ŞEYH AHMED-İ HİNDİ’L LAHORÎ KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Kendisi hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz. Fakat Hicri 1160 yılında düzenlenen suikastla vefat etmiştir. Hindistanlı bir velidir. Şeyh Ahmed Kaddesallahu Sırruh Hazretleri Meşayıh-ı kiramdan Şeyh Abdurrezzakü’l-Hamevî Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin mübarek nesillerindendir. Şeyh Abdurrezzâku’l-Hamevi hazretleri de Abdûlkâdir Geylâni Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin nesillerindendir.

Hicri 1160 senesinde Şeyh Ahmed Kaddesallahu Sırruh Hazretleri Gavsu’l-Azam Abdûlkâdir Geylâni Kaddesallahu sırruh hazretlerinden aldığı manevi işaret üzerine gelip Şeyh Mahmud Hazretlerini İrşad ettiler. Sonra da yanındaki iki müridiyle beraber Süleymaniye sancağına, oradan da Surdaş’a hareket ettiler. Surdaş kasabasına giderken yanındakilerin suikast etmesiyle mübarek ruhlan dâr-ı bekaya vuslat etmiştir. Onun mübarek vücudunu da orada bir çukura gizlemişlerdi. Tam o esnada Şeyh Mahmûd Hazretleri de mürşidinin şehid olduğunu öğrendi. Yanına aldığı müridanıyla birlikte Hazreti Şeyh’in şehit edildiği yere gitti.

Hazreti Ahmed’in mübarek vücutlarını sırtına alıp yıkamak için su ararken birden yüksek bir dağdan damla damla su aktığını gördü. Engebe bir sahradan yürüyerek dağın zirvesine vardılar. Suyun çıktığı yere mübarek ayağıyla “Ya Allah” diyerek bir darbe vurdu. O anda su kuvvetli bir tazyikle akmaya başladı. Sonra cenazeyi gasledip namazı edâ ettikten sonra dağın yakınında bir yere defnettiler.

Şeyh Mahmûd Hazretleri, Şeyhinin kabrini güzel bir şekilde yaptıktan sonra uzun bir zaman burada kaldı. İnsanların irşadıyla meşgul oldu. Tür­benin çevresindeki arazilerden de satın alıp buraya vakfetti. Bir tane de halife tayin edip kendisi memleketine döndü.1

Şeyh Ahmed-i Hindi’l-Lahorî Kaddesallahu Sırruh Hazretlerinin makamları hâlen ziyaretgâhtır. Cenabı Hak, Himmetlerinden ayırmaya…

1-Miftahul İrşad 1993

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir