Kategori: Silsile-i Şerif

Silsile-i Şerif

SİLSİLE-İ KADİRİYYE-İ HAYRİYYE

Hacı Mustafa Hayri Baba Kaddesallahu Sırruh Hazretlerine Silsile-i Şerif İki yoldan gelmektedir. Her İki yolun Mensubu olan Mürşid-i Kâmil Efendilerimizin hayatları hakkında ulaşabildiğimiz kadar malumat vermeye çalıştık. Gayret bizden Tevfik ve Hidayet Allah Celle Celaluhü Hazretlerindendir.

Birinci Yol

İkinci Yol