ES-SEYH ES-SEYYİD EYYÜBÎ URFAVÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundandır. Tarikatı Şeyh Aliyy’ül Bağdadî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Mürşitlerimizden Dede Osman Avni Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin babasıdır. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 30 sıra mürşididir. Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Cenabı Hak Hazretleri rütbe-i mübareklerini daha da aziz ve âli, himmet ve teveccühlerinden de ziyadesiyle hisseyab eyleye, âmin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir