak, Hakk’ın (CC) rızasını kazanmakolur. Bu makam çok yüksektir, velîlik mertebesinin en üstünüdür. Bunlar
  Peygamberlik derecesine kadar ulaşmış büyük sır sahipleridir.
  Böylece bütün gidişatını, yolunu Allah (CC) yolunun hakiki yolcularına
  uydurmalıdır…
 1. Makale: SEVGİ, SEVİLEN VE GEREĞİ
  Acaiptir, bir mümine yakışmaz, ama yine de söyler:
 • “Falan yakınlık kazandı veya uzaklaştı.”
 • “Falana dünyalık verildi veya iflas etti.”
 • “Şu adam zengin oldu veya fakirleşti.”
 • “İşte şu adam var ya, o büyüdü yahut küçüldü.”
 • “Şu insanı görüyor musun? İşte o dillere destan oldu yahut unutuldu.”
  Daha bunlar gibi birçok sözler. Hepsi dedikodu cinsinden. Bu sözler, bir iman
  sahibinin ağzında iyi olmuyor; yakışmıyor. Herkesin kendine has bir karakteri ve
  yolu vardır. İman sahibinin de bir yolu olmalıdır.
  Acaba iman sahibi bilmezmi ki? Allah (CC) birdir, birliği sever. Her şeyde tek olmayı
  diler. Sevilme babında da tek olmayı ister. Kendinden başkasının sevilmesini
  istemez. Zaten iki sevgi bir arada olmaz. Hakk’tan (CC) başkası sevilince Hakk (CC)
  sevgisi kalmaz. İnsan başka sevgilerle ve çeşitli dedikodularla uğraşınca Hakk (CC)
  sevgisi zedelenir.
  Her iyilik edene bağlanmak olmaz. Bir başkası sevilince Hakk (CC) sevgisi kalpte
  azalır. Allah (CC) Gayûrdur. Orada yalnız kendi sevgisinin bulunmasını ister.
  Başka şeyleri üzerinden bir yana at. Başkasını dilinden bırak. Onlara koşmaktan
  vazgeç, onların yaptığı iyiliği Hakk’tan (CC) gör. Eğer kuldan görürsen kulu
  seversin. Çünkü Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurur:
 • “Kalp, iyilik edeni sever.”
  Allah’ın (CC) sevgisine layıksan o seni esirger. Her yandan halkı senden keser. Her
  bakımdan O’nu (CC) sevmek için halkın yolunu sana uğratmaz. İşte o zaman Hakk’a
  (CC) bağlanabilirsen cümle varlığın Hakk’ın (CC) olur.
  Biraz kendini dene, yalnız Hakk’ı (CC) sev. Göreceksin ki yalnız hayrın ve şerrin
  sahibi Allah’tır (CC). Bu halinde ilahi bir cezbe gelir, nefsin de yok olur. İlahî
  varlığın gayrisi yok olur gider. İşte… o zaman sana hayır elleri açılır. İlk bakışta
  dünyalık işler senin için bol olur. Diller seni över. Herkes senin arzun olmadan
  yardıma koşar. Ahiret işlerin daha başka olur. Orası senin için tadına doyulmaz bir
  yer olur.
  Hakk’a (CC) bağlan; ona karşı edepli ol. Seni gözeteni gözet. Sana yar olana sen de
  yar ol. Seni seveni sev. Seni çağırana koş. Senin işini yoluna koyana elindekini
  harca.Seni pislikten koruyana yar ol. Ölümden beri olana borçlu ol. Kötülüklerini giderene
  minnettar ol. Bir sürü adi vehimlerden seni esirgeyene bağlan. Her şeytan tipinden,
  aldatıcı ve cahil arkadaşların elinden kurtaran senin en yakın dostundur. Onu ara!
  Etrafını bir sürü yol kesiciler sarmışken seni onların önünden alan, elbette ki en
  yakın dostun sayılır; onun yolunu gözet.
  Hak ve bir sürü maddi şeyler ve heva birbirine uyabilir mi? Birtakım maddî
  kıymetlerin içinde sayılan şeylerle ilahi kuvvetler bir olabilir mi?Ne dünya ile ahiret
  birdir ne de değersiz şeylerin önünde ilahi kıymetlerin bir olur. Kendini nerede
  görüyorsun? Sen ve bütün varlıklar; ilk, son, iç ve dış hepsinin gidişi Hakka’dır (CC).
  Bütün kalpler onun için atar. Bütün ağırlıklar Hakk (CC) canibindedir. Bütün
  iyilikler oradan gelir.
 1. Makale MARİFETTEN BİR ÇEŞİT
  Rüya gördüm. Kendimce bir şeyler söylüyordum. Kime söylediğim belli değildi.
  Şöyle diyordum:
 • “Ey içinde nefsini, dışında halkı, amelini, isteğini, Allah’a (CC), yani Yaradanına
  (CC) eş tutan kimse!”
  Biri yanıma geldi:
 • “Bu söylediğin nedir?”
  Dedi.
  Bunun üzerine ona şöyle dedim:
 • “Bu sözler insanı ilahi marifete götüren cinsten bazı sözlerdir.
 1. Makale ÖLÜMSÜZ HAYAT, HAYATSIZ ÖLÜM
  Bir gün bunaldım. Kendimde bir heyecan oldu. Bana şöyle bir sual soruldu:
 • “Ne istiyorsun?”
  Buna karşılık şöyle dedim:
 • “Öyle bir hayat istiyorum ki onda ölmek olmaya ve öyle bir ölüm istiyorum ki
  onda dirilmek olmaya.”
  Bunun üzerine bana:
 • “Ölümsüz hayat ve dirilmesi olmayan ölüm nasıldır?”
  Denince devam ettim:
 • “Dirilmesi olmayan ölüm halkı unutmam, onların hayrını, şerrini görmemle olur.
  Bundan sonra nefsim, iradem, dünya ve ahiret arzularımın hepsi yok olmalıdır. Bu
  türlü hislerimin benden yok olmasıdır.Ölümü olmayan hayat ise Hakk’ın (CC) varlığı
  ile var olmamdır… Bu varlıkta benim hiçbir şeyim kalmamalı. Buradaki benim
  ölümüm var olmaktır. İradem burada Hakk (CC) iradesi ile birleşmiştir. Bu irade,
  iradelerin en güzelidir.”
 1. Makale: ALLAH’A (C.C.) DARILMAK YASAK
  Bu dargınlığın neden? Duan kabul olmadı diye Allah’a mı (CC) darılacaksın? Duanı
  kabul eder, ama biraz geç kalabilir. Geç kalınca darılmak yerinde bir iş olur mu?
  Bazen işitiliyor:
 • “Doğruyu istedim vermedi, istediğimi vermiyor”, hem de:
 • “ ‘Duanın yapılması lazım.’ diye emir veriyor.” diyorsun:
 • “Bu sözün yerinde değil, hatalıdır.”
  Bu sözünden ötürü sana sormak icap eder:
 • “Sen kendi başına buyruk musun? Yoksa bir sahibin ve bir efendin mi var?…”
  Eğer bu söze karşı hür olduğunu, her istediğini yapmaya güçlü olduğunu iddiaya
  yeltenirsen sana ilk vurulacak damga:
 • “Sen kafirsin. Hakk’ı (CC) inkar ediyorsun.”
  Olur. Aksi halde bir kul olduğunu ve bir sahibin, efendin olduğunu söylersen o
  zaman sana yine birçok sorular sorarlar:
 • “Duanın kabulü geç kaldığı için efendini töhmet altına mı alıyorsun? Onun
  hikmetinden şüphe mi ediyorsun? Halbuki O (CC), seni ve bütün yarattıklarını iyi
  bilir. Sana ve onlara ne gerekse güzellerini seçer.”
  İtham etme. O’nun (CC) hikmetini sez. Hissini bu yolda terbiye et. Söylenenleri
  yaparsan sana düşecek vazife şükretmektir. Çünkü O (CC) , sana yarayanı daha iyi
  bilir. Haline uygun nimeti senden daha güzel seçer.
  Şayet ithamlarına devam edersen yine sana verilecek hüküm şu olur:
 • “Sen kâfirsin, hakikati gizliyorsun.”
  Çünkü Allah’a (CC) zulüm isnadında bulunmuş oluyorsun. Halbuki Allah (CC),
  kullarına zulmetmez. Zulüm sözünü de kabul etmez. Bu sözün Hakk (CC) için
  kullanılması muhaldir; olamaz. Sebebine gelince, bütün mülk O’nundur (CC) .
  Zulüm ancak başkasının hakkına tecavüz vaki olunca olur. Hakk’a (CC) darılma
  yolunu kendine kapa; bu yoldan ayrıl.
  Şüphesiz senin Hakk’a (CC) darılman, bazı işine gelmeyen hadiselerden ileri
  geliyor. Nefsin bazı şeylerden hoşlanmıyor. O’nun (CC) emrini yerine getirebilmek
  için işin güçleşiyor… Haliyle nefis darılıyor; sen de ona uyarak Hakk’ı (CC) töhmet
  altında bırakıyorsun.Dış alemine ait bir şey olursa dua et. Sabırlı ol. İlahî emirlere uymaya bak. Hakk’a
  (CC) darılma. Nefsin isteğini yerine getirmeye bakma. Onun boynunu eğdir. Boş
  şeylere uyma; çünkü boş şeyler insanı Allah (CC) yolundan alıkoyar. Allah (CC) için
  iyi düşün. O’nun (CC) sözlerini doğrula. Ve böylece işin sonunu bekle.
  Eğer birisini mutlaka kötülemen gerekse önce kabahati kendinde gör. Daima isyan
  bayrağını elinde tutan nefsini itham et; onu kötüle. Nefse darılman Hakk’a (CC)
  darılmandan daha iyidir. Nefsine:
 • “Zalim…”
  Demen Allah’a (CC) zulüm isnad etmenden daha uygundur. Bütün işlerinde nefse
  uymaya yanaşma, yaptığı işlere boyun eğme. Çünkü nefis Allah’a (CC) düşmandır.
  Nefis, şeytan; bunlar ilahi ve kudsi varlıkların yokluğunu isterler. Bir gizli düşman
  gibi senin manevî değerini bitirmeye gayret ederler.
  Allah’a (CC) sığın. Kurtuluş yollarını ara. Daima onlara:
 • “Siz benim ruhumu karartıyorsunuz, sizi bağışlamam.”
  De. Allah’ın (CC) şu ayetini daima onlara oku:
 • “Eğer şükrederseniz ve iman sahibi olursanız Allah (CC) size niçin azap etsin?”
  Şunu da nefsinin kulağına oku:
 • “Allah (CC) hiçbir şeyde insanlara zulmetmez, lakin insanlar kendilerine
  zulmederler.”
  Bunlara benzer birçok ayet-i kerime ve Hadis-i Şerif vardır; onları ara, bul, oku.
  Allah (CC) için nefsine hasım ol. Nefse karşı bir ilahi asker ol. Çünkü ilahi
  kuvvetlerin en büyük düşmanı nefistir. Hz. Resul (SAV), Hz. Davud’a (AS) yapılan
  bir hitabı bize bildirmiştir. Onun burada söylenmesini yerinde buluyoruz:- “Ya
  Davud (AS); hevanı, nefsini bırak. Çünkü saltanatım içinde nefis ve hevadan başka
  benimle çekişen yoktur.”
 1. Makale: DUA ETMEK
 • “Ben Allah’a (CC) dua etmem.”
  Deme, sonra nasıl olsa gelecek gelir; gelmiyorsa olan da gelmez gibi sözlerini de bir
  mazeret olarak gösterme. Bunlar boş sözdür. Daima dua et. Dua etmek bir
  vazifedir, görevdir; kulluk icabı sayılır. Dünya ve âhirete ait işlerin için Allah’a (CC)
  yalvar, dua et ve iste. Haram olmayan, ahlakına bir zarar vermeyecek olan her şeyi
  O’ndan (CC) talep et. Çünkü Cenab-ı Hakk (CC) bizi dua etmeye teşvik ediyor, emir
  veriyor:
 • “Bana dua edin, icabet ederim. Allah’ın (CC) güzel nimetlerini isteyin, ama o
  nimetleri birbiriniz için böbürlenme vesilesi yapmayın.”
  Dua üzerine Peygamber (SAV) Efendimiz havli emirler vermiştir. Ümmetini dua
  etmeye teşvik etmiştir. Bunların birkaçını zikretmek yerinde olur:
 • “Kabul olacağına inanarak dua edin. Allah’a (CC) yalvaracağınız zaman ellerinizi
  açınız.”
  İş bu Hadis-i Şerifler senin; “dua etmeye lüzum yok. Etsem de gelir etmesem de.”
  Şeklinde söylediğin sözlerin yersiz olduğunu gösteriyor.
  Daima Allah’tan (CC) iste. Kısmetinde varsa gelir; bu geliş senin imanını arttırır.
  Duaya alıştığın için halka yüz suyu dökmekten de kurtulursun. Şayet kısmetin
  değilse yine duan iyi olur, Allah’a (CC) imanın olduğu anlaşılır. Ayrıca bütün hallere
  karşı sende bir uysallık olur. Asabiyete kapılmadan işlerin kolaylıkla hal yolunu
  bulursun. Borçlu isen kolaylıkla ödeme yollarını ararsın. Sakin olduğun için herkesin
  itimadını kazanırsın. Çünkü imanlısın, işlerini Allah’a (CC) bırakıyorsun.
  Yaptığın duaya dünyada karşılık verilmese bile ahirette bol ecir alırsın. Günahların,
  hataların bağışlanır. Allah (CC) kullarına bol ihsanlar yapandır. Acır, dualarını kabul
  eder.
  Duanın kabul olunacağı muhakkaktır. Ya bu alemde ya öbür alemde karşılığı
  görülür.
  Peygamber (SAV) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde şöyle buyurur:
 • “Kıyamet günü imanlı kimse amel defterinde birçok iyi işlerin mükafatı şeklinde
  bazı şeyler görür, hayret eder. Sonra ona sorulur:
 • ‘Bunları biliyor musun?’ Haliyle bilmez ne olduğunu:
 • ‘Bilmiyorum…’
  Der. Buna karşılık ona şöyle anlatılır:- ‘İşte bunlar senin dünyada dua yoluyla istediğin şeylerin karşılığıdır. Kaderinde
  olmadığı için orada verilmedi; burada onların mükafatını alıyorsun’.”
  Her iman sahibi Allah’a (CC) dua eder… İman sahibi, Yaradanını (CC) her zaman
  anandır. Her hakkı yerine getiren iman sahibidir.
  Sonra dua eden bilir ki her şeyi veren Allah’tır (CC).
  Dua eden kibirli değildir. İşte bundan ötürü dua iman sahibinin huyları arasında
  olmalıdır. Ehl-i iman, duadan kaçınmamalıdır.
 1. Makale: NEFİSLE CENK VE ŞEKLİ
  Muhalefet kılıcı ile nefsini her öldürdükçe Allah (CC), onu yeniden diriltir. Dirilince
  yine senden birçok şeyler istemeye, seninle nizaa tutuşur. Kötülük kanatlarını açar;
  yine uçmaya başlar. İşte., bu sırada sana yine cihad düşer. Nefis ölmez; sen sağ
  oldukça o da olur. Yalnız o islah olur.
  İşte sen, onu islah etmeye çalışacaksın. Ve bu yolda sana mükafat verilecek. İman
  sahibinin daimî vazifesi nefsi yenmektir… Peygamber (SAV) Efendimiz bir Hadis-i
  Şerifinde şöyle buyurur:
 • “Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.”
  Bunu bir muharebe dönüşünde söylemişti. Bu büyük sözler, nefisle mücadelenin
  devamlı olduğunu ve nefsin yok olmayacağını anlatmak istemişti. En büyük ibadet
  ve en güç iş, nefisle uğraşmaktır. Daima onunla mücadele yolunda olmak gerektir.
  Çünkü Allah-ü Teala (CC) da buna işaret olarak şöyle buyurdu:
 • “Ölüm gelinceye kadar Rabbine (CC) ibadet et.”
  Emir, Peygamber (SAV) Efendimizedir. Dolayısıyla bütün ümmete… Buradaki
  ibadetin manası, nefse karşı olmaktır. Kaldı ki bütün hayırlar da nefse karşı
  olmakla başlar. Daima onun zıddını, istemediğini yapmak lazımdır.
  Burada bir soru akla gelir ve söylenebilir:
 • “Neden Peygambere (SAV) bu hitap vaki oluyor? Peygamberin (SAV) nefsi islah
  olmuştu, O’nun (SAV) hevası yoktu.”
  Allah-ü Teala (CC) o büyük Peygamber (SAV) için şöyle buyurdu:
 • “O (SAV), boştan konuşmaz. O’nun (SAV) her sözü bir ilahi vahiydir.”
  Ne buyurulur?…
  Buna cevap olarak şunları söylerim:
 • “Allah (CC) bu emrini İslam yolunun istikrarı için buyurmuştur. Bununla dini
  emirler önünde Peygamberle (SAV) ümmetten birini eşit göstermek ve İslami
  emirler karşısında herkesin aynı olduğunu anlatmak istemiştir.
  Sonra Peygamberimizde (SAV) nefse karşı manevî bir kuvvet vardır. Bunu O’na
  (SAV) Allah (CC) vermiştir. Bu kuvvetin varlığı önünde nefsin ve şahsi arzuların
  hiçbir kötülüğü Peygamberi (s.a.v.) şaşırtamaz. Fakat diğer müminler böyle
  değildir. Onlar daima cihadla nefse karşı gelmeye mecburdurlar. Resul (SAV) bu
  yolda bir gayret sarfetmese dahi işleri daima nefsin arzusu hilafına olur. İman
  sahibi, daima yalın kılıç olmalıdır. Taa ölünceye kadar nefsin karşısında bir muhafız
  gibi beklemelidir. Onun kötülüğe atılmasına meydan vermemelidir.”Her iman sahibi, Allah’ın (CC) huzuruna çıktığı zaman kılıcı nefsin kanına batırılmış
  olmalı. İş bu hal, o imanlı insanı cennete götürür. Allah-ü Teala (CC) Hz.leri bir
  ayetinde şöyle anlatır:
 • “Bir kimse Yaradanın (CC) saltanatından çekinir, nefsine uymazsa onun yeri
  cennettir.”
  Cennet adıyla bildirilen mekan, kudsî bir yerdir. Oraya yalnız iman sahipleri girer.
  Oraya bir defa giren sonuna kadar kalır; bir daha çıkarılmaz. Tekrar dünyaya
  gönderilmek, başka bir yere nakil gibi şeyler akla gelmez.
  Orada güzelliklere sınır yoktur. Her an yenisi gelir. Her nefes bir ilkinin daha
  güzeli, daha hoşu zuhur eder. Bunların önü, sonu, tükeneceği yoktur. Bu
  güzellikler, dünyada her an ve her gün yapılacak nefisle mücadelenin karşılığıdır.
  Kafir ve içi bozuk olan münafıklara gelince, onlar da bunun tersine en güç
  felaketlere uğrarlar. Çünkü onlar, hiçbir kötü işe karşı durmadılar, nefislerine
  uydular; şeytanlara bağlandılar. Küfür, şirk, her türlü kötülüğü işlemekten
  çekinmediler. Neticede küfür üzerine ölüp gittiler. Buna ceza olarak öbür alemde
  onlara azap çeşitleri hazırladı. Cehennem zaten bunlar için hazırlanmıştır. Cenab-ı
  Hakk (CC) iman sahiplerini ihtar için şöyle buyuruyor:
 • “Kafirler için hazırlanan ateşten kendinizi koruyun.”
  İman sahipleri, cennette sonuna kadar kalacakları gibi imansızlar da bu
  cehennemde sonuna kadar kalacaklardır. Orada, dünyada yaptıkları kötülükler
  yüzünden en çetin azaplara uğrayacaklardır. Derileri dökülerek, yerine yeni deri
  bitecek, azapları böylece tattırılacak. Bu hususu anlatan ilahi sesi dinleyelim:
 • “Onların derileri çürüdükçe-yanıp harap oldukça yeniden derilerini
  değiştireceğiz.”
  İşte bu cefa, onlara dünyada yaptıklarının cezasıdır. Her an çekinmeden dünyanın
  kötülüğünü yaptılar. Nefislerine, şeytanlarına kapılarak yapmadıkları rezalet
  kalmadı. Öbür alemin de azabını böylece göreceklerdir. Azabın, cefanın
  benliklerine işlemesi için her an eriyen, çürüyen derilerinin yerine yenisi
  getirilecektir. Cennet ehli ise her an o alemin iyi şeyini alacakları için daima
  güzelliklerin amiline gelince onu da:
 • “Bu iman sahiplerinin dünyada yaptıkları nefse karşı cihaddır.”
  Deriz. Dünyada ne yapıldı ise öbür alemde o görülür.
  Bu mevzu ile ilgili Hadis-i Şerif şöyledir:
 • “Dünya, ahiretin ekeneğidir…”
 1. Makale: HER AN BİR TECELLİ
  Kul dua eder; duası kabul olunur. Bu hal, ilahi tecelli üzerinde bir etki yapmaz.
  Sonra yapılan dua geçmişte kader sayfalarına yazılanlara da zarar vermez. Bir anda
  dua edilir; edildiği zaman kader ve irade-i ilahiye de o yoldadır; hemen kabul
  olunur. Yoksa kader dua ile değişir; ilahi arzu bir tesir alır.
  Birçok ilim sahipleri:
 • “O her an yeni bir tecelli alır.”
  Ayetinin manasını şöyle açıklıyorlar: Dua yapılır, kader de aynı yöndedir. Dua da bir
  sebep olur. İlahî tecellinin nuru hemen olacak işi bitirir. Yoksa bazı kimselerin
  anladığı gibi dua edildi diye hiçbir oluş olmaz. Yek başına dua ile ne bir bela def
  olur ne de bir yarar iş.
  Bazı Hadis-i Şeriflerde şöyle bir açıklama vardır:
 • “Bela, ancak dua ile gider.”
  Ama bunu biraz açıklamak lazım gelir. Tefsirsiz bunu yanlış anlayanlar olur.
  Bu Hadis-i Şeriften murad, belanın giderilmesi bazen duaya bağlıdır demektir.
  Yani: Dua yapılır, bela gider. Çünkü kader o yoldadır; dua edilmedikçe bela def
  olmaz. Yukarıda belirtilen Hadis-i Şerifin manasına gelen bir diğeri vardır:
 • “Kul, ameliyle cennete giremez.”
 • “Amelsiz cennete girer.”
  Manasına gelmez. Cenneti Allah (CC) verir; kulun ameline göre orada makam. Bunu
  daha çok tefsir eden bir Hadis-i Şerif vardır; Hz. Aişe (RA) rivayet eder. Diyor ki:
 • “Peygambere (SAV) sordum: ‘Ameliyle cennete giren olur mu?’ ”
  Cevaben:
 • “Hayır, yalnız Allah’ın (CC) rahmetiyle girilir.”
 • “Sende mi ya Resulallah (SAV)?”
 • “Evet ben de… Yalnız Allah (CC), beni rahmetine daldırmıştır.”
  Son cümleyi söylediği zaman elini başının üstüne kaldırmıştı…
  Bunlardan çıkan mana şudur: Allah (CC) hiçbir işi yapmak mecburiyetinde değildir.
  Ne bir dua ile kimseye bir şey vermek için ne de kimseye karşı bir taahhüt
  altındadır. Allah (CC) istediğini yapar. Şu ayetler anlatmak istediğimizi daha iyianlatır:
 • “Allah (CC) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder, dilediğini affeder.”
  “İstediğini yapar…” “O (CC) yaptığından sorumlu değildir; onlar hep hesap
  vereceklerdir.” “Allah (CC), dilediğine sayısız rızık verir.”
  Yapılan işlerin hepsi bir hikmete mebnidir. Hikmeti olmayan hiçbir iş yoktur.
  Her şey ilahi adalet içinde devam etmektedir.
  İlahî adalet, işleri böylece yürütmektedir. Bunların böyle olmamasına bir sebep
  yoktur. Çünkü semaların bitiminden yerlerin zeminine kadar bütün varlık O’nun
  (CC) elindedir ve O’nun (CC) tasarrufundadır. O (CC), bunlarda istediğini yapar.
  Zaten başka bir şey akla gelmez. Yeri ve göğü Allah’tan (CC) başka yaratan
  olmadığı gibi onları elinde bulundurup yönetecek kimse de yoktur. Bu manalara
  işaret eden şu Ayet-i Kerimeler vardır:
 • “Allah’tan (CC) başka yaratıcı var mıdır? Allah’la (CC) beraber bir ilah var mıdır?
  O’nun (CC) ismine bir eş biliyor musun?”
  Sûre-i Ali İmran’ın şu ayeti anlatmak istediğimizi size daha iyi açıklar:
 • “Ey Allah’ım (CC); varlık sahibisin, istediğine mülk verirsin, istediğinden de
  alırsın. İstediğini refaha kavuşturur, istediğini süründürürsün. İyilik elindedir. Her
  şeye gücün yeter. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye çevirirsin. Ölüden
  diri, diriden ölü yaratırsın; arzu ettiğine sayısız rızık verirsin.”
 1. Makale: ALLAH’TAN (C.C.) MAĞFİRET İSTEMEK
  Allah’tan (CC) geçmiş günahlarına mağfiret iste. Bundan sonra da o günahların
  üzerine başkasının gelmemesi için yalvar. İlahî emirlere uymak için Allah’tan (CC)
  yardım iste. Kaza ve kaderin gelişini hoş karşıla. Belalara karşı sabırlı ol.
  Elindekilere şükret. Elindekilerin kadrini bil. Ölüm gününü hayırla neticelendirmek
  için çareler aramaya bak. Son nefesin hoşluk içinde biterse öbür alemde
  Peygamberlere (AS), doğrulara, şehitlere ve iyi kimselere arkadaş olursun. Onlarla
  arkadaş olmak ne kadar hoştur.
  Allah’tan (CC) dünyayı isteme… Belanın gitmesini, ihtiyaç halinin geçmesini,
  zenginliğin gelmesini isteme. Sana gereken sabırlı olmaktır. Elinde bulunana iyi
  bakarak yetinmen gerekir.
  Bulunduğun hal içinde bulunan manevî değerlerin elinden gitmemesini iste. Aksi
  belki senin için iyi olmaz. Bilemezsin, hayır hangi yandadır. Acaba sana zenginlik
  mi yarar yoksa dünya rahatlığı mı? İşlerin iç yüzünü bilmek sana saklıdır. Onları
  yalnız Allah (CC) bilir. Her şeyin iyisini ve kötüsünü O (CC) bilir.
  Hz. Ömer’den (RA) naklen şöyle rivayet edilir:
 • “Ben günlerimin iyilik veya kötülük içinde geçmesini merak etmem. Çünkü
  bilmem hayır hangisindedir.”
  İhtimal ki Hz. Ömer (RA) bu sözüyle şu ayeti anlatmak istemiştir:
 • “Size kıtal farz oldu, ama siz hoşlanmıyorsunuz. Bilemezsiniz, belki sevdiğiniz iyi
  değildir, belki de sevmediğiniz uğurludur… Halbuki Allah (CC) bilir, siz
  bilemezsiniz.”
  Hayır üzere ol. Nefsin ölsün. Hevaî isteklerin yok olsun. Şeytanın zelil ve hakir
  olsun. Anlattıklarımızı yaparsan bunlar olur.
  Anlattığımız yola girersen yersiz iraden ölür. Boş ümitlerin ölür. Kalbine safiyet
  gelir. Allah’tan (CC) başka bütün varlıkları kalbinden çıkar. O’nun (CC) sevgisi ile
  dolarsın. Bu halden sonra sana ilahi iradeden nasip gelir. O’nunla (CC) istersin, yani
  dünya ve ahiret işlerini… O’nun (CC) emrine uyarsın; bütün arzuların yerine gelir.
  O zaman iraden Hakk’ın (CC) iradesine ram olur. İstersin, verdikçe şükredersin.
  Alırsın, yersin. Verilmeyecek olursa kimseye darılmazsın. Sonra verilmeyene karşı
  bir şey demezsin. Çünkü senin için mühim olan yalnız ilahi emirlerdir. Böylece
  kalbin temiz, iraden saf hak yolda devam edersin.
 1. Makale: ŞÜKÜR VE KUSURLARI İTİRAF
  Amelini görme. Onlarla böbürlenme; bu hal sana yakışmıyor. Nefsi görmek, yapılan
  işlere karşılık beklemek iyi olmuyor. En iyisi bunları Hakk’tan (CC) görmektir.
  Bütün işleri O’nun (CC) yardımıyla yaptığını anla; ona göre işlerini ayarla.
  Eğer bir kötülüğü yapmıyorsan düşün. Bu halin senden mi yoksa Hakk’tan (CC) mı?
  Elbette Hakk’tan (CC). O (CC), seni esirgedi. O (CC) , seni sakladı. Buna hamd
  etmek gerek. Şükür etmen lazım. Nerede şükür? Buna akılsızlık derler. Başkasının
  gücünü kendine mal etmen yerinde olur mu, akıl karı mı?
  Şu misaller sana bir şeyler, anlatır sanırım.
  Sen düşmanla çarpışıyorsun, fakat gücün yetmiyor. Öteden kuvvetli biri geliyor,
  düşmanın elini bağlıyor. Yere seriyor. Sen de yapacağını yapıyorsun.
  Sonra her şeyi kendin yaptığını iddia ediyorsun.
  Halbuki o kuvvetli adam gelmeseydi senin bir iş yapacağın yoktu. Belki de düşman
  seni öldürecekti.
  Diğeri de şu: Biri vardır, zengindir. Herkese ödünç verir. Veyahut ihsan eder. Sen
  de bir şeyler almak istersin, ama sana vermez. Öteden biri gelir, sana kefil olur ve
  alırsın.
  Sonra da:
 • “Ben aldım. Benim itibarım var.”
  Diye söylenmeye başlarsın. Yakışır mı?
  İşte bu iki misal sanadır. İşlerini düzenle. Şükret. Sana verilenle yetin. Daima
  Allah’ı (CC) öv; her iyiliği O’na (CC) ver. Şer işleri sana yükle. Nefsini islaha çalış.
  Eğer birini kötüleyeceksen nefsin yeter. Çünkü bütün şerrin yuvası odur.
  Yaradanı (CC) daima bir yaratıcı olarak bil. Ona göre edepli ol… Nefsini kötülüğün
  yuvası gör, ona göre terbiye et.
  Bazı büyük bilginler şöyle derler:
 • Sana lazım olan gelir.
  Buna bir Hadis-i Şerifte işaret edilir:
 • “Çalışınız, birbirinize yaklaşınız. Kötü yolları kendinize kapayınız. Herkes
  yaratılışının gereğini” yapar.
 1. Makale: MÜRİD VE MURAD
  Sen ya müridsin ya murad…
  Ya Allah (CC) tarafından istenilen birisin veyahut O’nu (CC) isteyen bir müridsin.
  Mürid olduğunu kabul edersen bütün yüklerin merkezi olduğunu da kabul edersin
  yahut bütün ağırlıkları omuzunda taşıyan biri olduğunu bileceksin. Çünkü arayıcısı,
  arayıcı her güçlüğe katlanmalı; arzusuna ermesi, istediğini bulması için bu yükleri
  çekmesi gerek.
  Talip için beladan kaçmak olmaz. Nefsine hastalık gelir. Çocuğun ölür, malın
  çalınır. Bağına bahçene afet gelir. Bunların hepsini hoş karşılayacaksın. Bunlar, seni
  manevî günahlardan, kirlerden koruyacaklardır. Böylece hakikati sevenlere
  katılacaksın; onları bulacaksın.
  Bu mana demek değildir ki bu gibi afetleri arayacaksın… Hayır. Gelene razı
  olacaksın, yani elinde olmadan…
  Eğer murad isen yine vazifelerin olacak. O zaman daha ağır bir vazife ile
  başbaşasın. İşte o zaman Hakk’ı (CC) sakın itham etme. Bela gelirse şikayet etme.
  Sonra kıymetin düşer. Hakk (CC) seni seviyor. Böyle ufak tefek işlerle seni tecrübe
  ediyor. Seni tam olgun mertebeye çıkarmak için bunlarla deniyor. Böylece derecen
  yükselir. Velîlerin derecesine çıkarsın. Senin derecen onlardan alttır. Yerinde
  kalmak mı istersin? Onların yeri, senin bulunduğun süfli alemden yücedir. Onların
  yanına varmak istemez misin? Bulunduğun durum aşağıdır. Bu aşağılık içinde
  kalmayı arzu eder misin? Sen bunları arzu etsen bile Allah (CC) istemez. Çünkü O
  (CC), seni seçmiştir. Senin için O’nun (CC) bilgisi, senin bildiklerinden çok
  üstündür.
  O (CC), senin için iyiyi seçiyor; en güzeli hazırlıyor. En yararlı hangisi ise onu
  söylüyor. Sen bunları kabul etmekten çekmiyorsun.
  Burada sen bazı şeyler diyebilirsin. Mesela:
 • “Allah (CC) madem birini seviyor, onu istiyor neden cefa veriyor? Halbuki bu cefa,
  en çok sevilene oluyor.”
  Bu durumda sana Peygamberin (SAV) durumunu anlatmak yeter. O (SAV), en çok
  sevilendir. Bununla beraber en fazla cefa çekendir. Bu hali Peygamberimiz (SAV)
  şöyle beyan ediyor:
 • “Kimsenin yapamayacağı şekilde Allah’tan (CC) korkarım. Allah (CC) yolunda
  kimsenin çekmediği ezayı çekerim. Öyle zaman oldu ki bir ay yiyecek bulamadım.”
  Yine buyuruyor:
 • “Ben Allah’ı (CC) en çok bilenim ve en çok korkanım.”İşte Hadis-i Şerifler. Bunlar cefaları anlatır. Sebebi ise ilahi derecelerinin artması
  içindir. Onların derecesi ancak dünyada yapılan amelle yükselir. Dünya ise öbür
  alemin kazanç yeridir.
  Peygamberlerin (AS) vazifesi, ilahi emirleri yerine getirdikten sonra sabırlı olmak
  ve olan işlere mukavemet etmektir.
  Sonra bu dünya biter. Öbür alem başlar; ebedî saadete ererler.
 1. Makale: ÇARŞI ve PAZARA ÇIKANLAR
  Sokaklara ve Pazar yerlerine çıkmak birkaç bölüme ayrılır. Elbette ki bunların, yani
  iman sahiplerinin pazara çıkmaları dünyaya ve dine dair vazifelerini yerine
  getirmek için gereklidir. Bunları birkaç kısma ayırmak sureti ile anlatmak yerinde
  olur.
  Bunlardan bir kısmı sokağa çıkar; yalnız şehevî şeylere bakar. Kötü şeylere
  bağlanır. Onların geçici zevkleri kalbini bozar. Devam ederse helak olur; dinini
  bırakır. Ahlakı bozulur. Tabiatın verdiği adi zevkleri yapar, bütün fazilet
  duygularını söndürür. Ancak aradan geçen devrede kötülüğünü sezer, tevbe ederse
  onu o kötülükten Allah (CC) kurtarır. Çarşı-Pazar işiyle uğraşanlardan diğer bir
  kısmı ise gördüğünü görür. Mahvolacağı sırada aklı başına gelir. Dinî inançlarını
  düşünür, yaptığı işin hatalı olduğunu derhal anlar; nefsiyle mücadele etmeye
  başlar. Buna bir mücahid payesi verilir. Yaptığı iş dolayısıyle öbür alemin bol
  mükafatını kazanmaya namzet sayılır. Buna dair bir Hadis-i Şerif vardır. Onda şöyle
  buyurulur:
 • “Bir kimse, kötülük yapamayacak halde iken kötü işlere yanaşmazsa ona bir
  sevap; yapmaya gücü yettiği halde yapmazsa ona da yetmiş sevap verilir.”
  Bu çarşı-pazarlarda dolaşanlardan diğer kimse ise gider, alır, yer, içer. Allah’a (CC)
  şükreder. Kötülüğe meyil etmez. Hepsini Allah’ın (CC) vermiş olduğu bir nimet
  olarak kabul eder.
  Yine onlardan bir kısmı çarşıya çıkar, gezer; fakat ilahi hikmetlerden gayri bir şey
  görmez. Sanki gördüğü Allah’ın (CC) nurudur. Ve bundan gayrısına kördür, sağırdır.
  Bunun derecesi yüksektir. Bu dereceye erenler, Hak ‘tan gayrisini bilmezler. Söz
  gelişi buna:
 • “Çarşı da bir şey gördün mü?” diye sorarsan şöyle der:
 • “Hayır…”
  Hakikatte görmüştür. Ama bu gördüğü kalbini sarmamıştır. Ani bir bakışla
  geçmiştir. Uzun boylu ve kötü arzularla bakmış değildir.
  Bu zat, her şeye değeri kadar önem verir. Dışıyla halka bakar, ama kalbi Hakk’tadır
  (CC).
  Bu anlattıklarımızın son kısmına dahil olanların kalbi Allah (CC) sevgisiyle doludur.
  Kalbinde yalnız O’nun (CC) sevgisi ve O’nun (CC) yarattıklarının sevgisi vardır.
  Çarşıları, pazarları dolaşır; ağzından hikmetler çıkar. Dualar okur, Allah’a (CC)
  yalvarır. Hamd eder.
  Bu, büyük insandır. Buna kulların hamisi denir. Buna arif de denir. Bedel ismi de
  verilebilir. Zahid, alim ve yeryüzünde Allah’ın (CC) halifesi ismi de kullanılır, îlahî
  bir elçi adı da takılır… Ne dense yakışır.Allah (CC) bunlara, bütün iman sahiplerine rahmet ve rızasını ihsan eylesin. Doğru
  yola Allah (CC) hidayet eder.
 1. Makale: GİZLİ KUSURLARI BİLİNEN VELİLER
  Allah (CC), bazı sevdiği kimseleri diğerlerinin ayıplarına vakıf kılar. Söylenen
  yalanları, şirki, küfür yollarım sezer. O velî bunlara dayanamaz, kızar bağırır. Bu
  yaptıkları haliyle Allah (CC) için olur. Evvela içten kızar, sonra dışa vurur. Bu
  durum onu rahatsız eder. Söylenmeye başlar. O kötülükleri bir bir sayar döker:
 • “Böyle Müslümanlık olmaz.”
 • “Bu işleri yapanlar şeytandır, şeytan da Allah’ın (CC) düşmanıdır.”
  Gibi birkaç kelam sarfeder. Sonra devamla:
 • “Yapılan bu işler ancak münafıkların yapacağı iştir. Münafıklar, cehennemin en
  dibine gireceklerdir.”
  Şeklinde söylenir durur…
  Bu sözler, o velînin ağzından böylece çıkmaya başlar. Bu sözler, onun veliliğine bir
  zarar vermez. Aksine bu sözler, onun tam bir velî olduğuna delil sayılır.
  O, kendiliğinden konuşmaz. İlahî tecelli onu içine almıştır. O yaptığı işi ilahi tecelli
  ile yapar. Kaderle hareket eder.
  Sözlerini söylerken bazılarının yüzüne karşı, bazılarının da ardından söyler.
  Ardından söylenince hoşa gitmeyenler için dedikodu yapılır. Bu dedikoduları
  önlemek için o velînin aleyhine söz sarfedilir:
 • “Bu bir velîdir, neden gıybet eder durur? Onların bu sesine karşılık susmak, belki
  daha hayırlıdır.”
  Sonra dışarıda insanlar gücenir. İç alemde Allah (CC) razı olmaz, darılır.
 • “Zararı faydasından çoktur.”
  Mealinde buyurulan ayetin hükmü altına girer bu işler.
  O velîye burada düşen vazife, şeriata uymaktır. Onun emrine göre hareket
  etmektir.
  Tevbe etmeli, yaptıklarını Allah’ın (CC) ve Peygamberin (SAV) emirlerine göre
  yürütmeli. Bu iş o velî için biraz zor olur, ama öbür şaşkınlar için iyi olur. Çünkü bir
  kimsenin ne kadar kötülüğünü yüzüne vurursan fenalık o kadar artabilir.
  Doğru yola ancak Allah (CC) hidayet eder.
 1. Makale: AKILLIYA GEREKEN
  İnsan ilk başta nefsine bakmalı; yapılışını incelemeli. Kainatta mevcut olan
  harikalara göz atmalı. Onları bir bir tetkik etmeli. Bundan sonra Yaradanın (CC)
  varlığını istidlal eylemeli. Çünkü kainatta bulunan bütün varlıklar Allah’a (CC)
  götüren birer yoldur. O’nun (CC) kuvvetini, kudretini belirten birer hikmettir.
  Güzel iş daima iyi bir ustaya delildir.
  Bu manayı daha iyi anlatmak için İbn-i Abbas’ın (RA) bir açıklamasını anlatmak
  yerinde olur.
  Önce bir avet-i kerime meali:
 • “Allah (CC), yeryüzünde olanların hepsini hizmetinize verdi.”
  Bu ayetin tefsirinde İbn-i Abbas (RA) şöyle der:
 • “Her şeyde Allah’ın (CC) isminden bir tanesi vardır. Ve her şeyin ismi Allah’ın
  (CC) ismidir. Sen ise, o isim ve sıfatların içindesin. Dışta olanlar onun kudretiyle
  olur. İç alemde olanlar onun hikmetiyle olur.”
  Allah (CC), Zatını sıfatlarla gizlemiştir. Sıfatını da işlerle örtmüştür. İlim, irade ile
  olur. İrade ise, hareketlerle ortaya çıkar. Sanat, yapanı sakladı. Sanat irade ile
  belirdi. O (CC) gizliliği içinde saklıdır. Nimetleri yeryüzünde zahirdir. Kudreti
  açıktır. Hiçbir şey O’na (CC) benzemez. O (CC), görür ve işitir.”
  İbn-i Abbas (RA) Hz.leri burada marifet sırlarını açıklıyor. Bunları hiçbir yerde
  görmek mümkün değildir; bu gibi sözlere kolay rastlanılamaz. Bu büyük insana
  Peygamber (SAV) şöyle dua etmiştir:
 • “Ya Rabbi (CC)! Sen onu dinde, fakiri yap, tevil yollarını ona öğret…”
  Allah (CC), bizi onların hayrına erdirsin; onlar arasında toplasın.
 1. Makale: TASAVVUF VE OLUŞU
  Sana Allah’tan (CC) korkmayı, kötülükten geri durmayı tavsiye ederim. İslam
  dininin zahirdeki emirlerine uy… Gönlünü geniş tut. Nefsini daraltma. Yüzünü güler
  eyle. Varlığını doğrulara harca.
  Başkalarını üzme. Zor işleri kendin al. Fakirliğin kıymetini bil. Büyüklerin kadrini
  bil. Arkadaşların kıymetini bil; onlarla iyi geçin. Küçüklere nasihatta bulun.
  İcabında büyüklere de doğruyu söylemekten çekinme. Düşmanlık yapma. İyilik
  yapmaya devam et. Bol harca; hak yoldan olsun. Mal yığma. Sohbete layık
  olmayanlarla konuşma; gerek din gerek dünya için onlara akıl danışma.
  Fakirliğin asıl manası odur ki; senin gibi birine ihtiyaç sayıp dökmeyesin…
  Zenginliğin manası ise, senin gibilere karşı gönlünde bir ilahi vakanın olmasıdır.
  Tasavvuf dedikoduyu bırakmaktır. Yalnız açlığı gidermek için yemek, hiçbir işe
  yaramayan alışkanlığı bırakmakla hasıl olur. Nefse güzel gelen şeyleri bırakmak iyi
  olur. Fakir hali ilimle başlar; yumuşak tabiatla büyür. İlim onu korur. Yumuşaklık
  ise sevdirir. Tasavvuf sekiz huy üzerinedir:
  1- Sahi olmak: Eli açık, cömert olmak; bu adet İbrahim Peygambere (AS) verildi.
  2- Razı olmak: Bu adeti İshak Peygamber (AS) almıştır.
  3- Sabır: Bu hali Eyyûb Peygamber (AS) benimsemiştir.
  4- İşaret: Bu da Zekeriyya Peygamberin (AS) hususiyetidir.
  5- Gurbet: Bu da Yahya Peygamberin (AS) hususiyetidir.
  6- Kaim ve sade giyinmek: Bu da Musa Peygamberin (AS) meşrebidir.
  7- Seyahat: Bu da İsa Peygambere (AS) nasip olmuştur.
  8- Fakr: Bunu da Peygamberimiz (SAV) almıştır. Bir Hadis-i Şerifinde:
 • “Fakr, benim öğüneceğim şeydir.”
  Buyurmuş, sevdiğini ifade etmiştir.
  Allah (CC) bütün Peygamberlerine (AS) selam ismiyle tecelli eylesin. Onlara
  uyanlardan rahmetini eksik etmesin.
 1. Makale: ALLAH’I (C.C.) BİLİP HALKI BIRAKMAK
  Allah’ı (CC) aradığın zaman halkı yok bil. Halk arasına karıştığın zaman nefsini uzak
  tut. Halkı bırakıp Hakk’ı (CC) düşündüğün zaman varlığın sana yok olduğunu
  görürsün. Nefsini karıştırmadan halk arasına girersen adil olursun. Sana uyanlar da
  senden emin olurlar.
  İç alemine çekildiğinde her şeyi bırak. Yalnız gir; o zaman asıl arkadaşını sır
  gözünle, bu gözlerden başka gözlerle hikmetten görürsün.
  Nefsin erir; yerine Allah’ın (CC) emri gelir. O’na (CC) yakınlık gelir. O zaman
  görürsün. Bilgisizlik bilgi, uzak yakın; sessizlik huzur; korku ünsiyet olmuştur.
  Ev şurada duran, sadece iki şey vardır: Yaradan ve yaradılan. Yaradanı (CC) kabul
  edersen geri kalanlara söyle:
 • “Alemlerin sahibinden başkası benim düşmanımdır.”
  Bu işler kolay bilinmez. Tadan bilir. Safrası bozuk olan tad alamaz. Ancak tedavi
  sonunda tadabilir.
  Ey karşımda duran, dinle: İman sahibi yarar iş tutarsa nefsi iyiliğe döner. Kalbin
  anladığını anlar. Sonra sır olur. Sonra fena bulur. Daha sonra varlık olur.Dostlara
  kapılar açıktır. Nefsini yola getir, dost ol, oradan gir.
  Ey şurada duran, dinle: Fena şey, yaratıkları Yaratana (CC) karşı görmektir.
  Tabiatın melek sıfatına bürünmesidir. Bir zaman sonra bu da yok olur; ilk yaratılış
  şeklini bulursun. İşte o zaman suyunu Hakk (CC) verir. Varlığında filizlenen ekeneği
  o eker. Eğer bunu istiyorsan İslam ol; Hakk’a (CC) bağlan. Sonra bu yolumuzu arzu
  et. Daha sonra ilahi ilimleri öğrenmeye koyul. Marifet yollarını bundan sonra ara.
  Bundan vücut bul; var ol, varlığın onunla olsun.
  Zahid ol, ilk iş zahidliktir. Bu, bir anlık iştir. Vefa sahibi ol, bu da az zamanda elde
  edilir. Sonu olmayan güzel iş ise marifet yoludur.
 1. Makale: ALLAH’I (C.C.) BİLİP HALKI BIRAKMAK
  Allah’ı (CC) aradığın zaman halkı yok bil. Halk arasına karıştığın zaman nefsini uzak
  tut. Halkı bırakıp Hakk’ı (CC) düşündüğün zaman varlığın sana yok olduğunu
  görürsün. Nefsini karıştırmadan halk arasına girersen adil olursun. Sana uyanlar da
  senden emin olurlar.
  İç alemine çekildiğinde her şeyi bırak. Yalnız gir; o zaman asıl arkadaşını sır
  gözünle, bu gözlerden başka gözlerle hikmetten görürsün.
  Nefsin erir; yerine Allah’ın (CC) emri gelir. O’na (CC) yakınlık gelir. O zaman
  görürsün. Bilgisizlik bilgi, uzak yakın; sessizlik huzur; korku ünsiyet olmuştur.
  Ev şurada duran, sadece iki şey vardır: Yaradan ve yaradılan. Yaradanı (CC) kabul
  edersen geri kalanlara söyle:
 • “Alemlerin sahibinden başkası benim düşmanımdır.”
  Bu işler kolay bilinmez. Tadan bilir. Safrası bozuk olan tad alamaz. Ancak tedavi
  sonunda tadabilir.
  Ey karşımda duran, dinle: İman sahibi yarar iş tutarsa nefsi iyiliğe döner. Kalbin
  anladığını anlar. Sonra sır olur. Sonra fena bulur. Daha sonra varlık olur.Dostlara
  kapılar açıktır. Nefsini yola getir, dost ol, oradan gir.
  Ey şurada duran, dinle: Fena şey, yaratıkları Yaratana (CC) karşı görmektir.
  Tabiatın melek sıfatına bürünmesidir. Bir zaman sonra bu da yok olur; ilk yaratılış
  şeklini bulursun. İşte o zaman suyunu Hakk (CC) verir. Varlığında filizlenen ekeneği
  o eker. Eğer bunu istiyorsan İslam ol; Hakk’a (CC) bağlan. Sonra bu yolumuzu arzu
  et. Daha sonra ilahi ilimleri öğrenmeye koyul. Marifet yollarını bundan sonra ara.
  Bundan vücut bul; var ol, varlığın onunla olsun.
  Zahid ol, ilk iş zahidliktir. Bu, bir anlık iştir. Vefa sahibi ol, bu da az zamanda elde
  edilir. Sonu olmayan güzel iş ise marifet yoludur.

ilir. Sonu olmayan güzel iş ise marifet yoludur.78. Makale: MÜCAHEDE EHLİ VE HUYLARI
Nefsiyle mücahede edenlerin, bu yolun hakikatini arayanların aşağıda belirtilen on
esasa uyması gerekir. Bunlara uyanlar, nefislerine hakim kimselerdir. Bu sebeple
en güzel şeylere kavuşurlar.
Birincisi: Allah (CC) adına yemin etmek.
Bu yemin, ister doğru isterse yanlış olsun; ister kasten isterse sehven olsun
yapılmamalı. Yemin etmeyi adet edinmeyene nur yolu açılır; adet edinen zararını
mutlaka görür. Yemini az olanın, gayreti çoktur. Arkadaşları arasında sevilir. Allah
(CC) tarafından kalbine nur kapısı açılır. Bu nurla herkes tarafından seçilir. Gören
sever. Düşmanları ondan korkar.
İkincisi: Yalandan sakınmak.
Yalan söylemek yakışmaz. Bilerek veya bilmeyerek söylenecek tek yalan, hayli
zararlara yol açar. Yalan söylememeye alışanın kalbi nurla dolar. Bilgisi artar.
İşlerine böyle devam ederse zaman olur ki sanki hiç yalan bilmezmiş gibi olur; bu
yüzden herkesin sevgisini kazanır. Başkasından yalan işitse dahi ayıplamalı.
Başkasının yalanına mani olmak da iyidir. Bunu yapmalı; yalan söyleyenleri
bıraktırmak.
Üçüncüsü: Hiç kimseye bir vaadde bulunmamak.
Herkese vaadde bulunmak hatadır, doğru değildir. İnsan elinde olmayan sebepten
vaadini yerine getiremez, yalancı olur. Herhangi bir vaadde bulunan kati söz
vermemeli. Vaadini inşaAllah gibi sözlerle bitirmelidir.
Bu adeti yerine getirenler cömert olur. Allah (CC) tarafından haya perdesine
bürünür. Doğru insanların yanında çok sevilir. Allah’ın (CC) sevgili bir kulu olur.
Derecesi yüce olur.
Dördüncüsü: Yaratılmışlara lanet okumamak.
Lanet etmek yerinde olmaz. Ne kimseye lanet ne de bir şeye eziyet yakışmaz.
Bunlar, iyilerin huyundandır. Bunun sonu çok kıymetlidir. Kimse için kötü dil
kullanmayanın hayatı emniyet içindedir. Dünyası selamet, ahireti ise azıklıdır.
Güçlük görmez. Çünkü kendisi kimsenin kötülüğünü istememiştir. Kulların saygısı,
Allah’ın (CC) rahmeti onun için olur.
Beşincisi: Beddua etmemek.
Kendine kötülük edilse bile kimseye beddua yakışmaz. Kendisine yapılan her kötü
söz veya kötü işe karşılık olarak beddua etmek hiç de iyi sayılmaz.
Beddua etmemeyi adet haline getiren en yüce makamlara erer. Huyunu bununla
bezeyen dünyada sevilir, halkın kalbinde sevgisi olur. Herkes davetine icabet eder.Halk arasında efendi olarak bilinir.
Altıncısı: İslam kıblesine yönelip namaz kılan için küfür ve nifak hükmü vermek.
Bu hali benliğine sindiren ilahı rahmete yakındır. En büyük fazilet derecesine
ulaşmış olur. Bu, Peygamberimizin (SAV) sünnetine uymak için seçilen en iyi yoldur.
Müslümanlardan hiçbiri için kötü hüküm vermeyenin manevî duygusu gelişir,
azaptan emin olur. Allah’ın (CC) rızasına kavuşur. Bu, her iman sahibinin elde
etmesi gereken en büyük fazilettir. Bütün insanlar bu huy sahibine merhamet hissi
duyarlar.
Yedincisi: Kötülüklere bakmamak ve duyguları korumak.
Bunlar, iman sahibinin en başta yapması gereken iştir. Bunun mükafatı dünyada da
görülür. Öbür alemde ise elde edeceği güzelliğin sonu yoktur. İnsanlar için en zor iş
budur. Allah (CC) bizleri bu yolda başarıya ulaştırsın. Bu güzel huyları yapmayı bize
ihsan eylesin. Kalbimizden kötü isteklerin çıkmasına bizim için yardımcı olsun.
Sekizincisi: İnsanların hiçbirine işini gördürmemek.
Bu iş veya o iş gören; ister büyük ister küçük olsun.
İnsan için asıl lazım olan insanların işini almak. Onların dertlerini bitirmek.
Onlardan her türlü yardım isteğini kısmak. Bu hal Allah’a (CC) kulluk eden için en
güzel iştir. İttika yolunu tutan kimse için şart ve bir yoldur. Esasen kötülüğü yasak
etmek; iyiliğe teşvik için bu yolun kesin olarak benimsenmesi gerekir. Çünkü bu
halde insanlar göze eşit olarak görünür. Bu yol seçilmeye niyet edilirse Allah (CC)
yardım eder. Yolun tamamen Hakk (CC) tarafına döndüğünü görenin imanı daha da
artar. Hakikat karşısında insanlar arasında seçme yapmaz. İman izzetini ve
servetini koruma yönünden bunları yapmak zorundadır. Çünkü ihlas kapısı buradan
açılır.
Dokuzuncusu: İnsanların elinde bulunan her şeyden ümidini kesmek.
Bu da insan için önemlidir. Şerefin korunmasına yardımcıdır. Bu hal özel bir gönül
zenginliğidir. Bu halin benimsenmesi şereftir. Temiz bir imanı gösterir. Gönül
hastalıklarına şifa olan tevekküle, Allah’a (CC) güvenmeye götürür.
Bu hal, Allah’a (CC) götürür. Bu hal, zühd yoludur. En küçük kötülük dahi olsa bu
yola girenden çıkmaz. Bu, Allah’ına (CC) tam güveni olanların benimsediği adettir.
Onuncusu: Tevazu sahibi olmak.
Şimdiye kadar yazdıklarımızın en önemlisi budur. Bir adam ibadet mi ediyor,
tevazu lazım. Allah (CC) katında derecesinin yükselmesini mi istiyor, tevazu yolunu
tutması gerek. Halk arasında sevilmek, manevî makamının büyümesini temenni
etmek için tevazu sahibi olmak icap eder.Dünya ve ahiret işlerinin yoluna girmesi için tevazu yolunun tutulması esastır.
Çünkü tevazu huyların temelidir; güzel huyların kaynağıdır. Tevazu sahibi olmayan
hiçbir isteğine esmez. Kul bununla yaralı kimselerle bağdaşabilir. Ve bununla Allah
(CC) rızasına kavuşması mümkün olur. İman sahibinin açıkta, gizlide tevazu sahibi
olması takva derecesinin onda gelişmiş olmasına işarettir.
Tevazu esas manası ile insanın her gördüğü şeyi kendinden üstün olduğu veya
olacağı inancına sahip olmalıdır. Her gördüğü kimse için:

 • “Belki bu benden daha üstündür. Allah (CC) tarafından benden daha fazla
  sevilmiştir…”
  Demeli ve bu kanaati benliğine sindirmelidir. Kendinden küçüğü gördüğünde:
 • “Küçüktür, henüz Yaradana karşı gelmemiştir. Halbuki ben Allah’a (CC) isyan
  ettim, karşı geldim; bu benden havırlıdır.”
  Demeli… Büyük için de şöyle demeli:
  Bir bilgini görürse;
 • “Bu bilgindir, benim bilmediğimi biliyor. Bana verilmeyen ona verilmiştir. Onun
  bildiğini ben bilmiyorum, o bildiğiyle amel ediyor; bense cahilim, yapamıyorum.”
  Demeli… Cahil bir kimseyi gördüğü zaman da:
 • “O bilmeyerek günah işliyor, ben bilerek yapıyorum; öldüğümüz zaman bilinir.”
  Şeklinde demelidir. Bir kafirle karşılaştığı zaman da şöyle demeli:
 • “Belki dine gelir, imanlı olur. Belki beri günahlarım yüzünden imansız gidebilirim.
  Sonumuzun ne olacağı bilinmez…”
 • “İşte en büyük iş bu hali almaktır. İnsanın faydalanacağı ilk ve son iş, tevazudur.
  Kul bu hali ruhunda duyduğu ve tevazu derecesine çıktığı zaman Allah (CC) için
  nasihat izni alır. Herkese nasihat vermeye koyulur. Dünya ve ahiret işlerine dair
  bütün üzüntüleri gider. Artık Allah’ın (CC) sevmiş olduğu insanlardan sayılır.
  Şeytanın da en büyük düşmanı sayılır. Rahmet kapısına varmış sayılır artık.”
  Son olarak birkaç söz daha söylemek gerekecek ki bu da kibir üzerine olacak.
  Bilindiği gibi tevazu kibrin zıttıdır. Kibirli olanda tevazu olmaz. Bu yüzden kibirli
  olmak iman sahibine yaramaz. İnsan bu yolun tam gerçekleşmesini istiyorsa kibir ve
  kendini beğenme yolunu bırakması yerinde olur. Eğer kulluk vazifesini bir yeşeren
  ağaca benzetirsek onun yetişmesi için kibir bırakılmalıdır. Kendini büyük bilip
  beğenmeyi bırakmak her iman sahibine düşen tam bir vazifedir.
  İşte… bu sevimsiz hallerin ortadan kalkması için tevazu yolu seçilmelidir. Tevazu
  zahidlerin en büyük şerefidir. Hak yoluna girenlerin işaretidir.Yukarıdan beri anlattığımıza şunları da eklemeyi yerinde buluyoruz: İnsan elbette
  ki bu kadar şeref sahibi olunca bir makama çıkarılır. İşte o zaman insanı bilmeyerek
  yıkacak olan şey dedikodudur. Bu tamamen icapsız ve yersiz iştir. Bilhassa cemaat
  önünde yersiz dedikodu yapmak zararlıdır. Allah (CC) saklasın bu durumda olan
  insan isterse manen en büyük dereceye yükselsin yıkılması bir an işidir.
  Bunları yapmak öyle sanıldığı kadar kolay değildir. Allah (CC) fazlını, ihsanını
  üzerimizden eksik etmesin.
  Allah (CC) cümlemizi bu iyi işleri yapmaya muvaffak buyursun. Allah (CC)
  cümlemizi sözü özü bir olanlardan eylesin. Ömrümüzün son deminde imanla
  götürecek her türlü yararlı işi yapmamız için bize yardımcı olsun. Nefsimizin ve
  şeytanın şerrinden hepimizi korusun.
  AMİN…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir