EŞ-ŞEYH ES-SEYYİD HÜSEYN-İL EZMİRANİ KADDESALLAHU SIRRUH

Evliyanın büyüklerinden Eş Şeyh Es Seyyid Hüseyin Ezmirani Kaddesallahu Sırruh hazretleri, Abdürrezzak ul-Hamevi Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin hizmetinde bulunmuş ve kendisinden icazet almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Elbette ki hayatı boyunca yapmış olduğu hizmetleriyle birçok kimseleri irşad etmiştir. Birçok kimselerin Allah Celle Celaluhü hazretlerine vasıl olmasına vesile olmuştur. Allah Celle Celaluhü hazretleri Himmet ve Şefaatlerinden ayırmasın. ÂMİN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir