ES-SEYH ES-SEYYİD ŞEMSEDDÎN KADDESALLAHU SIRRUH HAZRETLERİNİN HAYATI

Seyyid Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin soyundadır. Tarikatı Es-Şeyh Es-Seyyid Muhammedini’l Hettâk Kaddesallahu Sırruh hazretlerinden almıştır. Kendisi hakkında fazla bir bilgiye sahip değiliz. Kadiri Tarikatının Halisiyye kolunun Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh hazretlerine ulaşan İkinci yoldan 17 sıra mürşididir. Bağdat’ta Abdûlkâdir Geylânî Kaddesallahu Sırruh hazretlerinin türbe-i saadetlerinde nakibul eşraf ve Kadiriye vakfı mütevellisi olarak vazife yapmıştır.1 Soyunun kendisine verdiği güzellikle insanları irşad vazifesini sürdürmüş. Pek çok kimsenin Allah Celle Celaluhü hazretlerine ulaşmasına vesile olmuştur.

Allah Celle Celaluhü hazretleri Cümlemizi himmet ve şefaatlerine layık eylesin. ÂMİN!

1-Tomar-ı Turuku Aliye Kadiri Tarikatı Halisiye Şubesi Bölümü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir