ES-SEYH ES-SEYYİD ALİYY’ÜL BAĞDADÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı babası Şeyh Süleyman’ül Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 29 sıra mürşididir.

Aliyyül Bağdadî (Kadiri)Kaddesallahu Sırruh hazretleri, silsilede adı geçen diğer cedleri gibi, Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul esraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır. 1289 da vefat etmiştir. Kabir taşında “Hazreti Resulûllah Sallallahu aleyhi vesellem efendimize daima bağlı kalmış, ahiret gününün korkusu ile Cenabı Hakkı fasılasız düşünmekle geçen ömrünü daima büyük ceddi Gavs’ul Azâm’ın eserlerini payidar kılmaya harcamıştır. Süleyman ül Kadirinin oğlu Aliyyül Bağdadî (Kadiri) burada metfundur ” yazılıdır. Aliyyül Bağdadî (Kadiri) Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin neseb-i âlileri şu şekilde belirtilmektedir.

Eşşeyh Esseyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin oğlu,

Seyyid Abdülaziz Kaddesallahu Sırruh neslinden,

Seyyid Zeynüddin-i Kebir Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Veliyüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Nuruddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Hüsamüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Muhammed Derviş Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Zeynüddin Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Mustafa Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Süleyman Kadiri Kaddesallahu Sırruh oğlu

Seyyid Aliyyül Bağdadî (Kadiri) Kaddesallahu Sırruh1..”

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir